อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 96,993 222,918 1,314,064 8.84 %
2  www.settrade.com 58,283 132,432 657,687 4.60 %
3  www.bangkokbank.com 49,496 72,490 117,040 2.03 %
4  www.tmbbank.com 41,574 52,274 92,972 15.77 %
5  www.eFinanceThai.com 32,885 73,339 175,902 15.46 %
6  www.finnomena.com 17,487 22,777 36,232 0.68 %
7  www.roojai.com 15,115 17,076 26,038 17.4 %
8  www.ghbank.co.th 13,157 16,210 43,264 5.07 %
9  www.wealthmagik.com 12,337 18,154 54,100 11.72 %
10  www.stock2morrow.com 9,414 12,350 26,939 14.21 %
11  thaigold.info 6,435 12,197 16,115 6.78 %
12  www.goldhips.com 5,182 12,309 14,066 8.04 %
13  moneyandbanking.co.th 2,792 3,185 4,182 9.61 %
14  www.tfex.co.th 2,295 4,827 11,073 12.56 %
15  www.avaccount.com 1,888 2,576 2,884 9.01 %
16  www.taradthong.com 1,595 2,803 3,468 6.07 %
17  www.share2trade.com 1,569 1,784 2,537 24.28 %
18  www.scbs.com 1,452 1,829 3,773 12.32 %
19  www.poems.in.th 982 1,631 2,438 2.39 %
20  www.dhipaya.co.th 892 1,167 2,630 58.7 %
21  www.ruayhoon.com 691 787 1,426 23.39 %
22  www.moneyhub.in.th 522 561 624 19.94 %
23  www.sctgold.com 406 563 1,181 6.02 %
24  www.ic.or.th 389 900 1,066 0.26 %
25  www.ktb.co.th 344 534 690 12.24 %
26  www.Kawna.com 253 836 3,778 9.05 %
27  www.stockwave.in.th 199 275 346 4.33 %
28  www.refinance.co.th 129 184 540 20.37 %
29  www.bualuang.co.th 110 148 168 29.94 %
30  www.hooninside.com 66 467 562 10.00 %
31  www.silkspan.com 60 67 83 3.45 %
32  www.bhunchee.com 22 29 31 35.29 %
33  www.krujeabforex.com 21 27 69 30 %
34  www.azay.co.th 17 26 43 6.25 %
35  www.bangkokinsurance.com 17 19 35 13.33 %
36  www.rvp.co.th 12 14 18
37  travel.nzi.co.th 11 73 650
38  www.doohoon.com 11 18 18
39  www.thaihoon.com 11 17 29 15.38 %
40  www.thaimutualfund.com 7 10 33 22.22 %
41  pinklao-car.com 5 8 9 28.57 %
42  www.start-to-invest.com 5 5 6
43  www.kcs-live.kcs.co.th 3 6 7
44  www.scb.co.th 3 3 3 50 %
45  www.thailife.com 2 4 4 100.00 %