อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 47,056 58,552 83,547 16.67 %
2  www.studentloan.or.th 16,168 21,314 35,022 6.8 %
3  www.bot.or.th 15,662 25,259 58,544 14.61 %
4  www.rd.go.th 11,781 25,289 50,040 2.23 %
5  www.prd.go.th 10,983 15,039 25,810 18.17 %
6  www.dla.go.th 10,454 26,010 60,113 45.93 %
7  www.sso.go.th 7,536 14,711 41,492 20.22 %
8  www.thaitambon.com 7,241 8,575 26,207 19.86 %
9  www.obec.go.th 4,914 7,937 13,859 19.97 %
10  www.tpa.or.th 4,620 5,301 7,372 29.27 %
11  www.royin.go.th 4,270 4,838 6,980 20.02 %
12  www.moe.go.th 4,228 5,219 8,011 34.49 %
13  www.sec.or.th 3,778 6,367 16,765 14.52 %
14  www.tnrr.in.th 2,832 3,443 7,924 30.38 %
15  www.redcross.or.th 2,680 3,093 6,895 0.74 %
16  www.mfa.go.th 2,204 3,751 7,010 16.7 %
17  www.nstda.or.th 2,122 3,473 5,138 10.84 %
18  www.dld.go.th 1,914 4,534 9,701 15.76 %
19  www.pwa.co.th 1,903 4,279 6,777 14.55 %
20  www.moc.go.th 1,821 3,511 5,459 41.22 %
21  www.krisdika.go.th 1,783 3,100 7,836 15.94 %
22  www.labour.go.th 1,780 4,705 7,981 21.24 %
23  www.consumerthai.org 1,759 3,085 7,863 19.42 %
24  ienergyguru.com 1,542 1,786 2,124 27.3 %
25  www.thaigov.go.th 1,499 2,944 4,581 133.85 %
26  www.trf.or.th 1,446 1,812 5,409 20.98 %
27  www.thailibrary.in.th 1,427 1,595 1,920 29.57 %
28  www.etda.or.th 1,342 1,601 2,501 25.15 %
29  www.admincourt.go.th 1,294 3,297 12,696 18.05 %
30  www.dft.go.th 1,197 3,107 5,560 21.09 %
31  www4.fisheries.go.th 982 1,670 3,257 21.69 %
32  person.doae.go.th 804 2,147 2,872 0.12 %
33  www.ldd.go.th 783 2,285 3,629 31.44 %
34  www.mtec.or.th 782 916 1,422 28.26 %
35  www.mot.go.th 727 1,388 4,133 21.91 %
36  www.thaithesis.org 709 801 1,625 38.61 %
37  www.fpo.go.th 687 1,512 2,654 26.68 %
38  www.nso.go.th 670 1,491 2,982 36.25 %
39  www.dpt.go.th 659 1,936 3,393 1.35 %
40  www.dede.go.th 649 929 2,066 26 %
41  www.oic.or.th 612 1,189 2,066 23.88 %
42  www.nrct.go.th 610 890 1,967 17.57 %
43  www.moi.go.th 598 743 1,643 49.54 %
44  www.qsbg.org 596 732 1,332 16.88 %
45  www.moj.go.th 594 749 1,931 37.8 %
46  www.ocsb.go.th 593 998 1,655 28.64 %
47  www.eppo.go.th 577 919 1,988 33.14 %
48  www.rubberthai.com 539 1,198 1,898 60.43 %
49  www.onesqa.or.th 536 764 1,989 29.47 %
50  www.amlo.go.th 510 781 2,092 31.44 %
51  www.senate.go.th 500 1,491 2,976 8.42 %
52  elib.fda.moph.go.th/library/ 500 549 666 22.48 %
53  www.nicaonline.com 482 552 843 25.39 %
54  www.culture.go.th 459 624 1,543
55  www.industry.go.th 454 697 1,076 2.16 %
56  www.phtnet.org 445 588 873 32.47 %
57  www.rta.mi.th 442 824 1,089 19.64 %
58  www.exim.go.th 414 641 1,502 13.39 %
59  www.dip.go.th 413 635 2,124 12.68 %
60  www.tistr.or.th 399 905 1,370 22.07 %
61  www.onec.go.th 398 504 1,020 20.4 %
62  www.tddf.or.th 386 624 1,749 20.41 %
63  www.onab.go.th 380 498 650 39.2 %
64  www.nectec.or.th 368 445 1,077 29.09 %
65  www.pcd.go.th 362 487 1,354 35.7 %
66  www.mof.go.th 347 621 981 35.98 %
67  www.energy.go.th 328 1,832 2,546 23.9 %
68  www.clinictech.most.go.th 324 361 681 32.5 %
69  www.thaipvd.com 307 460 712 19.63 %
70  www.sme.go.th 296 442 2,306 60.85 %
71  www.opdc.go.th 288 487 772 12.73 %
72  www.rajanukul.go.th 277 391 558 17.07 %
73  www.parliament.go.th 242 684 963 61.95 %
74  www.thaiwater.net 240 328 510 35.66 %
75  www.ops.go.th 217 406 552 7.66 %
76  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 216 355 396 29.87 %
77  www.aimc.or.th 200 281 705 9.5 %
78  dric.nrct.go.th 190 289 1,509 41.18 %
79  www.nimt.or.th 187 274 747 30.22 %
80  www.muslim4health.or.th 187 214 230 16.52 %
81  www.doae.go.th 182 1,151 6,071 59.65 %
82  www.oap.go.th 181 531 1,044 21.98 %
83  www.sugarzone.in.th 162 525 797 0.61 %
