อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 99,944 240,406 1,448,872 14.33 %
2  www.settrade.com 75,622 184,310 1,001,085 5.78 %
3  www.bangkokbank.com 53,978 86,699 143,473 12.19 %
4  www.kasikornbank.com 24,484 39,156 64,940 61.74 %
5  www.eFinanceThai.com 21,279 67,197 175,434 0.04 %
6  www.tmbbank.com 21,159 26,520 58,846 11.00 %
7  www.moneyhub.in.th 15,906 17,774 22,826 30.16 %
8  www.scb.co.th 14,401 19,144 37,596 21.56 %
9  www.stock2morrow.com 13,787 19,660 45,562 19.75 %
10  www.wealthmagik.com 11,571 17,098 51,160 3.52 %
11  thaigold.info 9,887 20,237 29,380 4.94 %
12  www.goldhips.com 9,328 18,756 25,281 1.58 %
13  www.bualuang.co.th 9,288 13,848 17,068 0.16 %
14  www.kasikornasset.com 7,511 11,695 21,969 1.83 %
15  www.ghbank.co.th 7,279 8,909 23,875 22.30 %
16  www.avaccount.com 5,229 7,232 8,140 3.42 %
17  www.doohoon.com 3,899 6,073 9,823 2.34 %
18  www.silkspan.com 3,805 4,701 9,596 25.29 %
19  www.ktb.co.th 3,363 5,398 8,039 9.69 %
20  www.creditonhand.com 2,931 3,358 6,366 5.27 %
21  www.namchiang.com 2,808 5,613 6,012 2.93 %
22  www.ruayhoon.com 2,655 3,317 7,181 2.59 %
23  www.azay.co.th 2,340 5,259 16,076 17.35 %
24  www.tfex.co.th 2,275 3,121 7,875 44.72 %
25  www.taradthong.com 2,210 4,079 5,669 14.15 %
26  www.poems.in.th 1,861 3,152 5,082 0.54 %
27  www.bangkokinsurance.com 1,428 1,985 5,593 5.00 %
28  www.scbs.com 1,374 1,708 3,578 10.45 %
29  www.thanachartinsurance.co.th 1,245 1,463 3,066 20.41 %
30  www.kasikornleasing.com 1,238 1,385 2,111 177.58 %
31  www.refinance.co.th 1,102 1,274 2,731 5.05 %
32  moneyandbanking.co.th 1,024 1,192 1,666 3.49 %
33  www.dhipaya.co.th 783 964 2,236 4.68 %
34  www.rvp.co.th 636 867 1,300 8.35 %
35  www.thaimutualfund.com 506 720 2,153 7.83 %
36  www.thailife.com 496 799 1,497 30.87 %
37  www.tlaa.org 443 616 1,788 11.59 %
38  www.stockwave.in.th 440 510 637 14.29 %
39  www.kasikornresearch.com 423 575 1,575 44.37 %
40  www.ic.or.th 376 805 968 9.30 %
41  ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 353 388 678 15.74 %
42  www.Kawna.com 344 846 3,597 2.69 %
43  www.deves.co.th 297 351 772 4.21 %
44  www.hooninside.com 265 576 1,185 12.29 %
45  www.sctgold.com 242 386 815 18.63 %
46  www.4car4cash.com 241 257 338 15.87 %
47  tns.tnsitrade.com 200 255 348 1.52 %
48  www.uob.co.th 98 128 176 12.64 %
49  www.claccount.com 38 57 91 15.15 %
50  www.thaihoon.com 36 69 105 5.88 %
51  pinklao-car.com 22 29 32 46.67 %
52  www.wealth.co.th 19 35 82 18.75 %
53  travel.nzi.co.th 14 78 688 16.67 %
54  www.bhunchee.com 14 16 17 27.27 %
55  yuantathai.com 9 11 15
56  www.one-asset.com 3 7 10 25 %
57  ktc.co.th 3 3 5 200.00 %
58  www.kcs-live.kcs.co.th 1 9 9 50 %