คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2023/10/02)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |

ที่ 1) www.prd.go.th

UIP: 57,782
USS: 78,171
PV: 113,307
Visitor: 66,829 Exit Rate: 81.24%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 55.56%
ผู้หญิง 44.44%

กรมประชาสัมพันธ์

ที่ 2) www.bot.or.th

UIP: 22,716
USS: 44,975
PV: 89,743
Visitor: 34,675 Exit Rate: 64.99%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ 3) www.studentloan.or.th

UIP: 15,399
USS: 20,331
PV: 37,955
Visitor: 16,641 Exit Rate: 62.44%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 62.50%
ผู้หญิง 37.50%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ 4) www.orst.go.th

UIP: 7,927
USS: 8,973
PV: 12,511
Visitor: 8,213 Exit Rate: 82.38%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 57.14%
ผู้หญิง 42.86%

The Royal Institute

ที่ 5) www.moj.go.th

UIP: 5,626
USS: 6,900
PV: 10,545
Visitor: 6,005 Exit Rate: 81.83%
traffic

กระทรวงยุติธรรม

ที่ 6) www.pcd.go.th

UIP: 4,921
USS: 5,806
PV: 10,372
Visitor: 5,184 Exit Rate: 77.35%
traffic

กรมควบคุมมลพิษ

ที่ 7) www4.fisheries.go.th

UIP: 4,583
USS: 8,597
PV: 23,908
Visitor: 5,868 Exit Rate: 55.48%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.86%
ผู้หญิง 57.14%

กรมประมง (Official)

ที่ 8) www.moc.go.th

UIP: 4,288
USS: 5,528
PV: 9,170
Visitor: 4,781 Exit Rate: 68.77%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

กระทรวงพาณิชย์

ที่ 9) www.obec.go.th

UIP: 4,199
USS: 5,113
PV: 8,834
Visitor: 4,495 Exit Rate: 73.85%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 10) www.nstda.or.th

UIP: 3,265
USS: 4,141
PV: 6,229
Visitor: 3,723 Exit Rate: 78.10%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.33%
ผู้หญิง 66.67%

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 11) dric.nrct.go.th

UIP: 2,789
USS: 3,274
PV: 8,888
Visitor: 2,890 Exit Rate: 64.98%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

dric.nrct.go.th

ที่ 12) www.dld.go.th

UIP: 2,255
USS: 2,209
PV: 9,272
Visitor: 1,406 Exit Rate: 58.75%
traffic

กรมปศุสัตว์

ที่ 13) www.admincourt.go.th

UIP: 2,090
USS: 3,450
PV: 11,633
Visitor: 2,448 Exit Rate: 51.65%
traffic

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ที่ 14) www.opdc.go.th

UIP: 1,478
USS: 1,997
PV: 3,329
Visitor: 1,650 Exit Rate: 68.24%
traffic

ก.พ.ร.

ที่ 15) person.doae.go.th

UIP: 1,451
USS: 3,493
PV: 5,177

ที่ 16) www.ops.moc.go.th

UIP: 1,218
USS: 1,866
PV: 3,481
Visitor: 1,607 Exit Rate: 69.42%
traffic

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ 17) www.moi.go.th

UIP: 1,138
USS: 1,376
PV: 2,621
Visitor: 1,222 Exit Rate: 66.17%
traffic

กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th

ที่ 18) www.nectec.or.th

UIP: 1,124
USS: 1,344
PV: 1,969
Visitor: 1,188 Exit Rate: 82.17%
traffic

NECTEC

ที่ 19) www.tistr.or.th

UIP: 963
USS: 1,929
PV: 3,593
Visitor: 1,288 Exit Rate: 73.50%
traffic

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่ 20) www.amlo.go.th

UIP: 802
USS: 5,253
PV: 16,639
Visitor: 3,056 Exit Rate: 20.79%
traffic

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ 21) www.qsbg.org

UIP: 746
USS: 916
PV: 1,411
Visitor: 772 Exit Rate: 79.64%
traffic

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ 22) www.thaithesis.org

UIP: 681
USS: 733
PV: 1,190
Visitor: 682 Exit Rate: 80.94%
traffic

www.thaithesis.org

ที่ 23) www.nrct.go.th

UIP: 626
USS: 906
PV: 1,703
Visitor: 710 Exit Rate: 63.67%
traffic

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่ 24) www.dgr.go.th

UIP: 604
USS: 1,617
PV: 2,461

ที่ 25) www.nimt.or.th

UIP: 551
USS: 848
PV: 2,700
Visitor: 656 Exit Rate: 51.64%
traffic

หน่วยงานอิสระ ภายใต้กำกับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 26) www.dcce.go.th

UIP: 512
USS: 768
PV: 1,997
Visitor: 648 Exit Rate: 54.55%
traffic

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ 27) www.ldd.go.th

UIP: 502
USS: 1,247
PV: 1,828

ที่ 28) www.onesqa.or.th

UIP: 460
USS: 617
PV: 1,647
Visitor: 499 Exit Rate: 56.95%
traffic

www.onesqa.or.th

ที่ 29) www.doae.go.th

UIP: 449
USS: 1,426
PV: 1,795

ที่ 30) www.rid.go.th

UIP: 362
USS: 540
PV: 604
เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |