อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กันยายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 106,000 226,419 1,395,154 4.39 %
2  www.settrade.com 66,777 147,808 777,051 2.2 %
3  www.tmbbank.com 28,684 36,103 76,727 3.45 %
4  www.eFinanceThai.com 27,335 78,453 180,569 1.72 %
5  www.roojai.com 18,718 20,581 27,910 16.5 %
6  www.wealthmagik.com 13,326 19,222 69,891 7.17 %
7  www.ghbank.co.th 10,058 12,269 41,361 3.85 %
8  www.finnomena.com 9,679 11,713 18,279 5.24 %
9  www.stock2morrow.com 7,218 10,067 23,811 4.11 %
10  thaigold.info 6,748 12,000 15,125 22.12 %
11  www.goldhips.com 6,336 13,443 14,999 18.62 %
12  www.bualuang.co.th 5,627 8,208 10,004 4.04 %
13  www.kasikornasset.com 3,718 5,952 12,006 40.72 %
14  moneyandbanking.co.th 3,265 3,690 4,708 8.62 %
15  money2know.com 3,198 3,503 4,934 18.66 %
16  www.azay.co.th 2,670 5,692 16,629 9.88 %
17  www.scbs.com 2,634 3,184 7,355 22.91 %
18  www.namchiang.com 2,291 3,959 4,203 19.7 %
19  www.avaccount.com 2,226 2,986 3,327 2293.55 %
20  www.tfex.co.th 2,209 3,219 9,176 6.87 %
21  www.taradthong.com 2,192 3,383 4,148 22.93 %
22  smebank.co.th 1,878 2,575 7,805 37.48 %
23  www.poems.in.th 1,814 2,953 4,953 0.89 %
24  www.doohoon.com 1,322 2,072 3,164 7.49 %
25  www.bangkokinsurance.com 1,309 1,994 6,204 7.38 %
26  www.ktb.co.th 1,185 1,843 2,737 60.35 %
27  www.share2trade.com 1,149 1,230 1,491 7.34 %
28  www.dhipaya.co.th 1,064 1,399 3,430 0.28 %
29  www.ruayhoon.com 1,043 1,238 2,371 0.48 %
30  www.moneyhub.in.th 667 700 740 18.36 %
31  www.rvp.co.th 464 609 956 1.28 %
32  www.refinance.co.th 459 561 1,531 3.57 %
33  www.tlaa.org 457 607 1,704 11.43 %
34  www.sctgold.com 435 573 1,250 25.26 %
35  www.thaimutualfund.com 426 519 1,652 3.15 %
36  www.Kawna.com 208 719 3,908 0.48 %
37  www.creditonhand.com 201 275 561 62.08 %
38  www.stockwave.in.th 130 146 195 31.22 %
39  www.silkspan.com 127 144 179 13.01 %
40  www.ic.or.th 103 299 403 23.13 %
41  www.bhunchee.com 40 46 47 2.44 %
42  www.claccount.com 26 48 76 13.33 %
43  www.thaihoon.com 18 32 56
44  www.hooninside.com 17 24 27 63.04 %
45  www.bangkokbank.com 16 18 24 99.96 %
46  www.scb.co.th 16 16 20 46.67 %
47  travel.nzi.co.th 12 132 644 9.09 %
48  www.start-to-invest.com 10 12 12 11.11 %
49  pinklao-car.com 8 11 12 14.29 %
50  www.thailife.com 7 10 11 98.28 %
51  www.kcs-live.kcs.co.th 1 10 10
52  www.uob.co.th 1 1 3