อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 35,573 44,003 63,585 7.12 %
2  www.rd.go.th 34,729 66,260 131,967 24.66 %
3  www.studentloan.or.th 19,365 24,929 44,620 5.00 %
4  www.bot.or.th 16,710 27,798 70,341 15.99 %
5  www.prd.go.th 11,069 18,258 28,954 0.07 %
6  www.dla.go.th 8,943 22,273 57,138 16.19 %
7  www.thaitambon.com 7,222 8,449 23,329 6.85 %
8  www.obec.go.th 4,458 6,241 10,215 25.09 %
9  www.royin.go.th 4,433 5,088 7,178 13.47 %
10  www.moe.go.th 4,020 4,852 7,440 18.62 %
11  www.tpa.or.th 3,591 4,151 5,995 22.81 %
12  www.sec.or.th 2,983 5,203 13,875 13.11 %
13  www.mfa.go.th 2,355 4,068 7,320 15.07 %
14  www.pwa.co.th 2,265 4,762 7,141 0.67 %
15  www.labour.go.th 2,177 5,415 8,889 21.35 %
16  www.thaigov.go.th 2,135 4,330 6,041 0.09 %
17  ienergyguru.com 2,082 2,411 2,844 4.20 %
18  www.moc.go.th 1,978 3,885 6,598 11.14 %
19  www.nstda.or.th 1,959 3,364 5,053 26.1 %
20  www.dld.go.th 1,881 4,003 8,168 25.56 %
21  www.krisdika.go.th 1,875 3,272 8,064 24.33 %
22  www.redcross.or.th 1,777 2,076 5,519 16.81 %
23  www.consumerthai.org 1,771 2,993 7,413 9.69 %
24  www.tnrr.in.th 1,769 2,119 4,794 22.1 %
25  www.dft.go.th 1,625 3,961 7,411 12.11 %
26  www.admincourt.go.th 1,615 3,281 13,100 6.18 %
27  www.trf.or.th 1,614 2,036 4,749 6.71 %
28  www.etda.or.th 1,389 1,655 2,705 14.79 %
29  www.thailibrary.in.th 1,369 1,511 1,806 12.8 %
30  www4.fisheries.go.th 1,038 1,759 4,057 8.22 %
31  www.moj.go.th 918 1,109 2,554 15.24 %
32  www.mtec.or.th 873 1,061 1,707 0.8 %
33  www.nso.go.th 833 1,961 3,632 6.3 %
34  www.dip.go.th 783 1,098 3,081 31.01 %
35  www.dede.go.th 777 1,128 2,471 16.9 %
36  www.fpo.go.th 760 1,693 3,301 4.54 %
37  www.mot.go.th 703 1,348 3,619 1.30 %
38  www.qsbg.org 674 1,027 1,630 11.2 %
39  www.eppo.go.th 653 1,051 2,472 15.19 %
40  www.narit.or.th 652 721 1,065 22.66 %
41  www.pcd.go.th 632 842 2,181 30.17 %
42  www.thaithesis.org 606 687 1,342 11.14 %
43  person.doae.go.th 552 1,469 2,049 25.41 %
44  www.moi.go.th 548 694 1,526 14.24 %
45  www.onesqa.or.th 541 733 1,850 14.26 %
46  www.ocsb.go.th 538 964 1,655 8.66 %
47  www.onec.go.th 496 622 1,445 6.21 %
48  www.nrct.go.th 492 740 1,600 19.48 %
49  elib.fda.moph.go.th/library/ 478 530 651 9.13 %
50  www.amlo.go.th 469 741 1,973 14.42 %
51  www.exim.go.th 429 685 1,407 11.55 %
52  www.tistr.or.th 411 891 1,700 13.47 %
53  www.culture.go.th 409 538 1,063 26.17 %
54  www.rta.mi.th 405 733 971 5.15 %
55  www.nicaonline.com 383 440 693 11.34 %
56  www.senate.go.th 381 1,389 2,904 24.1 %
57  www.nectec.or.th 373 439 1,085 10.34 %
58  www.industry.go.th 356 745 1,057 14.83 %
59  www.mof.go.th 354 670 721 10.38 %
60  www.rajanukul.go.th 335 482 712 11.84 %
61  www.phtnet.org 334 450 681 14.14 %
62  www.thaipvd.com 333 501 787 29.3 %
63  www.sme.go.th 326 485 1,398 11.65 %
64  www.tddf.or.th 312 491 1,236 23.15 %
65  thailandtourismdirectory.go.th 299 371 1,586
66  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 294 483 542 14.04 %
67  www.energy.go.th 291 1,652 2,160 20.49 %
68  www.clinictech.most.go.th 284 334 800 15.22 %
69  www.ldd.go.th 278 1,272 2,164 29.08 %
70  www.nimt.or.th 263 368 1,023 1.15 %
71  www.onab.go.th 240 320 464 28.78 %
72  www.thaiwater.net 238 303 503 15.53 %
73  www.oap.go.th 228 643 1,282 22.97 %
74  www.arda.or.th 204 439 792 17.92 %
75  www.nfi.or.th 198 250 607 1.98 %
76  www.thaigo.org 192 368 742 6.34 %
77  www.doeb.go.th 192 278 405 15.04 %
78  dric.nrct.go.th 187 295 1,800 13.02 %
79  www.aimc.or.th 179 262 703 11.82 %
