อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 22,369 35,481 43,743 2.47 %
2  www.bot.or.th 19,154 32,228 70,538 0.63 %
3  www.studentloan.or.th 15,390 21,561 41,673 0.98 %
4  www.dla.go.th 12,295 34,221 83,976 14.07 %
5  www.prd.go.th 10,656 14,533 20,775 17.7 %
6  www.rd.go.th 9,848 20,151 42,170 22.71 %
7  thailandtourismdirectory.go.th 9,075 10,366 14,377 12.8 %
8  www.royin.go.th 8,887 11,620 13,058 18.97 %
9  www.thaitambon.com 6,538 8,027 21,822 7.34 %
10  www.nstda.or.th 5,578 7,090 10,127 15.73 %
11  www.obec.go.th 4,585 6,081 10,228 0.43 %
12  www.moe.go.th 3,796 4,520 6,042 1.61 %
13  www.moj.go.th 3,625 4,560 8,077 14.57 %
14  www.moc.go.th 3,200 4,651 8,389 1.36 %
15  www.asean2019.go.th 3,176 3,960 9,747 25.73 %
16  www.redcross.or.th 2,286 2,618 4,165 7.07 %
17  www.thailibrary.in.th 2,032 2,344 2,799 11.31 %
18  www.dld.go.th 2,031 4,121 8,255 2.4 %
19  www.dft.go.th 1,973 4,637 8,345 3.84 %
20  www.tpa.or.th 1,777 2,176 3,272 2.24 %
21  dric.nrct.go.th 1,715 2,103 6,412 0.88 %
22  ienergyguru.com 1,616 1,896 2,212 3.19 %
23  www.narit.or.th 1,562 1,857 3,402 63.90 %
24  www4.fisheries.go.th 1,541 2,398 5,199 3.35 %
25  www.nso.go.th 1,530 4,550 6,840 26.34 %
26  www.admincourt.go.th 1,470 3,949 14,323 1.10 %
27  www.moi.go.th 1,351 1,713 4,150 30.03 %
28  www.tnrr.in.th 1,239 1,433 3,075 51.47 %
29  person.doae.go.th 1,130 3,051 4,445 42.32 %
30  www.culture.go.th 1,087 1,411 3,174 61.04 %
31  www.dede.go.th 1,040 1,397 3,345 11.79 %
32  www.fpo.go.th 1,000 2,032 3,505 12.99 %
33  www.onesqa.or.th 921 1,254 2,864 11.77 %
34  www.thaithesis.org 836 940 1,588 0.71 %
35  www.nectec.or.th 813 1,002 1,963 31.77 %
36  www.mot.go.th 790 1,419 3,314 0.75 %
37  www.amlo.go.th 774 1,177 2,578 10.31 %
38  www.mtec.or.th 751 922 1,508 10.93 %
39  www.pcd.go.th 728 942 1,795 13.22 %
40  www.qsbg.org 650 907 1,523 6.61 %
41  www.nicaonline.com 638 747 1,202 7.41 %
42  www.clinictech.most.go.th 626 749 1,412 7.75 %
43  www.ops.moc.go.th 595 848 997 52.96 %
44  www.phtnet.org 587 1,583 1,898 4.26 %
45  www.industry.go.th 545 996 1,337 17.20 %
46  www.ldd.go.th 524 2,419 3,944 2.75 %
47  www.onab.go.th 493 606 724 76.70 %
48  www.opdc.go.th 472 652 1,313 17.91 %
49  www.dgr.go.th 454 759 1,944 1.34 %
50  www.tddf.or.th 429 773 1,429 8.14 %
51  www.parliament.go.th 391 750 1,166 1957.89 %
52  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 343 547 607 12.83 %
53  www.nimt.or.th 338 503 1,216 4.32 %
54  www.otp.go.th 329 411 896 4.11 %
55  www.tistr.or.th 320 791 1,255 2.44 %
56  www.trf.or.th 315 373 711 10.51 %
57  www.ocsb.go.th 302 549 880 38.49 %
58  www.ffc.or.th 284 337 684 2.90 %
59  www.aimc.or.th 267 328 861 4.30 %
60  www.thai-explore.net 262 295 528 9.17 %
61  www.secondary39.go.th 254 480 503 54.88 %
62  www.thaiwater.net 253 290 416 35.79 %
