อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 99,944 240,406 1,448,872 14.33 %
2  www.settrade.com 75,622 184,310 1,001,085 5.78 %
3  www.eFinanceThai.com 21,279 67,197 175,434 0.04 %
4  www.stock2morrow.com 13,787 19,660 45,562 19.75 %
5  www.wealthmagik.com 11,571 17,098 51,160 3.52 %
6  thaigold.info 9,887 20,237 29,380 4.94 %
7  www.goldhips.com 9,328 18,756 25,281 1.58 %
8  www.doohoon.com 3,899 6,073 9,823 2.34 %
9  www.namchiang.com 2,808 5,613 6,012 2.93 %
10  www.ruayhoon.com 2,655 3,317 7,181 2.59 %
11  www.tfex.co.th 2,275 3,121 7,875 44.72 %
12  www.taradthong.com 2,210 4,079 5,669 14.15 %
13  moneyandbanking.co.th 1,024 1,192 1,666 3.49 %
14  www.stockwave.in.th 440 510 637 14.29 %
15  www.ic.or.th 376 805 968 9.30 %
16  www.hooninside.com 265 576 1,185 12.29 %
17  www.sctgold.com 242 386 815 18.63 %
18  www.thaihoon.com 36 69 105 5.88 %
19  www.wealth.co.th 19 35 82 18.75 %
20  www.kcs-live.kcs.co.th 1 9 9 50 %