คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2022/10/03)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |

ที่ 1) www.bot.or.th

UIP: 41,841
USS: 72,488
PV: 145,458
Visitor: 58,467 Exit Rate: 66.41%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ 2) www.prd.go.th

UIP: 36,036
USS: 43,203
PV: 57,748
Visitor: 34,903 Exit Rate: 81.94%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 55.56%
ผู้หญิง 44.44%

กรมประชาสัมพันธ์

ที่ 3) www.dla.go.th

UIP: 14,680
USS: 55,417
PV: 97,246

ที่ 4) www.studentloan.or.th

UIP: 13,436
USS: 17,918
PV: 35,396
Visitor: 14,554 Exit Rate: 59.71%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 62.50%
ผู้หญิง 37.50%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ 5) www.orst.go.th

UIP: 7,991
USS: 9,755
PV: 10,481

ที่ 6) www4.fisheries.go.th

UIP: 5,322
USS: 9,638
PV: 27,453
Visitor: 6,556 Exit Rate: 52.31%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.86%
ผู้หญิง 57.14%

กรมประมง (Official)

ที่ 7) www.moj.go.th

UIP: 4,375
USS: 5,144
PV: 7,386
Visitor: 4,583 Exit Rate: 82.39%
traffic

กระทรวงยุติธรรม

ที่ 8) www.nstda.or.th

UIP: 3,654
USS: 4,643
PV: 6,812
Visitor: 4,146 Exit Rate: 80.44%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.33%
ผู้หญิง 66.67%

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 9) dric.nrct.go.th

UIP: 3,483
USS: 4,088
PV: 9,782
Visitor: 3,637 Exit Rate: 65.75%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

dric.nrct.go.th

ที่ 10) www.moc.go.th

UIP: 3,408
USS: 4,575
PV: 8,286
Visitor: 3,399 Exit Rate: 66.89%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%

กระทรวงพาณิชย์

ที่ 11) www.dld.go.th

UIP: 2,638
USS: 2,208
PV: 9,813
Visitor: 1,487 Exit Rate: 62.76%
traffic

กรมปศุสัตว์

ที่ 12) www.admincourt.go.th

UIP: 2,233
USS: 5,544
PV: 17,280
Visitor: 3,141 Exit Rate: 47.26%
traffic

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

ที่ 13) www.ops.moc.go.th

UIP: 1,991
USS: 2,772
PV: 5,118
Visitor: 2,298 Exit Rate: 67.04%
traffic

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ 14) www.apec2022.go.th

UIP: 1,558
USS: 1,814
PV: 3,308
Visitor: 1,641 Exit Rate: 71.07%
traffic

www.apec2022.go.th

ที่ 15) www.nso.go.th

UIP: 1,457
USS: 3,356
PV: 5,661

ที่ 16) person.doae.go.th

UIP: 1,286
USS: 3,421
PV: 5,055

ที่ 17) www.nectec.or.th

UIP: 1,082
USS: 1,301
PV: 2,113
Visitor: 1,159 Exit Rate: 81.21%
traffic

NECTEC

ที่ 18) www.sme.go.th

UIP: 989
USS: 1,362
PV: 2,412
Visitor: 1,083 Exit Rate: 68.31%
traffic

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ 19) www.redcross.or.th

UIP: 893
USS: 981
PV: 1,594
Visitor: 924 Exit Rate: 73.28%
traffic

สภากาชาดไทย

ที่ 20) www.nimt.or.th

UIP: 830
USS: 1,143
PV: 2,618
Visitor: 953 Exit Rate: 64.15%
traffic

หน่วยงานอิสระ ภายใต้กำกับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 21) www.opdc.go.th

UIP: 826
USS: 1,081
PV: 1,814
Visitor: 899 Exit Rate: 72.28%
traffic

ก.พ.ร.

ที่ 22) www.thai-explore.net

UIP: 826
USS: 1,068
PV: 1,306

ที่ 23) siweb1.dss.go.th

UIP: 819
USS: 916
PV: 1,257
Visitor: 856 Exit Rate: 82.37%
traffic

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 24) www.nrct.go.th

UIP: 764
USS: 766
PV: 1,826
Visitor: 618 Exit Rate: 69.50%
traffic

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่ 25) www.thaithesis.org

UIP: 760
USS: 858
PV: 1,367
Visitor: 780 Exit Rate: 80.21%
traffic

www.thaithesis.org

ที่ 26) www.dgr.go.th

UIP: 743
USS: 1,800
PV: 2,902

ที่ 27) www.onec.go.th

UIP: 696
USS: 1,153
PV: 2,097
Visitor: 970 Exit Rate: 71.85%
traffic

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ที่ 28) www.nicaonline.com

UIP: 685
USS: 857
PV: 937

ที่ 29) www.moi.go.th

UIP: 660
USS: 874
PV: 1,778
Visitor: 755 Exit Rate: 57.85%
traffic

กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th

ที่ 30) www.ocsb.go.th

UIP: 620
USS: 1,204
PV: 1,892
เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้าประจำปี
อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรม คปอ อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์
ตรวจเครน ตรวจ สอบ เครน ทดสอบ เครน ตรวจสอบ ปั้นจั่น
ตรวจ เช็ค ระบบ ไฟ อ ลาม ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจ สอบ ระบบ fire alarm การ ทดสอบ ระบบ fire alarm
อบรมรถยก อบรมโฟล์คลิฟท์ อบรมรถโฟล์คลิฟท์ หลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์