คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2024/05/22)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |

ที่ 1) www.prd.go.th

UIP: 29,843
USS: 37,773
PV: 47,673
Visitor: 34,814 Exit Rate: 86.79%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 55.56%
ผู้หญิง 44.44%

กรมประชาสัมพันธ์

ที่ 2) www.studentloan.or.th

UIP: 19,185
USS: 25,446
PV: 50,734
Visitor: 21,076 Exit Rate: 63.15%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 62.50%
ผู้หญิง 37.50%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ 3) www.bot.or.th

UIP: 12,487
USS: 17,712
PV: 31,687
Visitor: 14,421 Exit Rate: 73.53%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ 4) www.orst.go.th

UIP: 10,158
USS: 11,211
PV: 13,667
Visitor: 10,243 Exit Rate: 87.40%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 57.14%
ผู้หญิง 42.86%

The Royal Institute

ที่ 5) www.obec.go.th

UIP: 3,824
USS: 4,403
PV: 6,656
Visitor: 3,957 Exit Rate: 78.39%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 6) www.nstda.or.th

UIP: 2,684
USS: 3,138
PV: 4,428
Visitor: 2,867 Exit Rate: 82.08%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.33%
ผู้หญิง 66.67%

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 7) www.pcd.go.th

UIP: 2,471
USS: 2,718
PV: 4,272
Visitor: 2,507 Exit Rate: 81.16%
traffic

กรมควบคุมมลพิษ

ที่ 8) www.moj.go.th

UIP: 2,329
USS: 2,575
PV: 3,246
Visitor: 2,389 Exit Rate: 87.89%
traffic

กระทรวงยุติธรรม

ที่ 9) www4.fisheries.go.th

UIP: 2,290
USS: 2,824
PV: 5,372
Visitor: 2,329 Exit Rate: 69.84%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.86%
ผู้หญิง 57.14%

กรมประมง (Official)

ที่ 10) dric.nrct.go.th

UIP: 1,322
USS: 1,510
PV: 3,750
Visitor: 1,342 Exit Rate: 65.26%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

dric.nrct.go.th

ที่ 11) www.admincourt.go.th

UIP: 1,260
USS: 1,758
PV: 6,585
Visitor: 1,290 Exit Rate: 55.22%
traffic

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ที่ 12) www.moc.go.th

UIP: 981
USS: 1,109
PV: 2,567
Visitor: 982 Exit Rate: 72.72%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

กระทรวงพาณิชย์

ที่ 13) www.onesqa.or.th

UIP: 972
USS: 1,324
PV: 3,174
Visitor: 1,042 Exit Rate: 57.30%
traffic

www.onesqa.or.th

ที่ 14) www.amlo.go.th

UIP: 682
USS: 3,581
PV: 12,610
Visitor: 2,103 Exit Rate: 16.55%
traffic

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ 15) www.dld.go.th

UIP: 679
USS: 409
PV: 1,304
Visitor: 318 Exit Rate: 74.21%
traffic

กรมปศุสัตว์

ที่ 16) www.tistr.or.th

UIP: 678
USS: 801
PV: 1,269
Visitor: 685 Exit Rate: 80.13%
traffic

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่ 17) www.ldd.go.th

UIP: 649
USS: 959
PV: 5,911
Visitor: 715 Exit Rate: 56.15%
traffic

กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 18) www.nectec.or.th

UIP: 637
USS: 697
PV: 1,099
Visitor: 632 Exit Rate: 80.91%
traffic

NECTEC

ที่ 19) www.opdc.go.th

UIP: 577
USS: 692
PV: 1,102
Visitor: 582 Exit Rate: 70.45%
traffic

ก.พ.ร.

ที่ 20) www.ops.moc.go.th

UIP: 448
USS: 507
PV: 914
Visitor: 463 Exit Rate: 75.81%
traffic

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ 21) www.nimt.or.th

UIP: 406
USS: 496
PV: 1,176
Visitor: 423 Exit Rate: 62.60%
traffic

หน่วยงานอิสระ ภายใต้กำกับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 22) clinictech.ops.go.th

UIP: 387
USS: 462
PV: 999
Visitor: 384 Exit Rate: 76.23%
traffic

คลินิกเทคโนโลยี

ที่ 23) www.onlb.go.th

UIP: 309
USS: 357
PV: 512
Visitor: 311 Exit Rate: 82.00%
traffic

www.onlb.go.th

ที่ 24) www.thaithesis.org

UIP: 270
USS: 281
PV: 442
Visitor: 269 Exit Rate: 79.93%
traffic

www.thaithesis.org

ที่ 25) www.qsbg.org

UIP: 247
USS: 287
PV: 438
Visitor: 244 Exit Rate: 82.37%
traffic

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ 26) tpso.go.th

UIP: 227
USS: 250
PV: 431
Visitor: 229 Exit Rate: 76.02%
traffic

tpso.go.th

ที่ 27) www.dcce.go.th

UIP: 226
USS: 264
PV: 707
Visitor: 226 Exit Rate: 60.08%
traffic

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ 28) www.otp.go.th

UIP: 163
USS: 181
PV: 361
Visitor: 162 Exit Rate: 73.30%
traffic

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ที่ 29) bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/

UIP: 161
USS: 236
PV: 323

ที่ 30) www.moi.go.th

UIP: 149
USS: 169
PV: 373
Visitor: 151 Exit Rate: 50.92%
traffic

กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |