อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 53,792 68,539 94,427 27.19 %
2  www.sso.go.th 25,722 36,494 165,863 5.28 %
3  www.bot.or.th 20,799 32,440 73,760 6.57 %
4  www.rd.go.th 20,449 39,499 60,584 52.16 %
5  www.prd.go.th 17,702 23,052 37,910 4.54 %
6  www.dla.go.th 9,993 24,809 58,995 3.94 %
7  www.thaitambon.com 9,077 11,050 33,805 3.23 %
8  www.tpa.or.th 7,127 8,257 11,379 24.45 %
9  www.moe.go.th 6,661 8,039 13,101 20.83 %
10  www.royin.go.th 4,792 5,523 9,004 11.73 %
11  www.moc.go.th 4,628 13,384 18,266 9.69 %
12  www.obec.go.th 4,371 6,161 11,120 4.57 %
13  www.redcross.or.th 3,485 4,157 10,464 6.09 %
14  www.sec.or.th 3,181 5,530 14,207 19.63 %
15  www.nstda.or.th 2,863 4,612 6,406 22.24 %
16  www.mfa.go.th 2,526 4,124 6,914 1.69 %
17  www.trf.or.th 2,409 3,162 11,402 13.63 %
18  www.consumerthai.org 2,271 3,851 8,894 5.97 %
19  www.thailibrary.in.th 2,256 2,558 3,151 32.78 %
20  www.tnrr.in.th 2,112 2,593 7,275 5.18 %
21  www.pwa.co.th 2,085 4,809 7,829 10.26 %
22  www.rubberthai.com 2,075 2,960 7,824 37.05 %
23  www.krisdika.go.th 1,911 5,342 9,212 16.17 %
24  www.dede.go.th 1,708 2,314 4,825 17.71 %
25  www.labour.go.th 1,654 4,660 8,124 16.17 %
26  ienergyguru.com 1,537 1,795 2,174 46.52 %
27  www.mot.go.th 1,462 2,163 5,520 5.92 %
28  www.dld.go.th 1,428 3,314 4,671 8.76 %
29  www.mtec.or.th 1,399 1,639 2,543 17.17 %
30  www.thaithesis.org 1,371 1,600 3,124 13.97 %
31  www.etda.or.th 1,350 1,654 2,817 29.06 %
32  www.nso.go.th 1,318 2,380 3,439 32.46 %
33  www.opdc.go.th 1,297 1,751 3,651 7.42 %
34  www.onab.go.th 1,230 1,679 3,746 21.30 %
35  www.thaigov.go.th 1,205 2,030 3,322 51.82 %
36  www.ldd.go.th 1,113 2,361 3,494 42.48 %
37  www.rdpb.go.th 1,077 1,890 2,983 17.72 %
38  elib.fda.moph.go.th/library/ 1,036 1,139 1,317 5.50 %
39  www.moi.go.th 1,019 1,328 2,699 5.05 %
40  www.fpo.go.th 907 1,900 3,466 33.78 %
41  www.eppo.go.th 893 1,352 2,995 17.35 %
42  www.phtnet.org 888 1,165 1,689 2.09 %
43  person.doae.go.th 879 2,384 3,195 4.77 %
44  www4.fisheries.go.th 879 1,565 4,371 23.98 %
45  www.ocsb.go.th 877 1,463 2,562 1.9 %
46  www.amlo.go.th 859 1,323 4,780 90.04 %
47  www.parliament.go.th 846 1,896 3,882 16.37 %
48  www.dft.go.th 833 2,089 4,266 561.11 %
49  www.moj.go.th 812 1,296 2,005 20.47 %
50  www.rta.mi.th 807 2,072 4,370 21.95 %
51  www.nicaonline.com 802 914 1,379 4.07 %
52  www.admincourt.go.th 801 2,958 12,129 11 %
53  www.forest.go.th 791 1,626 1,995 69.74 %
54  www.dpt.go.th 761 3,588 4,129 7.94 %
55  www.thaiglossary.org 757 901 2,030 12.99 %
56  www.pcd.go.th 726 1,367 2,653 4.31 %
57  www.nrct.go.th 713 994 2,292 14.63 %
58  www.oic.or.th 708 1,462 2,539 10.11 %
59  www.thaipvd.com 655 963 1,286 55.58 %
60  www.tistr.or.th 612 1,237 2,547 8.13 %
61  www.qsbg.org 606 754 1,366 22.42 %
62  www.clinictech.most.go.th 579 650 1,172 12.65 %
63  www.sme.go.th 572 826 2,312 28.25 %
64  www.gpo.or.th 551 899 1,516 36.72 %
65  www.energy.go.th 542 2,167 2,982 34.16 %
66  www.mof.go.th 527 914 1,193 18.69 %
67  www.tisi.go.th 526 1,100 1,394 12.39 %
68  www.coastalaqua.com 525 570 730 207.02 %
69  www.senate.go.th 512 1,757 3,939 12.28 %
70  www.onesqa.or.th 492 611 1,665 16.04 %
71  www.culture.go.th 451 552 1,514 46.43 %
72  www.tddf.or.th 450 735 2,209 6.38 %
73  www.tourism.go.th 437 924 2,111 29.67 %
74  www.sipa.or.th 433 536 1,495 25.14 %
75  www.exim.go.th 413 600 1,207 14.72 %
76  www.industry.go.th 393 656 1,170 26.37 %
77  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 330 461 599 48.65 %
78  www.onec.go.th 320 433 1,223 81.82 %
79  www.muslim4health.or.th 293 333 355
80  www.stkc.go.th 291 361 437 2.35 %
81  dric.nrct.go.th 284 481 2,578 7.98 %
82  www.oap.go.th 258 426 1,263 18.61 %
83  www.tei.or.th 244 432 751 34.07 %
84  www.rajanukul.go.th 239 364 629 17.16 %
85  www.secondary39.go.th 236 443 539 27.16 %
86  www.sugarzone.in.th 233 805 1,241 12.02 %
87  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 232 391 430 8.41 %
88  www.thaiwater.net 220 291 470 37.85 %
89  www.bnc.co.th 213 298 327 5.45 %
90  www.sirindhorn.net 201 224 500 19.28 %
91  palaces.thai.net 200 269 616 33.99 %
92  www.nimt.or.th 193 288 1,235 10.92 %
93  www.dip.go.th 192 247 584 21.52 %
94  www.doeb.go.th 190 285 567 16.56 %
95  www.swpark.or.th 177 342 734 12.03 %
96  www.dit.go.th 176 325 417 8.64 %
97  kanchanapisek.or.th 175 189 526 18.22 %
98  www.thaigo.org 171 284 475 17.39 %
99  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 170 235 325 36.00 %
100  www.mwa.co.th 169 210 400 88.94 %
101  www.fda.moph.go.th 168 362 719 52.41 %
102  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 161 222 288 7.33 %
103  www.aimc.or.th 149 225 668 11.19 %
104  www.deqp.go.th 148 219 429 9.76 %
105  www.arda.or.th 147 270 771 33.64 %
106  dhds.nha.co.th 147 221 258 67.05 %
107  edoc.redcross.or.th 136 1,149 1,403 7.94 %
108  www.thai-explore.net 134 153 346 16.52 %
109  www.rid.go.th 133 2,080 2,258 8.9 %
110  www.studentloan.or.th 132 168 304 38.32 %
111  www.krurayong.in.th 131 263 467 29.19 %
112  www.doae.go.th 129 935 5,785 67.75 %
113  www.ffc.or.th 124 148 417 8.82 %
114  www.most.go.th 122 157 196 24.49 %
115  www.khonthai.com 120 155 168 3.23 %
116  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 109 153 161 37.97 %
117  www.SisaketToday.com 100 120 132 29.87 %
118  www.ops.moc.go.th 98 1,492 1,711 34.67 %
