อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 6,202 7,050 9,611 11.45 %
2  www.trf.or.th 2,054 2,548 5,308 0.15 %
3  www.admincourt.go.th 1,795 3,707 15,393 14.69 %
4  www.tnrr.in.th 1,605 1,868 4,316 7.23 %
5  www.nrct.go.th 723 1,077 2,388 16.99 %
6  www.senate.go.th 677 2,140 4,850 39.88 %
7  www.amlo.go.th 593 936 2,429 9.41 %
8  www.onab.go.th 544 700 930 24.20 %
9  www.sme.go.th 536 775 2,093 8.94 %
10  dric.nrct.go.th 476 626 2,817 55.56 %
11  www.phtnet.org 380 506 745 5.85 %
12  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 339 578 646 3.42 %
13  www.arda.or.th 246 574 1,031 21.78 %
14  www.secondary39.go.th 192 401 413 7.87 %
15  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 149 201 267 2.05 %
16  www.thai-explore.net 109 133 325 15.96 %
17  kanchanapisek.or.th 48 53 151 11.63 %
18  www.oic.or.th 30 69 104 15.38 %
19  www.ega.or.th 20 28 36 17.65 %
20  www.oag.go.th 18 24 30 14.29 %
21  www.nia.go.th 4 7 10
22  www.stateless4child.net 2 4 5 33.33 %