อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 108,552 250,665 1,432,159 8.61 %
2  www.settrade.com 77,108 185,791 1,010,792 1.97 %
3  www.bangkokbank.com 53,304 84,750 135,184 1.25 %
4  www.eFinanceThai.com 23,239 70,110 177,452 9.21 %
5  www.tmbbank.com 21,860 27,459 60,576 3.31 %
6  www.scb.co.th 15,265 20,109 39,328 6.00 %
7  www.moneyhub.in.th 15,025 16,810 22,135 5.54 %
8  www.stock2morrow.com 12,102 17,308 35,590 12.22 %
9  www.wealthmagik.com 11,353 16,704 47,877 1.88 %
10  thaigold.info 9,516 19,249 27,390 3.75 %
11  www.bualuang.co.th 9,392 14,063 17,273 1.12 %
12  www.goldhips.com 8,842 17,522 23,474 5.21 %
13  www.kasikornasset.com 7,539 12,470 22,738 0.37 %
14  www.ghbank.co.th 5,505 6,720 19,527 24.37 %
15  www.avaccount.com 4,697 6,492 7,264 10.17 %
16  www.silkspan.com 3,650 4,364 8,898 4.07 %
17  www.ktb.co.th 3,314 5,365 7,739 1.46 %
18  www.creditonhand.com 2,953 3,393 6,449 0.75 %
19  www.scbs.com 2,863 3,398 7,079 108.37 %
20  www.doohoon.com 2,691 4,202 6,873 30.98 %
21  www.namchiang.com 2,617 5,097 5,438 6.8 %
22  www.ruayhoon.com 2,549 3,193 7,020 3.99 %
23  www.azay.co.th 2,545 5,863 17,536 8.76 %
24  www.kasikornleasing.com 2,214 2,442 3,431 78.84 %
25  www.taradthong.com 2,114 3,854 5,250 4.34 %
26  www.poems.in.th 2,114 3,484 5,688 13.59 %
27  www.tfex.co.th 1,833 2,745 8,003 19.43 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,604 2,231 6,531 12.32 %
29  moneyandbanking.co.th 1,272 1,477 1,931 24.22 %
30  www.refinance.co.th 951 1,154 3,042 13.7 %
31  www.dhipaya.co.th 808 1,010 2,329 3.19 %
32  www.rvp.co.th 617 822 1,146 2.99 %
33  www.thailife.com 588 1,006 2,338 18.55 %
34  www.stockwave.in.th 513 600 754 16.59 %
35  www.thaimutualfund.com 493 634 2,112 2.57 %
36  www.tlaa.org 451 600 1,746 1.81 %
37  www.ic.or.th 403 888 1,061 7.18 %
38  ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 385 426 800 9.07 %
39  www.kasikornresearch.com 354 489 1,408 16.31 %
40  www.Kawna.com 350 895 3,839 1.74 %
41  www.deves.co.th 303 363 796 2.02 %
42  www.thanachartinsurance.co.th 301 360 1,161 75.82 %
43  www.sctgold.com 268 396 802 10.74 %
44  www.hooninside.com 249 549 1,118 6.04 %
45  tns.tnsitrade.com 195 252 345 2.5 %
46  www.4car4cash.com 173 185 254 28.22 %
47  www.uob.co.th 101 132 172 3.06 %
48  www.thaihoon.com 41 78 118 13.89 %
49  www.claccount.com 33 49 77 13.16 %
50  pinklao-car.com 23 33 37 4.55 %
51  www.wealth.co.th 18 32 65 5.26 %
52  www.bhunchee.com 18 21 23 28.57 %
53  travel.nzi.co.th 17 95 869 21.43 %
54  yuantathai.com 11 14 19 22.22 %
55  www.one-asset.com 5 8 13 66.67 %
56  ktc.co.th 2 2 3 33.33 %
57  www.kcs-live.kcs.co.th 1 8 9