อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน เมษายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 3,591 4,151 5,995 22.81 %
2  www.redcross.or.th 1,777 2,076 5,519 16.81 %
3  www.consumerthai.org 1,771 2,993 7,413 9.69 %
4  www.tddf.or.th 312 491 1,236 23.15 %
5  www.thaigo.org 192 368 742 6.34 %
6  www.aimc.or.th 179 262 703 11.82 %
7  www.muslim4health.or.th 174 205 242 4.4 %
8  edoc.redcross.or.th 116 1,062 1,276 14.71 %
9  www.ffc.or.th 93 112 213 389.47 %
10  www.pscmt.or.th 70 156 374 7.89 %
11  www.tei.or.th 45 91 166 2.27 %
12  www.ybat.org 42 56 84 2.44 %
13  www.horathai.com 41 53 76 2.50 %
14  www.prasanya.org 29 38 50 19.44 %
15  www.tobethai.org 11 13 17 10.00 %
16  www.sac.or.th 10 11 19 54.55 %
17  www.dpiap.org 7 11 14 12.5 %
18  www.ttcexpert.com 7 10 13 30 %
19  www.tca.or.th 6 9 11 14.29 %
20  www.moradokislam.org 5 7 8 16.67 %
21  www.thaicomfoundation.org 3 5 6
22  thaisafenet.org 3 4 5 40 %
23  www.bannok.com 2 3 3
24  www.coscap-sea.com 2 3 3 100.00 %