อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 105,869 241,409 1,501,924 6.91 %
2  www.settrade.com 68,379 155,659 795,467 8.31 %
3  www.bangkokbank.com 50,167 72,943 119,032 2.54 %
4  www.eFinanceThai.com 44,399 95,181 209,079 14.16 %
5  www.tmbbank.com 38,507 48,304 91,716 19.24 %
6  www.roojai.com 21,625 24,024 34,039 5.23 %
7  www.finnomena.com 19,610 25,396 40,199 6.97 %
8  www.wealthmagik.com 13,774 19,926 63,940 5.56 %
9  www.ghbank.co.th 12,289 15,064 43,251 0.03 %
10  www.stock2morrow.com 10,269 13,815 32,887 12.18 %
11  thaigold.info 8,825 18,783 25,919 16.59 %
12  www.goldhips.com 8,289 21,019 25,236 16.24 %
13  money2know.com 3,060 3,355 4,251 7.75 %
14  www.tfex.co.th 2,897 4,195 11,720 3.76 %
15  moneyandbanking.co.th 2,783 3,184 4,192 0.04 %
16  www.scbs.com 2,505 2,987 6,015 20.55 %
17  www.taradthong.com 2,452 4,634 6,766 16.60 %
18  www.avaccount.com 2,384 3,212 3,560 2.13 %
19  www.share2trade.com 1,362 1,518 2,131 0.15 %
20  www.poems.in.th 1,136 1,935 2,991 4.62 %
21  www.moneyhub.in.th 844 917 992 13.44 %
22  www.ktb.co.th 629 895 1,168 77.23 %
23  www.sctgold.com 598 817 1,795 20.08 %
24  www.ruayhoon.com 457 539 1,098 0.87 %
25  www.rvp.co.th 406 532 804 3.1 %
26  www.ic.or.th 370 949 1,153 3.35 %
27  www.Kawna.com 233 747 3,862
28  www.refinance.co.th 211 268 695 11.64 %
29  www.bualuang.co.th 206 287 336 14.88 %
30  www.stockwave.in.th 134 164 215 5.63 %
31  www.thaimutualfund.com 132 171 587 62.82 %
32  www.silkspan.com 54 63 76 19.4 %
33  www.hooninside.com 47 426 499 27.03 %
34  www.thailandoption.com 39 45 76 7.14 %
35  www.krujeabforex.com 38 49 133 37.7 %
36  www.bhunchee.com 33 40 41 15.38 %
37  www.dhipaya.co.th 23 27 38
38  www.azay.co.th 17 27 45 10.53 %
39  www.doohoon.com 17 23 26 15 %
40  www.thaihoon.com 14 22 36 16.67 %
41  www.bangkokinsurance.com 13 19 50 18.75 %
42  travel.nzi.co.th 11 75 672 10.00 %
43  pinklao-car.com 9 12 13
44  www.scb.co.th 9 10 12 18.18 %
45  www.start-to-invest.com 5 6 6 28.57 %
46  www.kcs-live.kcs.co.th 3 5 5
47  www.thailife.com 2 3 3