อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 89,115 196,591 1,140,782 8.81 %
2  www.settrade.com 55,719 124,407 596,840 11.12 %
3  www.bangkokbank.com 48,512 70,844 115,353 4.53 %
4  www.eFinanceThai.com 38,898 81,356 174,536 2.97 %
5  www.tmbbank.com 35,911 45,070 91,096 5.56 %
6  www.roojai.com 18,300 20,532 32,947 3.9 %
7  www.finnomena.com 17,607 22,615 35,123 5.88 %
8  www.ghbank.co.th 13,860 17,166 46,956 0.09 %
9  www.wealthmagik.com 11,043 15,872 50,531 6.84 %
10  www.stock2morrow.com 8,243 10,968 25,770 24.38 %
11  thaigold.info 6,903 13,867 18,530 14.87 %
12  www.goldhips.com 5,635 14,053 16,579 16.62 %
13  moneyandbanking.co.th 3,089 3,484 4,548 17.10 %
14  www.dhipaya.co.th 2,160 2,427 2,912 8540.00 %
15  www.avaccount.com 2,075 2,854 3,216 12.74 %
16  www.share2trade.com 2,072 2,299 3,101 0.77 %
17  www.tfex.co.th 2,039 4,159 9,558 28.56 %
18  www.taradthong.com 1,698 3,165 4,049 17.21 %
19  www.scbs.com 1,656 2,050 4,261 19.73 %
20  www.poems.in.th 1,006 1,659 2,457 8.46 %
21  www.moneyhub.in.th 652 712 772 22.01 %
22  www.ruayhoon.com 560 638 1,170 10.67 %
23  www.sctgold.com 432 602 1,304 18.18 %
24  www.ktb.co.th 392 570 766 45.17 %
25  www.ic.or.th 390 949 1,158 0.78 %
26  www.Kawna.com 232 717 3,282 4.13 %
27  www.stockwave.in.th 208 266 331 1.46 %
28  www.refinance.co.th 162 218 556 3.85 %
29  www.bualuang.co.th 157 216 248 18.23 %
30  www.hooninside.com 60 390 458 7.14 %
31  www.silkspan.com 58 67 81 1.69 %
32  www.bhunchee.com 34 41 43 10.53 %
33  www.krujeabforex.com 30 37 101 11.11 %
34  www.azay.co.th 16 24 40
35  www.bangkokinsurance.com 15 18 35
36  www.thaihoon.com 13 20 33 8.33 %
37  www.rvp.co.th 12 13 19 96.82 %
38  travel.nzi.co.th 11 84 850 8.33 %
39  www.doohoon.com 11 16 18 21.43 %
40  www.thaimutualfund.com 9 12 46 25 %
41  pinklao-car.com 7 11 11 12.5 %
42  www.scb.co.th 6 6 8
43  www.start-to-invest.com 5 5 5
44  www.kcs-live.kcs.co.th 3 6 6 25 %
45  www.thailife.com 1 2 3 50 %