63  www.doeb.go.th 226 337 436 7.76 %
64  www.doae.go.th 225 1,130 6,117 4.26 %
65  www.car.go.th 187 368 731 22.22 %
66  www.senate.go.th 171 395 593 10.94 %
67  siweb.dss.go.th 170 218 424 10.39 %
68  www.deqp.go.th 152 299 887 6.17 %
69  www.nfi.or.th 148 270 470 6.47 %
70  edoc.redcross.or.th 139 1,333 1,580 1.46 %
71  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 129 192 260 6.61 %
72  www.swpark.or.th 127 256 483 5.93 %
73  www.mfa.go.th 126 170 183 22.33 %
74  www.onec.go.th 111 277 691 20.14 %
75  www.m-society.go.th 106 201 298 5.36 %
76  www.ops.go.th 103 131 151 58.46 %
77  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 101 191 328 5.21 %
78  www.sirindhorn.net 100 145 323 31.97 %
79  www.onep.go.th 89 138 191 13.59 %
80  www.rid.go.th 85 175 254 17.48 %
81  www.sugarzone.in.th 84 250 329 3.45 %
82  kanchanapisek.or.th 78 86 106 29.73 %
83  www.tei.or.th 68 128 235 13.92 %
84  www.dip.go.th 66 101 187 20.00 %
85  www.psproject.org 65 104 149 47.58 %
86  www.most.go.th 55 75 88 27.91 %
87  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 54 70 73 3.57 %
88  www.fpri.or.th 54 63 93 8.47 %
89  pvlo-nak.dld.go.th 50 217 251 3.85 %
90  www.thaigov.go.th 45 161 181 7.14 %
91  www.mwa.co.th 40 86 113 9.09 %
92  www.nrct.go.th 39 140 213 2.5 %
93  www.pwa.co.th 37 51 69 23.33 %
94  www.ybat.org 34 45 68 12.82 %
95  elib.fda.moph.go.th/library/ 33 47 72 23.26 %
96  www.oic.or.th 32 69 97 14.29 %
97  www.horathai.com 29 39 56 23.68 %
98  thaisafenet.org 25 31 32 8.70 %
99  www.intell.rtaf.mi.th 22 55 140 26.67 %
100  www.queensavang.org 21 23 42 22.22 %
101  www.sklonline.com 20 25 28 11.11 %
102  www.mahadthai.com 19 22 23 17.39 %
103  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 18 28 52 14.29 %
104  www.khonthai4-0.net 15 18 37 36.36 %
105  www.parliament.go.th/gennews/ 14 20 26 1300.00 %
106  www.ega.or.th 14 16 18
107  www.nhc.in.th 13 17 28 38.1 %
108  www.dld.go.th/nutrition/ 12 16 20 20.00 %
109  www.thaipvd.com 8 15 20
110  www.ttcexpert.com 8 11 13 33.33 %
111  www.exim.go.th 8 10 22 90.8 %
112  www.labour.go.th 7 23 28 53.33 %
113  speedtest.nectec.or.th 7 10 11 40.00 %
114  dhds.nha.co.th 7 9 25 16.67 %
115  technology.in.th 6 10 33
116  www.dpiap.org 6 8 13
117  www.prasanya.org 6 8 9 20.00 %
118  www.rajanukul.go.th 5 8 12 66.67 %
119  www.gpo.or.th 5 8 10 37.5 %
120  www.moac.go.th 5 6 7
121  www.rtaf.mi.th 4 35 36 20 %
122  www.qsbg.or.th 4 5 10 20 %
123  www.nia.go.th 3 4 7 50.00 %
124  local.environnet.in.th 3 4 5
125  www.dld.go.th/ict/ 3 4 4
126  www.tisi.go.th 2 22 23 100.00 %
127  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 4
128  www.mof.go.th 1 4 4 95.45 %
129  www.eppo.go.th 1 2 2
130  www.ubonratchathani.go.th 1 2 2
131  www.moradokislam.org 1 2 2 50 %
132  www.sme.go.th 1 2 2
133  gmap.mhesi.go.th 1 1 3