อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 99,029 217,248 1,342,789 10.04 %
2  www.settrade.com 63,130 140,984 761,474 6.30 %
3  www.bangkokbank.com 48,925 71,393 116,684 1.19 %
4  www.eFinanceThai.com 38,893 90,227 206,844 18.17 %
5  www.tmbbank.com 32,295 41,106 83,104 2.2 %
6  www.roojai.com 20,550 22,894 33,306 14.21 %
7  www.finnomena.com 18,333 23,242 35,249 16.11 %
8  www.wealthmagik.com 13,049 18,787 62,496 5.16 %
9  www.ghbank.co.th 12,285 14,897 42,315 18.42 %
10  www.stock2morrow.com 9,154 12,262 29,493 5.53 %
11  thaigold.info 7,569 14,890 19,787 3.57 %
12  www.goldhips.com 7,131 17,255 20,274 1.21 %
13  money2know.com 3,317 3,703 4,763 8.36 %
14  www.tfex.co.th 2,792 3,906 9,488 3.33 %
15  moneyandbanking.co.th 2,782 3,174 4,168 18.38 %
16  www.ktb.co.th 2,762 4,261 5,892 27.16 %
17  www.avaccount.com 2,436 3,315 3,689 9.58 %
18  www.taradthong.com 2,103 3,805 5,507 0.43 %
19  www.scbs.com 2,078 2,538 5,086 5.00 %
20  www.share2trade.com 1,360 1,528 2,205 14.67 %
21  www.poems.in.th 1,191 2,038 3,104 6.72 %
22  www.moneyhub.in.th 744 880 941 0.13 %
23  www.sctgold.com 498 676 1,491 5.5 %
24  www.ruayhoon.com 461 552 1,251 19.12 %
25  www.rvp.co.th 419 555 869 0.24 %
26  www.ic.or.th 358 837 1,047 2.87 %
27  www.thaimutualfund.com 355 451 1,715 4.41 %
28  www.bualuang.co.th 242 333 380 26.70 %
29  www.Kawna.com 233 771 3,881 0.85 %
30  www.refinance.co.th 189 248 646 455.88 %
31  www.stockwave.in.th 142 178 227 14.52 %
32  www.silkspan.com 67 79 103 52.14 %
33  www.krujeabforex.com 61 80 262 23.75 %
34  www.thailandoption.com 42 51 91 76 %
35  www.bhunchee.com 39 44 46 18.18 %
36  www.hooninside.com 37 408 452 15.62 %
37  www.dhipaya.co.th 23 26 35 4.17 %
38  www.doohoon.com 20 30 35 5.26 %
39  www.azay.co.th 19 29 52 26.92 %
40  www.bangkokinsurance.com 16 22 46 98.47 %
41  www.thaihoon.com 12 20 35 9.09 %
42  www.scb.co.th 11 12 15 8.33 %
43  travel.nzi.co.th 10 77 617 11.11 %
44  pinklao-car.com 9 12 13 12.50 %
45  www.start-to-invest.com 7 8 8 16.67 %
46  www.kcs-live.kcs.co.th 3 5 5 200.00 %
47  www.thailife.com 2 2 2
48  www.claccount.com 1 1 1