อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กันยายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 33,673 41,420 60,477 3.7 %
2  www.studentloan.or.th 27,404 40,060 87,458 2.61 %
3  www.bot.or.th 17,626 29,202 68,792 4.31 %
4  www.rd.go.th 15,398 33,859 67,742 13.92 %
5  www.prd.go.th 11,709 20,520 30,857 17.08 %
6  www.dla.go.th 10,805 27,258 65,488 1.49 %
7  www.thaitambon.com 9,690 11,611 33,402 8.91 %
8  www.royin.go.th 7,838 9,000 12,485 1.1 %
9  www.moe.go.th 6,594 8,191 11,808 20.06 %
10  www.obec.go.th 6,575 10,012 14,547 5.56 %
11  www.tpa.or.th 6,279 7,352 10,296 4.89 %
12  www.nstda.or.th 3,829 5,500 7,866 4.93 %
13  ienergyguru.com 2,940 3,429 4,096 11.57 %
14  www.thaigov.go.th 2,773 4,962 6,391 20.36 %
15  www.moc.go.th 2,419 4,542 6,965 1.18 %
16  www.etda.or.th 2,196 2,649 4,204 9.91 %
17  www.dld.go.th 2,190 4,652 9,649 1.31 %
18  www.consumerthai.org 2,176 3,710 9,528 0.14 %
19  www.tnrr.in.th 2,093 2,514 5,944 16.93 %
20  www.dip.go.th 2,072 2,590 5,411 19.15 %
21  www.trf.or.th 1,979 2,422 5,300 3.72 %
22  www.krisdika.go.th 1,935 3,463 8,833 42.31 %
23  www.thailibrary.in.th 1,878 2,097 2,515 7.85 %
24  www.dft.go.th 1,866 4,918 9,102 4.11 %
25  www.admincourt.go.th 1,684 3,764 16,975 6.18 %
26  www4.fisheries.go.th 1,677 2,483 5,389 59.11 %
27  www.redcross.or.th 1,602 1,869 4,160 12.26 %
28  www.moj.go.th 1,305 1,562 3,446 1.06 %
29  www.thaithesis.org 1,290 1,476 2,694 50.35 %
30  thailandtourismdirectory.go.th 1,186 1,351 2,380 32.99 %
31  www.nectec.or.th 1,181 2,017 11,731 28.93 %
32  www.nso.go.th 1,050 2,158 4,083 30.92 %
33  dric.nrct.go.th 1,020 1,418 6,853 25.15 %
34  www.qsbg.org 983 1,553 2,376 6.16 %
35  www.culture.go.th 981 1,262 3,066 4.36 %
36  www.narit.or.th 945 1,100 1,934 20.39 %
37  www.dede.go.th 890 1,217 2,555 7.77 %
38  www.moi.go.th 881 1,066 2,358 5.57 %
39  www.mot.go.th 715 1,371 3,421 3.9 %
40  www.pcd.go.th 713 915 1,986 0.14 %
41  www.rajanukul.go.th 712 961 1,206 18.47 %
42  www.onec.go.th 707 883 1,903 20.74 %
43  www.onab.go.th 690 864 1,047 6.88 %
44  www.mof.go.th 686 1,197 1,291 29.68 %
45  www.phtnet.org 682 936 1,445 9.65 %
46  www.mtec.or.th 657 824 1,485 16.08 %
47  www.sec.or.th 634 1,729 3,936 4.11 %
48  person.doae.go.th 612 1,518 2,177 6.13 %
49  www.nicaonline.com 572 660 971 3.81 %
50  www.ocsb.go.th 569 1,029 1,795 0.18 %
51  www.tistr.or.th 560 1,255 2,234 15.94 %
52  www.industry.go.th 537 1,043 1,518 15.24 %
53  www.clinictech.most.go.th 523 634 1,474 9.87 %
54  www.amlo.go.th 521 819 1,867 12.53 %
55  www.sme.go.th 515 702 1,645 20.61 %
56  www.ldd.go.th 511 2,128 3,368 11.44 %
57  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 493 835 933 0.2 %
58  www.exim.go.th 487 769 1,505 2.10 %
59  www.fpo.go.th 471 1,418 2,793 6.32 %
60  www.energy.go.th 438 2,087 2,698 10.05 %
61  elib.fda.moph.go.th/library/ 431 475 575 4.11 %
62  www.rta.mi.th 418 732 950 15.79 %
63  www.tddf.or.th 401 606 1,271 3.08 %
64  www.thaiwater.net 382 513 824 7.51 %
65  www.oap.go.th 346 948 1,855 15.72 %
66  www.thaipvd.com 345 521 816 4.43 %
67  www.senate.go.th 290 1,066 2,040 1.75 %
68  www.nimt.or.th 290 444 1,395 2.36 %
69  www.otp.go.th 264 342 824 32.00 %
70  www.doeb.go.th 232 329 455 13.75 %
71  www.onesqa.or.th 230 331 859 44.04 %
72  www.aimc.or.th 225 311 807 13.64 %
