Today Ranking (Hourly Update)

เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

ที่ 101) www.glo.or.th หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร

UIP: 21,753
PV: 36,794
traffic
เพศ
ผู้ชาย 41.70%
ผู้หญิง 58.30%

ที่ 102) www.smmsport.com หมวด กีฬา

UIP: 21,364
PV: 55,049
traffic
เพศ
ผู้ชาย 69.23%
ผู้หญิง 30.77%

ที่ 103) www.tripgether.com หมวด ท่องเที่ยว

UIP: 20,882
PV: 28,864
traffic

ที่ 104) www.whatphone.net หมวด มือถือ-พีดีเอ

UIP: 20,458
PV: 28,925
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40.46%
ผู้หญิง 59.54%

ที่ 105) www.nationmultimedia.com หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 19,403
PV: 38,553
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.29%
ผู้หญิง 60.71%

ที่ 106) www.ryoiireview.com หมวด ช๊อปปิ้ง

UIP: 19,399
PV: 30,651
traffic

ที่ 107) www.tmbbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 19,275
PV: 50,996
traffic
เพศ
ผู้ชาย 46.15%
ผู้หญิง 53.85%

ที่ 108) www.thaihometown.com หมวด อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง

UIP: 18,793
PV: 111,954
traffic
เพศ
ผู้ชาย 53.33%
ผู้หญิง 46.67%

ที่ 109) www.khobsanam.com หมวด กีฬา

UIP: 18,696
PV: 31,337
traffic

ที่ 110) www.maerakluke.com หมวด บุคคล-สังคม

UIP: 18,473
PV: 28,396
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.90%
ผู้หญิง 62.10%

ที่ 111) www.becteroradio.com หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 17,595
PV: 60,799
traffic
เพศ
ผู้ชาย 50%
ผู้หญิง 50%

ที่ 112) bee789.com หมวด กีฬา

UIP: 17,046
PV: 47,806
traffic

ที่ 113) www.pruksa.com หมวด อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง

UIP: 17,024
PV: 44,999
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.72%
ผู้หญิง 62.28%

ที่ 114) www.goosiam.com หมวด บันเทิง

UIP: 16,967
PV: 110,969
traffic
เพศ
ผู้ชาย 44.95%
ผู้หญิง 55.05%

ที่ 115) www.bot.or.th หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร

UIP: 16,799
PV: 74,203
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.29%
ผู้หญิง 60.71%

ที่ 116) www.kruupdate.com หมวด การศึกษา

UIP: 16,617
PV: 29,939
traffic

ที่ 117) www.mamaexpert.com หมวด บุคคล-สังคม

UIP: 16,298
PV: 25,475
traffic

ที่ 118) www.matichonweekly.com หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 16,275
PV: 25,294
traffic

ที่ 119) www.thaihealth.or.th หมวด สุขภาพ

UIP: 15,926
PV: 27,361
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.46%
ผู้หญิง 61.54%

ที่ 120) www.adslthailand.com หมวด คอมพิวเตอร์

UIP: 15,894
PV: 25,893

ที่ 121) www.kroobannok.com หมวด การศึกษา

UIP: 15,451
PV: 28,473
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.89%
ผู้หญิง 61.11%

ที่ 122) www.9carthai.com หมวด ยานยนต์

UIP: 15,314
PV: 27,524
traffic
เพศ
ผู้ชาย 58.33%
ผู้หญิง 41.67%

ที่ 123) anime-i.com หมวด บันเทิง

UIP: 15,200
PV: 63,823
traffic

ที่ 124) tnnthailand.com หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 15,007
PV: 28,473
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.89%
ผู้หญิง 60.11%

ที่ 125) www.lomtoe.club หมวด กีฬา

UIP: 14,915
PV: 104,614
traffic
เพศ
ผู้ชาย 51.94%
ผู้หญิง 48.06%

ที่ 126) www.autodeft.com หมวด ยานยนต์

UIP: 14,804
PV: 21,321
traffic

ที่ 127) www.ThaiMTB.com หมวด กีฬา

UIP: 14,794
PV: 88,534
traffic
เพศ
ผู้ชาย 47.26%
ผู้หญิง 52.74%

ที่ 128) marketingoops.com หมวด ธุรกิจ

UIP: 14,576
PV: 20,723
traffic
เพศ
ผู้ชาย 35.71%
ผู้หญิง 64.29%

ที่ 129) www.siamrath.co.th หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 14,501
PV: 26,617
traffic

ที่ 130) www.mushroomtravel.com หมวด ท่องเที่ยว

UIP: 14,426
PV: 28,149
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.16%
ผู้หญิง 62.84%

ที่ 131) www.rd.go.th หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร

UIP: 14,323
PV: 60,552
traffic
เพศ
ผู้ชาย 41.67%
ผู้หญิง 58.33%

ที่ 132) baania.com หมวด อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง

UIP: 14,189
PV: 31,226
traffic

ที่ 133) www.dochord.com หมวด บันเทิง

UIP: 14,134
PV: 34,989
traffic

ที่ 134) www.dla.go.th หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร

UIP: 14,097
PV: 106,557
traffic
เพศ
ผู้ชาย 46.67%
ผู้หญิง 53.33%

ที่ 135) www.greatbiker.com หมวด ยานยนต์

UIP: 14,090
PV: 21,215
traffic

ที่ 136) www.innnews.co.th หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 14,050
PV: 21,734
traffic
เพศ
ผู้ชาย 46.30%
ผู้หญิง 53.70%

ที่ 137) www.thailocalmeet.com หมวด การศึกษา

UIP: 13,701
PV: 24,915
traffic

ที่ 138) www.cosmenet.in.th หมวด บุคคล-สังคม

UIP: 13,632
PV: 25,315
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.18%
ผู้หญิง 61.82%

ที่ 139) www.boxzaracing.com หมวด ยานยนต์

UIP: 13,289
PV: 21,402
traffic

ที่ 140) www.premierdream.com หมวด กีฬา

UIP: 13,210
PV: 17,305
traffic
เพศ
ผู้ชาย 60%
ผู้หญิง 40%

ที่ 141) www.banidea.com หมวด อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง

UIP: 12,901
PV: 28,778
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.12%
ผู้หญิง 62.88%

ที่ 142) isranews.org หมวด ข่าว-สื่อ

UIP: 12,810
PV: 20,570
traffic
เพศ
ผู้ชาย 78.57%
ผู้หญิง 21.43%

ที่ 143) www.studentloan.or.th หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร

UIP: 12,674
PV: 33,975
traffic
เพศ
ผู้ชาย 44.66%
ผู้หญิง 55.34%

ที่ 144) www.dailyenglish.in.th หมวด การศึกษา

UIP: 12,650
PV: 16,619
traffic

ที่ 145) www.techxcite.com หมวด มือถือ-พีดีเอ

UIP: 12,628
PV: 20,067
traffic
เพศ
ผู้ชาย 42.58%
ผู้หญิง 57.42%

ที่ 146) www.thaigoodview.com หมวด การศึกษา

UIP: 12,507
PV: 23,431
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.64%
ผู้หญิง 61.36%

ที่ 147) dodeden.com หมวด สุขภาพ

UIP: 12,370
PV: 14,880
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.35%
ผู้หญิง 60.65%

ที่ 148) www.thaitravelcenter.com หมวด ท่องเที่ยว

UIP: 12,322
PV: 29,806
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.49%
ผู้หญิง 60.51%

ที่ 149) www.wealthmagik.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 12,279
PV: 62,332
traffic

ที่ 150) www.rakball.com หมวด กีฬา

UIP: 11,910
PV: 29,856
traffic
เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |