อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 21,328 33,668 40,544 1.79 %
2  www.bot.or.th 20,848 33,543 72,875
3  www.studentloan.or.th 20,065 27,959 54,464 51.6 %
4  www.prd.go.th 14,797 19,663 28,658 22.48 %
5  www.rd.go.th 14,284 29,653 63,699 5.57 %
6  www.dla.go.th 12,775 29,721 70,173 10.73 %
7  www.royin.go.th 8,995 10,406 13,644 7.75 %
8  thailandtourismdirectory.go.th 8,794 10,066 13,149 1.33 %
9  www.thaitambon.com 8,593 10,399 28,776 7.68 %
10  www.nstda.or.th 6,899 8,637 12,524 14.18 %
11  www.moe.go.th 6,233 7,373 11,219 41.93 %
12  www.obec.go.th 5,661 7,602 13,302 0.65 %
13  www.moc.go.th 3,361 4,466 8,439 4.93 %
14  www.moj.go.th 3,305 4,001 7,326 20.05 %
15  www.asean2019.go.th 2,496 3,066 6,850 18.74 %
16  www.redcross.or.th 2,476 2,817 4,865 2.74 %
17  www.tpa.or.th 2,306 2,732 4,011 2.33 %
18  ienergyguru.com 2,210 2,568 3,002 11.56 %
19  www.thailibrary.in.th 2,147 2,434 2,936 1.61 %
20  www.dld.go.th 2,139 4,458 8,843 1.37 %
21  www.dft.go.th 2,047 4,817 8,732 5.52 %
22  www.admincourt.go.th 1,967 4,411 16,828 25.01 %
23  www4.fisheries.go.th 1,719 2,741 6,201 2.50 %
24  www.trf.or.th 1,340 1,615 3,135 25.47 %
25  www.moi.go.th 1,208 1,459 3,174 3.13 %
26  www.exim.go.th 1,161 1,486 2,285 27.16 %
27  www.narit.or.th 1,151 1,342 2,321 23.23 %
28  www.nso.go.th 1,129 2,461 4,583 7.83 %
29  www.tnrr.in.th 1,040 1,197 2,731 18.59 %
30  www.thaithesis.org 1,008 1,123 1,928 27.27 %
31  www.culture.go.th 942 1,215 2,893 11.35 %
32  www.fpo.go.th 937 1,975 3,926 17.37 %
33  www.mot.go.th 921 1,591 3,755 15.56 %
34  www.onesqa.or.th 896 1,260 2,820 10.62 %
35  www.mtec.or.th 879 1,064 1,758 21.75 %
36  www.qsbg.org 818 1,070 1,841 5.14 %
37  www.dede.go.th 793 1,056 2,188 5.03 %
38  www.pcd.go.th 725 937 1,889 16.19 %
39  person.doae.go.th 682 1,632 2,236 4.44 %
40  www.clinictech.most.go.th 645 733 1,286 10.82 %
41  www.nicaonline.com 639 733 1,139 13.70 %
42  www.phtnet.org 612 1,214 1,619 22.40 %
43  dric.nrct.go.th 612 774 2,705 5463.64 %
44  elib.fda.moph.go.th/library/ 611 672 772 0.49 %
45  www.nectec.or.th 608 744 1,587 7.04 %
46  www.deqp.go.th 603 914 3,076 17.77 %
47  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 589 996 1,112 24.26 %
48  www.tddf.or.th 580 856 1,581 5.84 %
49  www.thaiwater.net 532 654 955 34.34 %
50  www.industry.go.th 528 941 1,308 12.82 %
51  www.opdc.go.th 504 703 1,425 5.44 %
52  www.ocsb.go.th 492 858 1,544 4.68 %
53  www.dgr.go.th 465 750 1,819 29.17 %
54  www.ldd.go.th 436 1,974 3,259 2.11 %
55  www.ops.moc.go.th 418 606 747 35.28 %
56  www.amlo.go.th 407 760 2,138 17.29 %
57  www.nimt.or.th 392 593 1,578 3.43 %
58  www.otp.go.th 370 474 1,158 25.85 %
59  www.tistr.or.th 358 860 1,457 7.49 %
60  www.thai-explore.net 337 379 706 24.35 %
61  www.ffc.or.th 312 363 722 1.63 %
62  www.onec.go.th 280 474 1,322 8.11 %
63  www.aimc.or.th 277 335 867 0.36 %
64  www.doeb.go.th 251 385 521 9.06 %
