อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.rd.go.th 27,476 50,237 114,411 14.5 %
2  www.studentloan.or.th 25,156 35,372 90,266 49.72 %
3  www.bot.or.th 21,669 34,178 72,811 3.35 %
4  www.glo.or.th 20,397 33,829 40,490 18.5 %
5  www.dla.go.th 12,617 30,438 73,396 24.16 %
6  www.prd.go.th 12,142 16,083 24,445 73.38 %
7  www.royin.go.th 8,321 9,485 12,710 33.37 %
8  thailandtourismdirectory.go.th 6,354 7,023 8,943 12.15 %
9  www.thaitambon.com 6,164 7,173 18,934 87.76 %
10  www.obec.go.th 4,915 6,508 11,131 34.03 %
11  www.nstda.or.th 4,113 5,262 8,048 41.10 %
12  www.moe.go.th 3,728 4,466 7,190 7.24 %
13  www.moc.go.th 3,180 4,436 8,784 38.26 %
14  www.tpa.or.th 2,529 2,919 4,303 12 %
15  ienergyguru.com 2,308 2,625 3,023 37.05 %
16  www.moj.go.th 2,100 2,605 4,829 19.66 %
17  www.dld.go.th 2,049 4,243 8,721 6.66 %
18  www.redcross.or.th 2,027 2,312 4,243 80.34 %
19  www.dft.go.th 1,827 4,233 7,642 4.64 %
20  www.admincourt.go.th 1,680 3,764 14,164 20.04 %
21  www.thailibrary.in.th 1,652 1,854 2,217 10.80 %
22  www4.fisheries.go.th 1,292 2,137 4,798 15.67 %
23  www.narit.or.th 1,243 1,439 2,581 41.73 %
24  dric.nrct.go.th 1,161 1,428 4,855 5.46 %
25  www.moi.go.th 1,081 1,338 3,022 28.54 %
26  www.nso.go.th 893 1,786 3,136 8.69 %
27  www.tnrr.in.th 866 981 2,283 8.36 %
28  www.consumerthai.org 767 1,498 5,331 20.03 %
29  www.trf.or.th 754 914 1,889 41.37 %
30  www.onesqa.or.th 730 1,001 2,395 48.98 %
31  www.dede.go.th 683 933 2,106 15.57 %
32  www.mot.go.th 663 1,180 3,011 5.01 %
33  person.doae.go.th 654 1,548 2,063 4.64 %
34  www.asean2019.go.th 638 875 2,175 54.11 %
35  www.mtec.or.th 635 787 1,362 4.79 %
36  www.thaithesis.org 622 681 1,220 5.9 %
37  www.nectec.or.th 572 684 1,529 4.00 %
38  www.culture.go.th 571 760 1,836 17.25 %
39  www.qsbg.org 568 779 1,343 1.43 %
40  www.deqp.go.th 561 858 2,882 52.45 %
41  www.exim.go.th 559 822 1,460 25.90 %
42  www.fpo.go.th 522 1,250 2,646 20.83 %
43  www.opdc.go.th 513 707 1,547 2.29 %
44  www.ldd.go.th 491 1,918 3,221 10.24 %
45  www.nicaonline.com 470 544 907 2.62 %
46  www.ocsb.go.th 436 757 1,290 5.01 %
47  www.clinictech.most.go.th 427 518 1,058 0.47 %
48  www.industry.go.th 417 770 1,076 14.25 %
49  www.pcd.go.th 408 535 1,155 42.37 %
50  www.phtnet.org 399 556 826 3.39 %
51  www.tddf.or.th 366 540 1,087 19.22 %
52  www.tistr.or.th 352 807 1,389 11.04 %
53  www.amlo.go.th 339 530 1,584 8.38 %
54  www.mof.go.th 331 624 937 17.46 %
55  elib.fda.moph.go.th/library/ 326 359 421 0.61 %
56  www.thaiwater.net 325 408 607 43.17 %
57  www.rajanukul.go.th 319 439 613 24.23 %
58  www.thaipvd.com 310 470 734 9.36 %
59  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 304 475 533 1.62 %
60  www.nimt.or.th 293 421 1,208 8.92 %
61  www.dgr.go.th 267 457 1,212 9.43 %
62  www.onec.go.th 245 350 893 9.93 %
63  www.sirindhorn.net 243 269 527 85.50 %
64  www.aimc.or.th 220 271 703 0.46 %
65  www.ffc.or.th 219 255 553 6.83 %
66  www.onab.go.th 204 266 360 25.15 %
67  www.otp.go.th 202 273 729 6.48 %
68  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 201 269 363 9.05 %
69  www.doeb.go.th 196 317 402 27.27 %
70  www.rta.mi.th 194 294 365 38.57 %
71  www.sme.go.th 186 252 500 13.49 %
72  www.swpark.or.th 171 328 705 28.57 %
73  www.khonthai.com 162 203 219 74.24 %
74  www.nfi.or.th 157 290 498 60.20 %
75  www.ops.moc.go.th 141 330 535 7.84 %
76  edoc.redcross.or.th 130 1,277 1,505 8.33 %
77  www.senate.go.th 128 323 571 36.17 %
78  www.thaigov.go.th 127 159 181 10.43 %
79  www.car.go.th 124 243 490 15.65 %
80  www.secondary39.go.th 124 232 239 1.64 %
81  www.doae.go.th 120 944 5,552 13.21 %
82  siweb.dss.go.th 113 151 334 3.67 %
83  www.m-society.go.th 106 264 550 73.77 %
84  www.krisdika.go.th 104 180 430 93.65 %
85  www.thai-explore.net 104 136 495 16.85 %
86  www.sugarzone.in.th 101 286 427 12.17 %
87  www.psproject.org 97 144 226 38.57 %
88  www.onep.go.th 96 146 186 4 %
89  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 83 113 119 25.23 %
90  kanchanapisek.or.th 79 83 113 38.60 %
91  www.tei.or.th 75 143 240 31.58 %
92  www.ops.go.th 70 95 148 62.79 %
93  www.nrct.go.th 58 148 243 6.45 %
94  www.rid.go.th 57 106 170 21.28 %
95  pvlo-nak.dld.go.th 52 203 231 13.04 %
96  www.queensavang.org 49 54 82 16.67 %
97  www.fpri.or.th 48 56 90 9.43 %
98  www.ybat.org 45 59 86 4.65 %
99  www.labour.go.th 44 133 208 16.98 %
100  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 43 87 171 12.24 %
101  www.dip.go.th 43 73 140 13.16 %
102  www.pwa.co.th 43 67 97 21.82 %
103  www.mwa.co.th 42 52 75 44.83 %
104  www.mfa.go.th 39 46 53 15.22 %
105  www.most.go.th 35 53 72 25.53 %
106  www.oic.or.th 30 73 112 11.11 %
107  www.nhc.in.th 30 42 74 20.00 %
108  www.horathai.com 27 34 45
109  www.intell.rtaf.mi.th 22 57 137 37.50 %
110  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 21 32 63 73.08 %
111  thaisafenet.org 19 29 29 58.33 %
112  www.sklonline.com 19 24 27 13.64 %
113  www.parliament.go.th 18 32 44 63.64 %
114  www.ega.or.th 14 16 19 7.69 %
115  dhds.nha.co.th 13 15 42 30.00 %
116  www.k-center.doae.go.th 10 13 28
117  www.moradokislam.org 10 12 14 400.00 %
118  www.phatlung.com 9 11 13 40 %
119  www.mahadthai.com 9 10 12
120  www.dld.go.th/nutrition/ 8 11 14 11.11 %
121  www.tca.or.th 7 9 11 40.00 %
122  www.sac.or.th 7 8 14
123  www.gpo.or.th 6 10 15 14.29 %
124  www.prasanya.org 6 8 11
125  www.ttcexpert.com 6 8 10 14.29 %
126  technology.in.th 6 7 18
127  www.dpiap.org 5 7 9
128  speedtest.nectec.or.th 5 7 7 25.00 %
129  www.moac.go.th 5 6 7 25.00 %
130  www.dld.go.th/ict/ 5 6 6
131  www.rtaf.mi.th 4 38 39
132  www.thaisp.org 4 9 12
133  www.khonthai4-0.net 4 7 20
134  www.tisi.go.th 2 111 112
135  www.nia.go.th 2 3 5
136  local.environnet.in.th 2 3 3 100.00 %
137  www.khiansapolice.com 2 2 3
138  www.gmap.most.go.th 1 2 5
139  www.pea.co.th 1 1 2
140  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
141  www.thailibrary.org 1 1 1