อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ตุลาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 21,830 34,863 41,652 1.57 %
2  www.bot.or.th 19,275 32,126 70,405 6.05 %
3  www.studentloan.or.th 15,241 20,548 42,472 32.47 %
4  www.prd.go.th 12,948 17,309 24,366 2.36 %
5  www.rd.go.th 12,742 26,072 63,017 13.75 %
6  www.dla.go.th 10,778 28,272 71,881 4.72 %
7  thailandtourismdirectory.go.th 10,407 11,700 14,785 18.05 %
8  www.royin.go.th 7,470 9,138 11,256 18.4 %
9  www.thaitambon.com 7,056 8,568 21,752 15.49 %
10  www.nstda.or.th 4,820 6,081 8,917 31.8 %
11  www.obec.go.th 4,605 5,905 10,418 19.49 %
12  www.moe.go.th 3,858 4,699 6,480 11.88 %
13  www.moj.go.th 3,164 3,973 7,087 4 %
14  www.moc.go.th 3,157 4,643 8,440 9.52 %
15  www.asean2019.go.th 2,526 3,136 7,834 40.41 %
16  www.redcross.or.th 2,460 2,801 4,669 7.17 %
17  www.thailibrary.in.th 2,291 2,571 3,691 7.58 %
18  www.dld.go.th 2,081 4,493 8,767 6.6 %
19  www.dft.go.th 1,900 4,460 8,112 10.59 %
20  www.tpa.or.th 1,738 2,112 3,129 21.85 %
21  dric.nrct.go.th 1,700 2,090 6,511 4.68 %
22  ienergyguru.com 1,566 1,841 2,155 34.26 %
23  www4.fisheries.go.th 1,491 2,369 5,240 19.71 %
24  www.admincourt.go.th 1,454 3,934 15,118 21.41 %
25  www.nso.go.th 1,211 3,059 5,088 4.27 %
26  www.dede.go.th 1,179 1,621 4,033 37.25 %
27  www.moi.go.th 1,039 1,307 2,890 0.19 %
28  www.narit.or.th 953 1,119 1,831 9.32 %
29  www.fpo.go.th 885 1,882 3,330 11.85 %
30  www.amlo.go.th 863 1,256 2,859 72.95 %
31  www.thaithesis.org 842 942 1,591 22.61 %
32  www.onesqa.or.th 824 1,127 2,660 8.75 %
33  www.tnrr.in.th 818 945 2,129 17.21 %
34  www.mot.go.th 796 1,462 3,474 14.41 %
35  person.doae.go.th 794 2,089 2,905 7.30 %
36  www.qsbg.org 696 989 1,666 10.77 %
37  www.mtec.or.th 677 843 1,366 29.04 %
38  www.culture.go.th 675 900 1,833 37.33 %
39  www.pcd.go.th 643 827 1,642 18.71 %
40  www.nectec.or.th 617 750 1,587 8.05 %
41  www.nicaonline.com 594 697 1,129 7.91 %
42  www.clinictech.most.go.th 581 719 1,545 15.06 %
43  www.opdc.go.th 575 819 1,634 10.16 %
44  www.phtnet.org 563 1,563 1,943 9.05 %
45  www.ldd.go.th 510 2,316 3,796 29.44 %
46  www.ocsb.go.th 491 881 1,496 6.48 %
47  www.tddf.or.th 467 700 1,398 11.39 %
48  www.industry.go.th 465 898 1,215 14.99 %
49  www.dgr.go.th 448 754 1,929 17.89 %
50  www.thaiwater.net 394 456 662 38.72 %
51  www.ops.moc.go.th 389 595 745 1.04 %
52  www.trf.or.th 352 411 754 69.79 %
53  www.tistr.or.th 328 827 1,284 11.35 %
54  www.nimt.or.th 324 485 1,227 8.22 %
55  www.otp.go.th 316 411 948 10.48 %
56  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 304 467 517 37.06 %
57  www.onab.go.th 279 345 438 36.88 %
58  www.ffc.or.th 276 323 642 11.54 %
59  www.aimc.or.th 256 310 809 0.39 %
60  www.doeb.go.th 245 373 495 48.85 %
61  www.thai-explore.net 240 272 491 23.57 %
62  www.doae.go.th 235 1,244 6,175 83.59 %
