อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 4,281 4,971 7,239 0.85 %
2  www.consumerthai.org 2,247 3,784 9,078 8.08 %
3  www.redcross.or.th 1,081 1,274 3,363 19.99 %
4  www.tddf.or.th 373 579 1,391 3.61 %
5  www.muslim4health.or.th 200 231 248 4.17 %
6  www.aimc.or.th 196 309 809 3.45 %
7  www.thaigo.org 181 336 558 3.43 %
8  edoc.redcross.or.th 142 1,328 1,596 2.90 %
9  www.ffc.or.th 129 153 314 14.16 %
10  www.tei.or.th 57 111 198 7.55 %
11  www.ybat.org 43 58 95
12  www.horathai.com 41 53 74 6.82 %
13  www.prasanya.org 23 32 44
14  www.pscmt.or.th 16 32 75 78.38 %
15  www.sac.or.th 15 16 22 6.25 %
16  thaisafenet.org 12 18 19 100.00 %
17  www.moradokislam.org 10 15 16 44.44 %
18  www.tca.or.th 10 14 15 25.00 %
19  www.tobethai.org 9 11 14 18.18 %
20  www.dpiap.org 7 10 14 12.5 %
21  www.thaicomfoundation.org 5 8 12
22  www.ttcexpert.com 5 8 10 44.44 %
23  www.bannok.com 4 4 4 33.33 %
24  www.coscap-sea.com 2 3 3