อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กรกฎาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 41,454 64,550 139,794 7.86 %
2  www.glo.or.th 20,952 35,199 42,408 11.53 %
3  www.bot.or.th 20,848 33,485 71,801 5.54 %
4  www.rd.go.th 13,530 28,247 62,666 24 %
5  www.prd.go.th 12,081 16,075 23,960 20.95 %
6  www.dla.go.th 11,537 28,635 77,014 2.78 %
7  www.moe.go.th 10,733 12,395 18,485 117.27 %
8  www.royin.go.th 9,751 11,143 14,812 10.31 %
9  thailandtourismdirectory.go.th 8,679 9,815 12,658 13.41 %
10  www.thaitambon.com 7,980 9,506 25,305 3.15 %
11  www.nstda.or.th 6,042 7,623 11,231 11.37 %
12  www.obec.go.th 5,698 7,570 13,115 12.88 %
13  www.moc.go.th 3,203 4,306 8,288 3.76 %
14  www.moj.go.th 2,753 3,311 6,016 16.80 %
15  www.admincourt.go.th 2,623 5,401 18,190 53.93 %
16  www.redcross.or.th 2,410 2,727 4,639 0.29 %
17  www.tpa.or.th 2,361 2,737 4,031 6.83 %
18  www.thailibrary.in.th 2,113 2,396 2,896 5.54 %
19  www.dld.go.th 2,110 4,462 8,985 2.98 %
20  www.asean2019.go.th 2,102 2,708 6,286 8.53 %
21  ienergyguru.com 1,981 2,281 2,650 10.6 %
22  www.dft.go.th 1,940 4,550 8,429 12.40 %
23  www4.fisheries.go.th 1,677 2,603 5,597 1.27 %
24  www.moi.go.th 1,247 1,495 3,255 35.25 %
25  www.fpo.go.th 1,134 2,049 3,537 40.87 %
26  www.trf.or.th 1,068 1,290 2,692 42.40 %
27  www.nso.go.th 1,047 2,122 3,901 20.48 %
28  www.narit.or.th 934 1,097 1,977 21.45 %
29  www.exim.go.th 913 1,238 1,965 56.60 %
30  www.tnrr.in.th 877 997 2,308 7.48 %
31  www.culture.go.th 846 1,064 2,594 5.58 %
32  www.onesqa.or.th 810 1,110 2,456 0.12 %
33  www.mot.go.th 797 1,328 3,150 11.16 %
34  www.thaithesis.org 792 875 1,545 22.98 %
35  www.qsbg.org 778 989 1,788 7.46 %
36  www.dede.go.th 755 1,007 2,102 2.72 %
37  www.mtec.or.th 722 888 1,504 7.12 %
38  person.doae.go.th 653 1,533 2,061 10.68 %
39  www.pcd.go.th 624 810 1,793 22.59 %
40  elib.fda.moph.go.th/library/ 614 670 771 25.56 %
41  www.clinictech.most.go.th 582 686 1,409 12.14 %
42  www.nectec.or.th 568 675 1,510 5.18 %
43  www.nicaonline.com 562 645 981 13.54 %
44  www.tddf.or.th 548 793 1,539 2.05 %
45  www.opdc.go.th 533 701 1,513 6.82 %
46  www.deqp.go.th 512 783 3,036 11.72 %
47  www.phtnet.org 500 775 1,074 14.16 %
48  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 474 790 900 24.74 %
49  www.ocsb.go.th 470 799 1,370 0.21 %
50  www.industry.go.th 468 825 1,135 15.84 %
51  www.ldd.go.th 427 1,887 3,052 17.88 %
52  www.thaiwater.net 396 492 936 17.86 %
53  www.tistr.or.th 387 888 1,442 9.32 %
54  www.nimt.or.th 379 534 1,472 15.90 %
55  www.consumerthai.org 373 759 2,715 71.7 %
56  www.dgr.go.th 360 612 1,600 30.43 %
57  www.amlo.go.th 347 565 1,726 5.79 %
58  www.ops.moc.go.th 309 493 654 30.38 %
59  www.ffc.or.th 307 359 809 10.83 %
60  www.otp.go.th 294 376 928 14.84 %
61  www.aimc.or.th 278 334 875 7.34 %
62  www.doeb.go.th 276 398 515 0.36 %
63  www.thai-explore.net 271 305 556 41.88 %
64  www.onec.go.th 259 432 1,186 24.71 %
65  www.onab.go.th 201 241 282 28.72 %