80  www.muslim4health.or.th 174 205 242 4.4 %
81  www.opdc.go.th 170 240 299 35.61 %
82  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 158 213 293 44.56 %
83  www.sugarzone.in.th 153 463 660 16.39 %
84  www.khonthai.com 148 198 215 32.14 %
85  www.secondary39.go.th 143 239 248 29.56 %
86  www.swpark.or.th 137 260 504 20.81 %
87  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 135 183 257 23.73 %
88  www.dit.go.th 128 243 257 20.99 %
89  www.gpo.or.th 126 177 255 18.71 %
90  www.otp.go.th 119 172 548 4.03 %
91  www.bnc.co.th 118 309 1,092 20.81 %
92  edoc.redcross.or.th 116 1,062 1,276 14.71 %
93  www.fda.moph.go.th 110 232 467 17.29 %
94  www.car.go.th 106 134 379 0.95 %
95  www.ffc.or.th 93 112 213 389.47 %
96  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 86 117 121 35.82 %
97  www.ops.moc.go.th 84 223 390 46.84 %
98  palaces.thai.net 84 116 269 7.69 %
99  www.bic.moe.go.th 79 95 103 8.14 %
100  www.m-society.go.th 78 159 271 11.36 %
101  www.thai-explore.net 75 100 315 13.79 %
102  www.doae.go.th 73 795 5,304 17.05 %
103  www.deqp.go.th 73 113 175 17.98 %
104  www.pscmt.or.th 70 156 374 7.89 %
105  www.fpri.or.th 64 73 101 20.99 %
106  www.SisaketToday.com 63 77 86 6.78 %
107  www.mwa.co.th 63 72 124 5.97 %
108  pvlo-nak.dld.go.th 56 215 238 26.32 %
109  www.psproject.org 56 85 164 25.33 %
110  www.ops.go.th 53 87 129 60.45 %
111  siweb.dss.go.th 48 68 186 15.79 %
112  www.most.go.th 48 63 73 32.39 %
113  www.tei.or.th 45 91 166 2.27 %
114  www.rid.go.th 44 82 126 13.73 %
115  kanchanapisek.or.th 43 51 173 12.24 %
116  www.ybat.org 42 56 84 2.44 %
117  www.horathai.com 41 53 76 2.50 %
118  www.sirindhorn.net 39 45 139 72.54 %
119  www.nhc.in.th 36 49 98 16.13 %
120  www.prasanya.org 29 38 50 19.44 %
121  www.coastalaqua.com 28 47 147 54.84 %
122  www.intell.rtaf.mi.th 25 64 139 3.85 %
123  www.oic.or.th 25 56 87 13.79 %
124  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 25 48 74 108.33 %
125  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 18 30 33 12.50 %
126  www.parliament.go.th 16 70 101 20 %
127  www.oag.go.th 16 22 29 27.27 %
128  www.acfs.go.th 15 17 19 28.57 %
129  www.mahadthai.com 14 16 17 55.56 %
130  dhds.nha.co.th 12 17 19 20 %
131  www.tobethai.org 11 13 17 10.00 %
132  www.k-center.doae.go.th 10 15 27 23.08 %
133  www.sac.or.th 10 11 19 54.55 %
134  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 9 16 115
135  www.rtaf.mi.th 7 58 61 36.36 %
136  www.dpiap.org 7 11 14 12.5 %
137  www.ttcexpert.com 7 10 13 30 %
138  www.dld.go.th/nutrition/ 7 10 13 41.67 %
139  www.ega.or.th 7 9 10 30 %
140  doc.deqp.go.th 6 12 17
141  www.tca.or.th 6 9 11 14.29 %
142  www.thaisp.org 5 14 19 16.67 %
143  www.nia.go.th 5 7 9 25.00 %
144  www.moradokislam.org 5 7 8 16.67 %
145  www.sklonline.com 4 6 8 33.33 %
146  speedtest.nectec.or.th 4 6 7 20 %
147  www.dld.go.th/ict/ 4 5 6 33.33 %
148  www.exat.co.th 3 10 10
149  www.stateless4child.net 3 6 9 40 %
150  www.songkhlatourism.org 3 5 15 40 %
151  www.thaicomfoundation.org 3 5 6
152  thaisafenet.org 3 4 5 40 %
153  www.khiansapolice.com 3 3 4
154  local.environnet.in.th 2 3 4 33.33 %
155  thailand.prd.go.th 2 3 4
156  www.bannok.com 2 3 3
157  www.coscap-sea.com 2 3 3 100.00 %
158  www.siamtraffic.net 2 3 3 84.62 %
159  technology.in.th 2 2 7 100.00 %
160  www.moac.go.th 2 2 3
161  www.tisi.go.th 1 286 293 50 %
162  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 2 50 %
163  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 1 2
164  www.pea.co.th 1 1 1