อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน เมษายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 4,433 5,088 7,178 13.47 %
2  www.tnrr.in.th 1,769 2,119 4,794 22.1 %
3  www.admincourt.go.th 1,615 3,281 13,100 6.18 %
4  www.trf.or.th 1,614 2,036 4,749 6.71 %
5  www.nrct.go.th 492 740 1,600 19.48 %
6  www.amlo.go.th 469 741 1,973 14.42 %
7  www.senate.go.th 381 1,389 2,904 24.1 %
8  www.phtnet.org 334 450 681 14.14 %
9  www.sme.go.th 326 485 1,398 11.65 %
10  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 294 483 542 14.04 %
11  www.onab.go.th 240 320 464 28.78 %
12  www.arda.or.th 204 439 792 17.92 %
13  dric.nrct.go.th 187 295 1,800 13.02 %
14  www.secondary39.go.th 143 239 248 29.56 %
15  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 135 183 257 23.73 %
16  www.thai-explore.net 75 100 315 13.79 %
17  kanchanapisek.or.th 43 51 173 12.24 %
18  www.oic.or.th 25 56 87 13.79 %
19  www.oag.go.th 16 22 29 27.27 %
20  www.ega.or.th 7 9 10 30 %
21  www.nia.go.th 5 7 9 25.00 %
22  www.stateless4child.net 3 6 9 40 %