66  www.rajanukul.go.th 167 222 286 69.58 %
67  www.swpark.or.th 166 313 595 5.73 %
68  www.nfi.or.th 158 295 486 3.07 %
69  siweb.dss.go.th 157 201 447 22.66 %
70  www.secondary39.go.th 150 308 324 7.91 %
71  www.car.go.th 147 270 532 5.00 %
72  www.sme.go.th 142 189 313 21.98 %
73  www.sirindhorn.net 140 179 398 2.1 %
74  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 137 196 275 3.52 %
75  www.khonthai.com 137 175 190 4.2 %
76  www.m-society.go.th 134 327 656 22.94 %
77  www.onep.go.th 132 203 252 5.04 %
78  edoc.redcross.or.th 131 1,260 1,484 1.55 %
79  www.psproject.org 122 177 277 2.52 %
80  www.doae.go.th 117 888 5,582 4.46 %
81  www.ops.go.th 104 133 161 11.11 %
82  www.rid.go.th 95 184 282 31.94 %
83  kanchanapisek.or.th 95 100 133 3.26 %
84  www.senate.go.th 90 220 347 15.89 %
85  www.sugarzone.in.th 83 253 336 8.79 %
86  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 83 147 257 33.87 %
87  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 73 99 104 17.98 %
88  www.nrct.go.th 72 160 263 9.09 %
89  www.tei.or.th 72 137 228 5.26 %
90  www.thaigov.go.th 69 102 134 30.3 %
91  pvlo-nak.dld.go.th 56 228 264 9.80 %
92  www.mfa.go.th 53 65 68 60.61 %
93  www.dip.go.th 52 84 163 10.64 %
94  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 51 77 116 82.14 %
95  www.most.go.th 46 62 74 4.55 %
96  www.ybat.org 46 61 100 2.22 %
97  www.fpri.or.th 43 48 75 10.26 %
98  www.mwa.co.th 43 47 70 19.44 %
99  www.labour.go.th 38 132 208
100  www.nhc.in.th 35 48 96 12.90 %
101  www.queensavang.org 35 40 69 20.69 %
102  www.pwa.co.th 32 45 61 30.43 %
103  www.oic.or.th 31 70 108 3.33 %
104  www.horathai.com 30 37 50 3.23 %
105  thaisafenet.org 29 36 39 14.71 %
106  www.sklonline.com 26 31 32 30.00 %
107  www.parliament.go.th 24 45 61 14.29 %
108  www.intell.rtaf.mi.th 21 46 93 12.5 %
109  www.mahadthai.com 21 25 26 31.25 %
110  www.khonthai4-0.net 21 24 50 74.7 %
111  www.k-center.doae.go.th 13 19 32 8.33 %
112  www.ega.or.th 13 15 20 18.75 %
113  dric.nrct.go.th 11 16 34 21.43 %
114  www.dld.go.th/nutrition/ 11 15 19 10.00 %
115  www.thaipvd.com 9 15 17 97.39 %
116  dhds.nha.co.th 9 11 34 18.18 %
117  www.sac.or.th 9 10 13 12.50 %
118  www.gpo.or.th 8 13 18 14.29 %
119  www.moac.go.th 7 9 10 16.67 %
120  www.tca.or.th 7 8 9
121  technology.in.th 6 9 34
122  speedtest.nectec.or.th 6 8 10 20.00 %
123  www.ttcexpert.com 5 8 8 28.57 %
124  www.dpiap.org 5 7 11
125  www.prasanya.org 5 6 8 16.67 %
126  www.dld.go.th/ict/ 5 6 7
127  local.environnet.in.th 5 5 7 150.00 %
128  www.rtaf.mi.th 4 33 35 20 %
129  www.phatlung.com 4 4 5 33.33 %
130  www.mof.go.th 3 6 6 98.85 %
131  www.nia.go.th 3 5 8 50.00 %
132  www.tisi.go.th 2 34 36
133  www.thaisp.org 2 5 8
134  www.moradokislam.org 2 3 3 66.67 %
135  www.eppo.go.th 2 3 3 100.00 %
136  www.pea.co.th 2 2 3 100.00 %
137  www.ubonratchathani.go.th 1 2 2
138  www.krurayong.in.th 1 1 3
139  gmap.mhesi.go.th 1 1 3 50 %
140  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
141  www.thailibrary.org 1 1 1