อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 8,321 9,485 12,710 33.37 %
2  www.admincourt.go.th 1,680 3,764 14,164 20.04 %
3  dric.nrct.go.th 1,161 1,428 4,855 5.46 %
4  www.tnrr.in.th 866 981 2,283 8.36 %
5  www.trf.or.th 754 914 1,889 41.37 %
6  www.asean2019.go.th 638 875 2,175 54.11 %
7  www.phtnet.org 399 556 826 3.39 %
8  www.amlo.go.th 339 530 1,584 8.38 %
9  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 304 475 533 1.62 %
10  www.onab.go.th 204 266 360 25.15 %
11  www.sme.go.th 186 252 500 13.49 %
12  www.senate.go.th 128 323 571 36.17 %
13  www.secondary39.go.th 124 232 239 1.64 %
14  www.thai-explore.net 104 136 495 16.85 %
15  kanchanapisek.or.th 79 83 113 38.60 %
16  www.nrct.go.th 58 148 243 6.45 %
17  www.oic.or.th 30 73 112 11.11 %
18  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 21 32 63 73.08 %
19  www.ega.or.th 14 16 19 7.69 %
20  www.nia.go.th 2 3 5