อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 100,162 213,765 1,246,329 11.4 %
2  www.settrade.com 62,654 142,939 779,662 11.28 %
3  www.bangkokbank.com 44,692 66,601 103,709 7.33 %
4  www.tmbbank.com 32,555 40,823 84,977 8.03 %
5  www.roojai.com 27,026 30,000 40,735 40.05 %
6  www.eFinanceThai.com 20,811 60,035 144,899 16.65 %
7  www.wealthmagik.com 14,006 21,091 81,332 14.59 %
8  www.ghbank.co.th 12,399 14,964 53,324 16.66 %
9  www.scb.co.th 12,268 16,010 35,705 11.4 %
10  www.finnomena.com 9,633 11,433 17,120 24.48 %
11  thaigold.info 7,429 14,174 18,376 7.33 %
12  www.goldhips.com 7,071 16,273 18,834 6.08 %
13  www.stock2morrow.com 6,064 8,496 20,934 13.81 %
14  www.kasikornasset.com 6,035 9,602 18,712 19.88 %
15  www.bualuang.co.th 5,158 7,523 9,165 12.75 %
16  moneyandbanking.co.th 2,870 3,237 4,130 25.59 %
17  www.namchiang.com 2,141 4,039 4,324 9.74 %
18  www.azay.co.th 2,106 4,454 13,189 25.98 %
19  www.tfex.co.th 1,875 2,648 7,507 7.57 %
20  www.taradthong.com 1,754 3,152 4,045 16.48 %
21  www.poems.in.th 1,721 2,792 4,998 20.29 %
22  www.scbs.com 1,593 1,979 4,548 46.44 %
23  www.ruayhoon.com 1,590 1,937 3,953 1.67 %
24  www.setmonitor.com 1,440 2,082 2,789 13.82 %
25  www.doohoon.com 1,323 2,077 3,089 10.91 %
26  www.bangkokinsurance.com 1,156 1,670 5,823 5.86 %
27  www.moneyhub.in.th 1,102 1,132 1,207 15.17 %
28  money2know.com 998 1,126 1,664
29  www.creditonhand.com 986 1,396 2,946 7.42 %
30  www.dhipaya.co.th 969 1,205 2,901 198.15 %
31  smebank.co.th 945 1,202 4,322 20.45 %
32  www.refinance.co.th 646 770 1,922 6.78 %
33  www.thailife.com 504 837 1,689 38.31 %
34  www.ktb.co.th 456 694 1,015 17.54 %
35  www.thaimutualfund.com 428 529 1,871 13.54 %
36  www.tlaa.org 378 499 1,477 24.55 %
37  www.sctgold.com 368 519 1,102 14.64 %
38  www.ic.or.th 276 593 707 20.23 %
39  www.deves.co.th 244 523 840 5.43 %
40  www.silkspan.com 216 241 297 63.88 %
41  www.kasikornresearch.com 208 305 848 22.68 %
42  www.Kawna.com 202 633 2,876 10.62 %
43  www.avaccount.com 142 192 219 96.93 %
44  tns.tnsitrade.com 108 139 164 18.18 %
45  www.stockwave.in.th 101 115 158
46  www.rvp.co.th 98 126 193 71.92 %
47  www.share2trade.com 50 55 78 9.09 %
48  www.bhunchee.com 25 29 31 4.17 %
49  www.claccount.com 20 37 59 28.57 %
50  www.thaihoon.com 16 29 49 11.11 %
51  travel.nzi.co.th 12 76 908
52  pinklao-car.com 8 9 10 20 %
53  yuantathai.com 5 16 25 44.44 %
54  www.one-asset.com 4 6 9 33.33 %
55  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 8
56  www.uob.co.th 1 2 2