65  www.onab.go.th 251 307 353 24.88 %
66  siweb.dss.go.th 183 229 459 16.56 %
67  www.sme.go.th 173 246 446 21.83 %
68  www.sirindhorn.net 165 221 509 17.86 %
69  www.swpark.or.th 161 325 643 3.01 %
70  www.nfi.or.th 154 287 493 2.53 %
71  www.car.go.th 151 286 562 2.72 %
72  www.m-society.go.th 147 371 704 9.70 %
73  edoc.redcross.or.th 135 1,324 1,551 3.05 %
74  www.onep.go.th 135 204 256 2.27 %
75  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 134 190 264 2.19 %
76  www.doae.go.th 133 958 6,259 13.68 %
77  www.secondary39.go.th 124 258 268 17.33 %
78  www.psproject.org 124 182 261 1.64 %
79  kanchanapisek.or.th 123 131 174 29.47 %
80  www.senate.go.th 109 253 373 21.11 %
81  www.ops.go.th 104 137 177
82  www.rid.go.th 94 162 292 1.05 %
83  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 83 156 267
84  www.sugarzone.in.th 80 239 328 3.61 %
85  www.tei.or.th 80 149 258 11.11 %
86  www.nrct.go.th 77 186 319 6.94 %
87  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 76 104 108 4.11 %
88  www.fpri.or.th 54 60 95 25.58 %
89  pvlo-nak.dld.go.th 53 233 264 5.36 %
90  www.most.go.th 53 67 75 15.22 %
91  www.thaigov.go.th 52 132 240 24.64 %
92  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 51 96 168
93  www.dip.go.th 51 76 135 1.92 %
94  www.labour.go.th 47 135 203 23.68 %
95  www.mwa.co.th 46 59 80 6.98 %
96  www.khonthai.com 44 56 60 67.88 %
97  www.nhc.in.th 43 63 113 22.86 %
98  www.mfa.go.th 38 51 53 28.3 %
99  www.ybat.org 37 48 82 19.57 %
100  www.sklonline.com 33 39 43 26.92 %
101  www.parliament.go.th 30 68 86 25.00 %
102  www.oic.or.th 30 64 93 3.23 %
103  www.horathai.com 30 38 51
104  www.queensavang.org 30 32 54 14.29 %
105  www.pwa.co.th 27 39 54 15.62 %
106  thaisafenet.org 25 31 33 13.79 %
107  www.mahadthai.com 25 29 31 19.05 %
108  www.khonthai4-0.net 24 33 72 14.29 %
109  www.intell.rtaf.mi.th 19 46 107 9.52 %
110  www.k-center.doae.go.th 18 29 58 38.46 %
111  www.mof.go.th 15 19 20 400.00 %
112  www.ega.or.th 13 16 20
113  www.dld.go.th/nutrition/ 12 15 19 9.09 %
114  www.gpo.or.th 10 15 20 25.00 %
115  www.thaipvd.com 9 20 27
116  dhds.nha.co.th 9 10 30
117  technology.in.th 7 11 16 16.67 %
118  www.rajanukul.go.th 7 9 13 95.81 %
119  www.ttcexpert.com 7 9 10 40.00 %
120  www.moac.go.th 6 9 11 14.29 %
121  www.dpiap.org 6 8 11 20.00 %
122  local.environnet.in.th 6 8 10 20.00 %
123  www.prasanya.org 6 8 10 20.00 %
124  speedtest.nectec.or.th 6 8 9
125  www.dld.go.th/ict/ 5 6 6
126  www.rtaf.mi.th 4 30 31
127  www.qsbg.or.th 4 5 11
128  www.thaisp.org 3 10 15 50.00 %
129  www.nia.go.th 3 7 8
130  www.eppo.go.th 3 4 6 50.00 %
131  www.sac.or.th 3 4 5 66.67 %
132  www.moradokislam.org 3 4 5 50.00 %
133  www.tisi.go.th 1 32 32 50 %
134  www.parliament.go.th/gennews/ 1 8 8
135  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 3
136  www.tca.or.th 1 1 1 85.71 %
137  www.thailibrary.org 1 1 1
138  www.pea.co.th 1 1 1 50 %