อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 80,628 175,236 964,388 14.41 %
2  www.bangkokbank.com 51,174 73,123 117,170 6.14 %
3  www.settrade.com 50,659 110,307 502,009 14.89 %
4  www.tmbbank.com 40,832 50,578 85,907 21.86 %
5  www.eFinanceThai.com 28,505 59,320 135,312 11.76 %
6  www.finnomena.com 16,367 21,213 34,310 7.18 %
7  www.roojai.com 14,232 16,071 24,279 23.1 %
8  www.wealthmagik.com 13,115 19,651 60,817 11.06 %
9  www.ghbank.co.th 12,310 14,890 38,590 5.92 %
10  www.stock2morrow.com 6,655 8,931 20,343 14.22 %
11  thaigold.info 5,777 10,471 13,495 14.72 %
12  www.goldhips.com 4,586 10,487 11,918 23.93 %
13  moneyandbanking.co.th 2,256 2,558 3,355 5.65 %
14  www.tfex.co.th 2,134 4,264 9,779 7.98 %
15  www.scbs.com 1,701 2,071 4,108 7.25 %
16  www.avaccount.com 1,461 1,978 2,197 36.51 %
17  www.taradthong.com 1,359 2,361 2,913 24.88 %
18  www.share2trade.com 1,195 1,351 1,942 12.9 %
19  www.poems.in.th 816 1,351 2,053 31.77 %
20  www.ruayhoon.com 699 793 1,449 29.93 %
21  www.dhipaya.co.th 444 670 811 12.98 %
22  www.moneyhub.in.th 401 446 501 29.9 %
23  www.ktb.co.th 369 567 722 61.28 %
24  www.Kawna.com 281 904 3,860 11.95 %
25  www.ic.or.th 241 577 689
26  www.stockwave.in.th 113 162 194 29.81 %
27  www.bualuang.co.th 99 137 155 91.25 %
28  www.refinance.co.th 84 125 361 46.5 %
29  www.sctgold.com 72 99 141 82.82 %
30  www.silkspan.com 59 64 87 23.38 %
31  www.hooninside.com 46 157 201 6.98 %
32  www.azay.co.th 19 27 48 20.83 %
33  www.bhunchee.com 19 24 25
34  www.krujeabforex.com 17 23 74 70.18 %
35  www.bangkokinsurance.com 15 17 37
36  www.rvp.co.th 13 15 23 95.96 %
37  travel.nzi.co.th 9 61 562
38  www.thaimutualfund.com 8 11 39
39  www.doohoon.com 8 11 11
40  www.thaihoon.com 6 10 16
41  pinklao-car.com 6 9 11
42  www.start-to-invest.com 4 5 5
43  www.kcs-live.kcs.co.th 3 6 7
44  www.thailife.com 2 5 5