อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 109,558 242,282 1,455,836 8.65 %
2  www.settrade.com 71,530 169,517 956,367 5.32 %
3  www.bangkokbank.com 48,525 73,349 114,307 0.53 %
4  www.tmbbank.com 27,497 35,127 74,759 19.04 %
5  www.eFinanceThai.com 25,722 71,686 181,665 8.22 %
6  www.moneyhub.in.th 18,330 20,510 27,025 27.27 %
7  www.wealthmagik.com 18,097 28,524 110,102 48.34 %
8  www.roojai.com 18,043 20,074 27,664 17.41 %
9  www.scb.co.th 12,471 16,775 44,696 0.86 %
10  www.finnomena.com 11,421 13,634 21,292
11  www.ghbank.co.th 10,997 14,051 57,775 69.18 %
12  www.kasikornasset.com 8,723 14,489 29,756 22.15 %
13  www.stock2morrow.com 8,293 11,594 26,623 22.78 %
14  thaigold.info 7,958 15,484 19,992 8.9 %
15  www.goldhips.com 7,791 17,785 20,042 12.62 %
16  www.bualuang.co.th 7,405 11,157 13,732 4.61 %
17  www.avaccount.com 4,733 6,693 7,589 6.96 %
18  moneyandbanking.co.th 2,468 2,786 3,591 47.87 %
19  www.tfex.co.th 2,454 3,387 8,600 19.18 %
20  www.namchiang.com 2,402 4,645 4,983 4.68 %
21  www.azay.co.th 2,393 5,133 15,509 5.33 %
22  www.poems.in.th 2,313 3,872 7,391 23.89 %
23  www.taradthong.com 2,132 3,690 4,710 1.67 %
24  www.ruayhoon.com 1,877 2,281 4,830 11.63 %
25  www.scbs.com 1,611 2,012 4,030 2.94 %
26  www.doohoon.com 1,489 2,343 3,596 29.36 %
27  www.setmonitor.com 1,451 1,856 2,983 10.76 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,248 1,719 6,148 0.81 %
29  smebank.co.th 1,066 1,459 6,368
30  www.creditonhand.com 1,015 1,219 2,264 56.31 %
31  www.silkspan.com 846 897 1,041 67.57 %
32  www.ktb.co.th 745 1,124 1,545 71.6 %
33  www.thailife.com 702 1,106 1,923 40.96 %
34  www.thaimutualfund.com 682 866 2,973 37.22 %
35  www.refinance.co.th 568 705 1,858 25.56 %
36  www.rvp.co.th 435 578 902 9.94 %
37  www.tlaa.org 374 507 1,651 10.1 %
38  www.ic.or.th 343 729 866
39  www.dhipaya.co.th 305 379 885 59.82 %
40  www.kasikornresearch.com 288 418 1,269
41  www.sctgold.com 287 422 951
42  www.deves.co.th 270 314 677 5.06 %
43  www.hooninside.com 223 491 915
44  www.Kawna.com 216 736 3,906
45  tns.tnsitrade.com 154 196 248
46  www.stockwave.in.th 73 79 96
47  www.share2trade.com 38 42 65
48  www.claccount.com 31 52 89
49  www.uob.co.th 27 40 62
50  www.thaihoon.com 22 41 65
51  www.bhunchee.com 18 21 23
52  www.wealth.co.th 12 25 46
53  travel.nzi.co.th 10 55 462
54  www.4car4cash.com 10 14 17
55  pinklao-car.com 9 10 12
56  yuantathai.com 3 7 9
57  www.one-asset.com 3 6 10
58  www.kcs-live.kcs.co.th 1 9 10