อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 91,530 199,657 1,295,825 6.82 %
2  www.settrade.com 59,107 128,935 647,232 7.83 %
3  www.bangkokbank.com 45,243 65,755 108,710 7.55 %
4  www.tmbbank.com 28,608 35,782 75,242 1.71 %
5  www.eFinanceThai.com 27,302 66,506 158,905 11.37 %
6  www.roojai.com 17,828 19,743 29,121 14.83 %
7  www.finnomena.com 14,739 18,408 27,613 5.53 %
8  www.ghbank.co.th 11,663 14,483 45,032 0.53 %
9  www.wealthmagik.com 10,597 15,024 49,514 3.28 %
10  thaigold.info 5,766 10,279 13,407 5.35 %
11  www.stock2morrow.com 5,739 8,023 21,898 8.12 %
12  www.goldhips.com 5,204 11,719 13,334 1.42 %
13  money2know.com 2,854 3,162 4,108 79.38 %
14  www.tfex.co.th 2,233 3,147 7,297 17.53 %
15  moneyandbanking.co.th 2,182 2,521 3,398 33.25 %
16  www.avaccount.com 2,063 2,760 3,470 16.88 %
17  www.bangkokinsurance.com 1,619 2,174 7,110 9.54 %
18  www.scbs.com 1,569 1,937 3,892 8.78 %
19  www.taradthong.com 1,488 2,452 3,052 4 %
20  www.share2trade.com 1,412 1,572 2,188 3.90 %
21  www.namchiang.com 1,364 2,389 2,546 20.47 %
22  www.poems.in.th 1,068 1,810 2,700 15.04 %
23  www.ktb.co.th 998 1,506 2,096 30.12 %
24  www.moneyhub.in.th 502 587 626 23.95 %
25  www.ruayhoon.com 405 482 1,035 2.17 %
26  www.sctgold.com 371 503 1,114 0.27 %
27  www.rvp.co.th 371 480 765 10.82 %
28  www.thaimutualfund.com 284 364 1,829 4.03 %
29  www.thailandoption.com 282 335 764 27.03 %
30  www.Kawna.com 239 767 3,433 1.65 %
31  www.ic.or.th 220 665 895 113.59 %
32  www.silkspan.com 168 189 294 36.59 %
33  www.bualuang.co.th 131 173 232 94.89 %
34  www.stockwave.in.th 119 151 195 27.44 %
35  www.krujeabforex.com 99 133 395 18.85 %
36  www.tlaa.org 39 55 180 88.5 %
37  www.azay.co.th 31 36 122 3.12 %
38  www.hooninside.com 30 419 449 11.76 %
39  www.doohoon.com 25 39 45 60.94 %
40  www.dhipaya.co.th 24 27 36
41  www.bhunchee.com 23 26 27 4.17 %
42  travel.nzi.co.th 11 87 785
43  www.thaihoon.com 11 19 31
44  www.scb.co.th 6 7 8 200.00 %
45  www.start-to-invest.com 6 7 7
46  pinklao-car.com 5 7 10
47  www.kcs-live.kcs.co.th 1 6 6