119  www.moac.go.th 98 111 157 63.33 %
120  siweb.dss.go.th 91 115 224 24.66 %
121  www.oic.go.th 88 101 178 37.59 %
122  www.pscmt.or.th 85 163 363 11.84 %
123  www.psproject.org 85 93 176 3.41 %
124  www.car.go.th 83 115 322 23.15 %
125  www.siamtraffic.net 83 110 132 2.47 %
126  www.m-society.go.th 82 164 274 110.26 %
127  www.horathai.com 81 102 147 17.35 %
128  www.fpri.or.th 71 82 123 51.06 %
129  pvlo-nak.dld.go.th 61 215 244 8.93 %
130  www.hsri.or.th 51 76 129 6.25 %
131  www.princess-it.org 48 70 100 2.04 %
132  www.onep.go.th 45 54 99 25 %
133  www.oag.go.th 44 78 112 10.2 %
134  www.ertc.deqp.go.th 43 71 144 22.86 %
135  www.gistda.or.th 41 54 72 24.24 %
136  www.prasanya.org 38 52 70 31.03 %
137  www.ega.or.th 36 78 127 89.47 %
138  www.ops.go.th 35 107 232 2.78 %
139  www.sac.or.th 35 38 70 20.69 %
140  technology.in.th 33 42 102 3.12 %
141  www.intell.rtaf.mi.th 31 96 226 6.06 %
142  www.k-center.doae.go.th 28 41 78 16.67 %
143  www.ybat.org 28 39 66 15.15 %
144  www.dld.go.th/nutrition/ 25 34 43 31.58 %
145  www.nhc.in.th 20 30 58 56.52 %
146  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 18 30 32 63.64 %
147  www.mahadthai.com 18 22 25 20.00 %
148  intranet.ditp.go.th 16 79 268 6.67 %
149  www.parliament.go.th/gennews/ 15 25 46 50.00 %
150  www.acfs.go.th 15 16 19 87.50 %
151  www.dpiap.org 14 20 25 7.69 %
152  www.bic.moe.go.th 13 17 19 62.50 %
153  www.tobethai.org 12 16 23 20.00 %
154  doc.deqp.go.th 11 19 30 22.22 %
155  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 11 19 30 8.33 %
156  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 11 16 72 37.50 %
157  www.ttcexpert.com 11 14 18 37.50 %
158  local.environnet.in.th 10 11 15 11.11 %
159  www.moradokislam.org 9 15 17
160  speedtest.nectec.or.th 9 12 13
161  www.dld.go.th/ict/ 9 12 12 28.57 %
162  www.rtaf.mi.th 8 54 59 11.11 %
163  www.songkhlatourism.org 8 14 30 60.00 %
164  thailand.prd.go.th 8 11 13 20 %
165  www.nia.go.th 8 10 25 11.11 %
166  www.sklonline.com 7 11 20 75.00 %
167  www.thaisp.org 7 11 14 22.22 %
168  www.thaicomfoundation.org 6 9 13 14.29 %
169  www.tca.or.th 6 8 12 20.00 %
170  www.stateless4child.net 5 11 21
171  www.researchgateway.in.th 5 6 17 66.67 %
172  thaisafenet.org 5 6 9 25.00 %
173  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 3 6 7 200.00 %
174  www.fpo.go.th/S-I/ 3 3 5 50.00 %
175  www.bannok.com 3 3 3 50 %
176  www.exat.co.th 2 12 13
177  www.coscap-sea.com 2 3 4
178  www.rakbankerd.com 2 3 3
179  www.ratchaburihome.com 1 3 7
180  www.banbanglamung.com 1 2 3
181  www.oae.go.th 1 2 3
182  www.fti.or.th 1 2 2 99.52 %
183  www.pea.co.th 1 1 2
184  www.phatlung.com 1 1 1