63  www.senate.go.th 192 447 707 8.47 %
64  www.secondary39.go.th 164 292 302 64.00 %
65  www.deqp.go.th 162 322 1,152 41.73 %
66  siweb.dss.go.th 154 197 404 14.44 %
67  www.car.go.th 153 309 603 2.00 %
68  www.sirindhorn.net 147 206 435 7.55 %
69  www.onec.go.th 139 329 862 38.77 %
70  www.nfi.or.th 139 246 401 7.95 %
71  edoc.redcross.or.th 137 1,373 1,636
72  www.swpark.or.th 135 300 606 12.9 %
73  www.psproject.org 124 190 283 7.83 %
74  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 121 174 243 9.02 %
75  www.m-society.go.th 112 264 464 28.21 %
76  kanchanapisek.or.th 111 116 149 17.16 %
77  www.rid.go.th 103 198 273 2.83 %
78  www.onep.go.th 103 170 204 21.97 %
79  www.mfa.go.th 103 130 139 71.67 %
80  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 96 176 301 3.03 %
81  www.sugarzone.in.th 87 251 340 8.75 %
82  www.exim.go.th 87 147 266 86.45 %
83  www.tei.or.th 79 150 300 10.23 %
84  www.ops.go.th 65 81 102 31.58 %
85  www.fpri.or.th 59 68 110 11.94 %
86  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 56 74 77 15.15 %
87  www.dip.go.th 55 87 171 1.85 %
88  pvlo-nak.dld.go.th 52 231 265 1.96 %
89  www.mwa.co.th 44 54 76 2.22 %
90  elib.fda.moph.go.th/library/ 43 59 91 88.62 %
91  www.most.go.th 43 58 66 30.65 %
92  www.thaigov.go.th 42 103 172 8.7 %
93  www.nrct.go.th 40 149 224 40.3 %
94  www.ybat.org 39 52 84 4.88 %
95  www.horathai.com 38 47 66 26.67 %
96  www.intell.rtaf.mi.th 30 77 167 42.86 %
97  www.pwa.co.th 30 42 60 15.38 %
98  www.oic.or.th 28 58 87 3.70 %
99  www.queensavang.org 27 29 50 3.57 %
100  www.mahadthai.com 23 27 28 9.52 %
101  thaisafenet.org 23 27 28
102  www.mof.go.th 22 29 30 29.03 %
103  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 21 33 53 30 %
104  www.nhc.in.th 21 27 45 41.67 %
105  www.parliament.go.th 19 57 74 17.39 %
106  www.sklonline.com 18 22 24 40 %
107  www.labour.go.th 15 125 139 61.54 %
108  www.ega.or.th 14 16 17 27.27 %
109  www.khonthai4-0.net 11 13 35 8.33 %
110  www.dld.go.th/nutrition/ 10 15 20 9.09 %
111  www.thaipvd.com 8 15 17
112  www.gpo.or.th 8 12 15 11.11 %
113  www.dpiap.org 6 9 12
114  dhds.nha.co.th 6 8 21 14.29 %
115  technology.in.th 6 8 10 14.29 %
116  www.ttcexpert.com 6 8 10 25 %
117  www.rtaf.mi.th 5 40 41
118  speedtest.nectec.or.th 5 8 8 16.67 %
119  www.prasanya.org 5 7 11 16.67 %
120  www.qsbg.or.th 5 6 13 16.67 %
121  www.moac.go.th 5 6 7 16.67 %
122  www.k-center.doae.go.th 3 7 14 76.92 %
123  local.environnet.in.th 3 5 6 50 %
124  www.rajanukul.go.th 3 4 7 62.5 %
125  www.dld.go.th/ict/ 3 4 5 25 %
126  www.nia.go.th 2 3 5 33.33 %
127  www.moradokislam.org 2 3 3 50 %
128  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 3
129  www.tisi.go.th 1 23 24 50 %
130  www.parliament.go.th/gennews/ 1 11 11
131  gmap.mhesi.go.th 1 4 7 50 %
132  www.thaisp.org 1 3 6 50 %
133  www.sme.go.th 1 2 3 97.67 %
134  www.eppo.go.th 1 2 2 75 %