อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 92,792 196,698 1,150,327 21.72 %
2  www.settrade.com 60,583 134,263 719,530 18.09 %
3  www.bangkokbank.com 44,689 67,209 102,771 7.8 %
4  www.tmbbank.com 26,818 33,365 68,376 3.17 %
5  www.eFinanceThai.com 21,373 57,878 144,858 20.48 %
6  www.roojai.com 17,591 19,198 25,740 17.44 %
7  www.wealthmagik.com 16,922 25,826 107,248 1.95 %
8  www.moneyhub.in.th 14,762 16,377 21,752 16.07 %
9  www.finnomena.com 11,317 13,162 19,188 179.16 %
10  www.scb.co.th 10,946 14,509 32,462 9.55 %
11  www.goldhips.com 8,074 18,050 20,373 2.09 %
12  thaigold.info 7,962 15,232 19,683 4.05 %
13  www.kasikornasset.com 7,712 12,338 25,081 3.36 %
14  www.stock2morrow.com 5,926 8,492 20,524 47.52 %
15  www.bualuang.co.th 5,922 8,734 10,657 21.2 %
16  www.ghbank.co.th 5,671 7,135 26,136 8.9 %
17  www.avaccount.com 3,563 4,992 5,672 25.8 %
18  www.namchiang.com 2,619 4,886 5,181 16.04 %
19  www.azay.co.th 2,419 5,415 16,591 3.20 %
20  www.taradthong.com 2,162 3,783 4,958 11.44 %
21  www.tfex.co.th 1,895 2,654 6,916 13.86 %
22  www.poems.in.th 1,767 2,992 5,288 13.42 %
23  www.ruayhoon.com 1,502 1,810 3,785 25.01 %
24  moneyandbanking.co.th 1,481 1,663 2,274 39 %
25  www.doohoon.com 1,334 2,065 3,122 19.1 %
26  www.scbs.com 1,123 1,391 2,813 27.45 %
27  www.creditonhand.com 1,048 1,186 2,163 35.19 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,028 1,444 5,165 7.64 %
29  www.setmonitor.com 995 1,265 1,954 28.26 %
30  www.silkspan.com 949 1,017 1,170 46.78 %
31  www.ktb.co.th 838 1,260 1,743 26.3 %
32  www.dhipaya.co.th 672 842 1,995 10.28 %
33  www.thaimutualfund.com 583 743 2,610 1.57 %
34  www.thailife.com 568 1,021 2,289 0.53 %
35  www.refinance.co.th 443 562 1,624 15.3 %
36  www.rvp.co.th 413 542 855 27.47 %
37  www.tlaa.org 341 438 1,262 20.7 %
38  www.ic.or.th 293 619 732 20.16 %
39  www.sctgold.com 264 383 817 22.22 %
40  www.kasikornresearch.com 237 337 948 31.1 %
41  www.deves.co.th 229 269 574 3.38 %
42  www.kasikornleasing.com 226 277 466 43.64 %
43  www.Kawna.com 218 709 3,446 1.87 %
44  www.hooninside.com 174 389 723 31.23 %
45  tns.tnsitrade.com 130 165 202 22.62 %
46  www.uob.co.th 79 109 152 17.91 %
47  www.stockwave.in.th 45 48 58 78.77 %
48  www.share2trade.com 32 35 52 146.15 %
49  www.claccount.com 24 38 62 20 %
50  www.4car4cash.com 23 33 42 28.12 %
51  www.thaihoon.com 21 35 49 27.59 %
52  www.wealth.co.th 13 24 42
53  www.bhunchee.com 12 14 15 20 %
54  travel.nzi.co.th 9 50 439 25 %
55  pinklao-car.com 9 11 12 12.50 %
56  smebank.co.th 5 16 105
57  www.one-asset.com 3 5 8
58  www.kcs-live.kcs.co.th 1 8 8
59  yuantathai.com 1 2 3 98.82 %