73  www.thai-explore.net 203 233 412 9.73 %
74  www.nfi.or.th 192 238 541 1.54 %
75  www.swpark.or.th 173 317 667 5.98 %
76  www.ffc.or.th 168 198 414 17.48 %
77  www.dit.go.th 167 330 359 6.7 %
78  www.secondary39.go.th 162 314 324
79  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 156 222 319 9.3 %
80  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 153 205 270 1.29 %
81  www.khonthai.com 151 200 214 7.86 %
82  www.ops.go.th 145 194 256 3.33 %
83  www.pwa.co.th 135 207 293 12.50 %
84  edoc.redcross.or.th 129 1,207 1,434 5.15 %
85  www.car.go.th 120 151 421 5.51 %
86  www.sugarzone.in.th 113 332 405 1.74 %
87  siweb.dss.go.th 111 136 320 0.91 %
88  www.m-society.go.th 98 180 290 24.05 %
89  www.doae.go.th 93 969 6,678 10.71 %
90  www.ops.moc.go.th 91 235 368 4.21 %
91  www.sirindhorn.net 90 108 256 14.29 %
92  www.psproject.org 87 129 196 2.25 %
93  www.tei.or.th 81 143 239 14.08 %
94  www.nrct.go.th 77 160 285 4.94 %
95  www.rid.go.th 77 134 191 18.95 %
96  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 72 95 98 12.2 %
97  www.nhc.in.th 67 105 239 27.96 %
98  www.fpri.or.th 66 76 124 17.86 %
99  www.queensavang.org 64 70 138
100  www.deqp.go.th 59 91 136 25.32 %
101  pvlo-nak.dld.go.th 58 235 267
102  www.labour.go.th 58 220 340 10.77 %
103  www.onep.go.th 54 74 100
104  www.arda.or.th 54 67 87 8.00 %
105  kanchanapisek.or.th 50 56 90 15.25 %
106  www.SisaketToday.com 47 58 67 9.62 %
107  www.ybat.org 44 58 89 2.22 %
108  www.coastalaqua.com 43 58 86 19.44 %
109  www.most.go.th 42 57 64 44.74 %
110  www.horathai.com 41 51 73 5.13 %
111  www.oic.or.th 33 71 107 8.33 %
112  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 33 67 128 13.16 %
113  www.parliament.go.th 25 60 73 21.88 %
114  www.prasanya.org 24 34 52 14.29 %
115  www.sac.or.th 24 27 46 20.00 %
116  www.intell.rtaf.mi.th 23 53 118 9.52 %
117  www.oag.go.th 21 30 42
118  www.ega.or.th 20 24 30 5.26 %
119  www.mwa.co.th 17 21 39 6.25 %
120  www.mfa.go.th 16 20 22
121  thaisafenet.org 16 20 21 23.08 %
122  www.dld.go.th/nutrition/ 15 25 35 7.14 %
123  www.k-center.doae.go.th 15 23 41 25 %
124  www.ttcexpert.com 14 19 23 40.00 %
125  www.opdc.go.th 13 23 29 30.00 %
126  www.forest.go.th 11 16 19
127  www.tobethai.org 10 14 18 100.00 %
128  www.sklonline.com 9 12 18 12.50 %
129  www.tca.or.th 9 12 14
130  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 8 14 64 11.11 %
131  www.gpo.or.th 8 13 20 11.11 %
132  www.mahadthai.com 8 10 11 38.46 %
133  www.dpiap.org 7 11 16 16.67 %
134  www.dld.go.th/ict/ 7 8 9 16.67 %
135  speedtest.nectec.or.th 6 9 10
136  technology.in.th 6 8 84 14.29 %
137  www.rtaf.mi.th 5 43 45
138  www.nia.go.th 5 8 9
139  www.eppo.go.th 5 7 7 16.67 %
140  www.moac.go.th 5 5 7 16.67 %
141  www.thaicomfoundation.org 4 6 8 20 %
142  www.moradokislam.org 4 5 5 33.33 %
143  www.exat.co.th 3 15 17
144  www.phatlung.com 3 6 20
145  www.muslim4health.or.th 3 5 5 96.59 %
146  www.khiansapolice.com 3 3 4 25 %
147  local.environnet.in.th 3 3 4
148  www.tisi.go.th 2 292 301
149  doc.deqp.go.th 2 6 8 71.43 %
150  www.thaisp.org 2 6 7
151  www.stateless4child.net 2 4 5 100.00 %
152  www.oic.go.th 2 3 4
153  www.thaigo.org 1 2 4 66.67 %
154  www.ratchaburihome.com 1 1 3
155  www.thailibrary.org 1 1 1
156  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 1 1 50 %
157  www.pea.co.th 1 1 1