คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

หมวด : หน่วยงานราชการ,องค์กร (2023/12/09)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |

ที่ 31) www.qsbg.org

UIP: 166
USS: 179
PV: 220
Visitor: 169 Exit Rate: 86.44%
traffic

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ 32) www.tddf.or.th

UIP: 144
USS: 165
PV: 241

ที่ 33) www.culture.go.th

UIP: 143
USS: 165
PV: 426
Visitor: 144 Exit Rate: 69.62%
traffic

www.culture.go.th

ที่ 34) siweb1.dss.go.th

UIP: 141
USS: 144
PV: 172
Visitor: 140 Exit Rate: 90.21%
traffic

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ 35) www.presscouncil.or.th

UIP: 124
USS: 143
PV: 193
Visitor: 123 Exit Rate: 82.73%
traffic

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ที่ 36) www.otp.go.th

UIP: 115
USS: 128
PV: 213
Visitor: 112 Exit Rate: 72.80%
traffic

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ที่ 37) www.most.go.th

UIP: 106
USS: 133
PV: 146

ที่ 38) bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/

UIP: 105
USS: 156
PV: 228

ที่ 39) www.onec.go.th

UIP: 94
USS: 117
PV: 314
Visitor: 101 Exit Rate: 63.72%
traffic

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ที่ 40) www.doae.go.th

UIP: 58
USS: 75
PV: 93

ที่ 41) www.sugarzone.in.th

UIP: 55
USS: 127
PV: 169

ที่ 42) tpso.go.th

UIP: 49
USS: 57
PV: 107
Visitor: 51 Exit Rate: 71.15%
traffic

tpso.go.th

ที่ 43) www.sirindhorn.net

UIP: 46
USS: 54
PV: 105
Visitor: 45 Exit Rate: 62.96%
traffic

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn's Personal Affairs Division

ที่ 44) www.onep.go.th

UIP: 42
USS: 46
PV: 57
Visitor: 42 Exit Rate: 77.78%
traffic

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ 45) www.dla.go.th

UIP: 39
USS: 55
PV: 93
Visitor: 42 Exit Rate: 76.36%
traffic
เพศ
ผู้ชาย 60%
ผู้หญิง 40%

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of Local Administration)

ที่ 46) www.nso.go.th

UIP: 37
USS: 47
PV: 64

ที่ 47) www.rid.go.th

UIP: 20
USS: 24
PV: 29

ที่ 48) kanchanapisek.or.th

UIP: 20
USS: 21
PV: 49
Visitor: 21 Exit Rate: 76.19%
traffic

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

ที่ 49) www.oic.or.th

UIP: 18
USS: 26
PV: 29

ที่ 50) www.m-society.go.th

UIP: 15
USS: 26
PV: 63

ที่ 51) www.khonthai.com

UIP: 13
USS: 17
PV: 17

ที่ 52) www.qsbg.or.th

UIP: 13
USS: 13
PV: 18
Visitor: 13 Exit Rate: 76.92%
traffic

www.qsbg.or.th

ที่ 53) www.forest.go.th

UIP: 10
USS: 12
PV: 15

ที่ 54) www.aimc.or.th

UIP: 9
USS: 9
PV: 20
Visitor: 9 Exit Rate: 44.44%
traffic

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ 55) www.mot.go.th

UIP: 7
USS: 7
PV: 15
Visitor: 7 Exit Rate: 42.86%
traffic

กระทรวงคมนาคม

ที่ 56) www.fpo.go.th

UIP: 4
USS: 25
PV: 25

ที่ 57) www.parliament.go.th

UIP: 4
USS: 4
PV: 4

ที่ 58) conflictmapping-th.com

UIP: 3
USS: 4
PV: 4
Visitor: 4 Exit Rate: 100.00%
traffic

conflictmapping-th.com

ที่ 59) person.doae.go.th

UIP: 2
USS: 3
PV: 3

ที่ 60) www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html

UIP: 2
USS: 2
PV: 2
เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 |