84  www.secondary39.go.th 160 308 321 39.85 %
85  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 155 214 278 21.72 %
86  www.arda.or.th 149 355 645 21.99 %
87  www.gpo.or.th 144 200 270 5.88 %
88  www.nfi.or.th 144 187 477 23.4 %
89  www.bnc.co.th 140 201 213 24.73 %
90  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 136 191 264 23.16 %
91  www.ffc.or.th 133 158 419 7.64 %
92  www.khonthai.com 132 192 209 33.67 %
93  edoc.redcross.or.th 131 1,058 1,250 13.25 %
94  www.thaigo.org 131 239 428 25.57 %
95  www.fda.moph.go.th 126 257 525 26.74 %
96  www.sirindhorn.net 120 139 357 22.08 %
97  www.tei.or.th 119 224 408 33.15 %
98  palaces.thai.net 118 164 400 29.34 %
99  www.dit.go.th 117 250 269 27.33 %
100  www.swpark.or.th 102 185 393 32.89 %
101  www.thai-explore.net 102 118 255 37.42 %
102  www.doeb.go.th 98 128 207 45.56 %
103  www.m-society.go.th 94 187 310 59.83 %
104  kanchanapisek.or.th 94 101 347 3.09 %
105  www.car.go.th 90 111 308 8.16 %
106  dhds.nha.co.th 85 124 142 36.57 %
107  www.otp.go.th 82 137 474 811.11 %
108  www.fpri.or.th 72 82 118 23.4 %
109  siweb.dss.go.th 70 92 244 32.69 %
110  www.ops.moc.go.th 69 181 294 34.91 %
111  www.sipa.or.th 63 68 140 20.25 %
112  www.narit.or.th 60 68 114
113  www.SisaketToday.com 59 72 83 11.94 %
114  www.deqp.go.th 57 96 144 14.93 %
115  www.pscmt.or.th 56 115 297 27.27 %
116  www.rid.go.th 56 103 150 42.27 %
117  www.mwa.co.th 55 67 122 20.29 %
118  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 53 71 75 35.37 %
119  www.horathai.com 52 74 113 11.86 %
120  www.bic.moe.go.th 51 61 65 37.8 %
121  pvlo-nak.dld.go.th 49 191 213 12.5 %
122  210.246.159.136 42 68 98 37.31 %
123  www.psproject.org 40 57 88 66.1 %
124  www.nhc.in.th 38 60 118 49.33 %
125  www.most.go.th 37 45 52 15.91 %
126  www.hsri.or.th 32 46 78 27.27 %
127  www.intell.rtaf.mi.th 29 66 113 49.12 %
128  www.prasanya.org 26 35 44 8.33 %
129  www.coastalaqua.com 24 39 119 35.14 %
130  www.ybat.org 23 31 51 32.35 %
131  www.siamtraffic.net 20 24 27 9.09 %
132  www.sac.or.th 16 18 26 15.79 %
133  www.rtaf.mi.th 12 73 77 71.43 %
134  www.dld.go.th/nutrition/ 12 16 20 33.33 %
135  www.acfs.go.th 12 14 16 25 %
136  www.ega.or.th 12 14 16 7.69 %
137  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 11 17 18 26.67 %
138  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 9 15 23 25 %
139  www.k-center.doae.go.th 9 13 24 35.71 %
140  www.ttcexpert.com 9 12 16 18.18 %
141  www.oag.go.th 8 15 27 50 %
142  www.songkhlatourism.org 8 12 24 33.33 %
143  www.dpiap.org 7 10 14 30 %
144  www.nia.go.th 7 10 12
145  www.tca.or.th 7 10 11 41.67 %
146  www.dld.go.th/ict/ 7 9 11 30 %
147  thaisafenet.org 7 9 10 22.22 %
148  www.mahadthai.com 7 9 9 30 %
149  www.thaisp.org 6 14 19 25 %
150  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 6 11 104 33.33 %
151  www.tobethai.org 6 8 11 40 %
152  www.researchgateway.in.th 6 7 19 40 %
153  www.moradokislam.org 6 7 8 25 %
154  www.stateless4child.net 5 8 18
155  doc.deqp.go.th 5 8 11 28.57 %
156  www.thaicomfoundation.org 5 7 10 28.57 %
157  www.parliament.go.th/gennews/ 4 7 11 69.23 %
158  www.sklonline.com 4 6 9 33.33 %
159  technology.in.th 4 5 12 80.95 %
160  speedtest.nectec.or.th 4 5 6 20 %
161  www.moac.go.th 4 4 5 66.67 %
162  thailand.prd.go.th 3 5 5 50 %
163  local.environnet.in.th 3 4 5 40 %
164  www.bannok.com 3 4 4
165  www.khiansapolice.com 3 3 4 25 %
166  www.tisi.go.th 2 300 309 100.00 %
167  www.exat.co.th 2 12 12 33.33 %
168  www.krurayong.in.th 2 3 3 95.12 %
169  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 3 4 66.67 %
170  www.ratchaburihome.com 1 2 4
171  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 2 75 %
172  www.coscap-sea.com 1 2 2