อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 22,354 35,654 42,677
2  www.bot.or.th 18,541 29,374 61,961 7.64 %
3  www.studentloan.or.th 13,704 18,088 35,190 34.96 %
4  thailandtourismdirectory.go.th 9,780 11,123 14,161 23.28 %
5  www.dla.go.th 9,266 23,171 56,674 16.76 %
6  www.royin.go.th 8,462 10,924 12,201 2.25 %
7  www.prd.go.th 7,729 10,783 15,695 34.83 %
8  www.thaitambon.com 7,331 8,752 23,127 0.66 %
9  www.nstda.or.th 4,954 6,190 8,742 3.2 %
10  www.rd.go.th 4,199 8,202 13,364 80.72 %
11  www.obec.go.th 3,367 4,459 7,671 33.73 %
12  www.moj.go.th 3,349 4,125 6,892 33.16 %
13  www.moe.go.th 3,291 3,869 5,119 41.81 %
14  www.moc.go.th 2,764 4,001 7,105 3.93 %
15  www.narit.or.th 2,149 2,495 4,000 65.31 %
16  www.dld.go.th 2,102 4,156 8,102 0.1 %
17  www.thailibrary.in.th 1,660 1,871 2,204 16.79 %
18  www.moi.go.th 1,625 2,083 5,524 51.59 %
19  www.admincourt.go.th 1,623 3,897 13,660 5.25 %
20  www.tpa.or.th 1,602 2,194 3,277 42.7 %
21  www.dft.go.th 1,553 3,599 6,507 16.73 %
22  dric.nrct.go.th 1,509 1,845 5,583 27.13 %
23  www4.fisheries.go.th 1,418 2,230 4,820 4.58 %
24  www.tnrr.in.th 1,401 1,629 3,423 23.44 %
25  ienergyguru.com 1,333 1,544 1,811 34.17 %
26  www.fpo.go.th 1,221 2,220 3,626 51.30 %
27  www.nso.go.th 1,083 2,851 4,579 2.78 %
28  www.dede.go.th 1,044 1,431 3,541 15.23 %
29  www.culture.go.th 910 1,181 2,657 9.51 %
30  www.asean2019.go.th 902 1,071 1,896 37.36 %
31  person.doae.go.th 837 2,142 2,969 10.13 %
32  www.onesqa.or.th 797 1,071 2,369 7.41 %
33  www.nectec.or.th 771 898 1,570 16.11 %
34  www.amlo.go.th 745 1,252 3,153 37.20 %
35  www.thaithesis.org 715 800 1,379 14.88 %
36  www.mot.go.th 692 1,227 2,790 9.19 %
37  www.pcd.go.th 672 850 1,533 23.64 %
38  www.opdc.go.th 655 925 1,846 7.38 %
39  www.mtec.or.th 607 716 1,094 19.17 %
40  www.nicaonline.com 550 635 1,019 10.44 %
41  www.clinictech.most.go.th 529 641 1,240 2.32 %
42  www.onab.go.th 524 672 849 76.43 %
43  www.phtnet.org 486 1,428 1,715 2.99 %
44  www.dgr.go.th 423 703 1,711 17.50 %
45  www.industry.go.th 417 744 1,022 12.03 %
46  www.ops.moc.go.th 410 602 726 50.18 %
47  www.qsbg.org 408 580 933 43.49 %
48  www.ldd.go.th 379 1,737 2,768 17.79 %
49  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 335 528 588 13.66 %
50  www.doeb.go.th 333 448 643 26.62 %
51  www.tddf.or.th 325 784 1,226 25.29 %
52  www.ffc.or.th 282 328 623 8.88 %
53  www.tistr.or.th 271 639 1,036 15.05 %
54  www.otp.go.th 266 340 766 2.92 %
55  www.nimt.or.th 251 378 878 21.07 %
56  www.aimc.or.th 240 277 599 3.23 %
57  www.thai-explore.net 236 266 493 22.28 %
58  www.trf.or.th 235 269 461 78.26 %
59  www.ocsb.go.th 210 425 689 53.74 %
60  www.thaiwater.net 183 305 389 45.37 %
61  www.car.go.th 150 272 539 4.46 %
62  www.deqp.go.th 146 266 733 51.82 %
63  siweb.dss.go.th 145 199 355 2.11 %
64  www.secondary39.go.th 139 256 266 9.15 %
65  www.mfa.go.th 137 187 200 117.46 %
66  www.onec.go.th 131 267 697 51.84 %
67  www.doae.go.th 127 906 5,206
68  www.senate.go.th 127 296 432 0.78 %
69  www.onep.go.th 122 189 271 3.17 %
70  edoc.redcross.or.th 119 1,147 1,367 10.53 %
71  www.nfi.or.th 119 223 407 21.71 %
72  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 111 168 214 38.33 %
73  www.sugarzone.in.th 109 363 611 0.91 %
74  www.swpark.or.th 91 173 359 38.93 %
75  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 89 160 256 20.27 %
76  www.ops.go.th 84 108 128 1.20 %
77  www.redcross.or.th 79 89 179 96.09 %
78  www.sirindhorn.net 67 103 207 52.48 %
79  www.rid.go.th 62 129 191 16.22 %
80  www.dip.go.th 60 86 150 67.91 %
81  www.tei.or.th 56 95 163 22.22 %
82  www.most.go.th 56 77 89 21.74 %
83  www.psproject.org 55 82 111 45.54 %
84  www.m-society.go.th 49 107 177 48.42 %
85  www.fpri.or.th 49 55 85 3.92 %
86  pvlo-nak.dld.go.th 47 203 233 11.32 %
87  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 41 54 56 46.05 %
88  www.pwa.co.th 39 55 81 76.92 %
89  www.thaigov.go.th 38 307 622 97.5 %
90  www.mwa.co.th 33 79 106 10.81 %
91  www.ybat.org 33 45 80 25 %
92  www.nrct.go.th 30 117 168 51.61 %
93  www.queensavang.org 28 31 59 26.32 %
94  www.oic.or.th 25 56 80
95  elib.fda.moph.go.th/library/ 22 33 52 92.9 %
96  www.horathai.com 21 27 38 30 %
97  thaisafenet.org 19 25 28 17.39 %
98  www.sklonline.com 19 22 25 9.52 %
99  www.intell.rtaf.mi.th 18 50 126 18.18 %
100  www.parliament.go.th 16 35 51
101  kanchanapisek.or.th 16 18 24 80 %
102  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 15 22 37
103  www.mahadthai.com 12 14 15
104  www.ega.or.th 11 13 18
105  www.labour.go.th 9 26 32
106  www.exim.go.th 9 12 24
107  www.dld.go.th/nutrition/ 9 12 15
108  www.nhc.in.th 9 11 20
109  www.khonthai4-0.net 8 9 23 66.67 %
110  dhds.nha.co.th 7 8 23
111  www.thaipvd.com 6 12 13
112  speedtest.nectec.or.th 6 8 8
113  technology.in.th 5 9 13
114  www.ttcexpert.com 5 7 9
115  www.qsbg.or.th 5 6 10
116  www.moac.go.th 5 5 6
117  www.rtaf.mi.th 4 26 27
118  www.dpiap.org 4 7 11
119  www.rajanukul.go.th 4 6 10
120  www.prasanya.org 4 6 9
121  www.nia.go.th 4 6 6
122  www.gpo.or.th 4 5 8
123  www.dld.go.th/ict/ 3 3 4
124  local.environnet.in.th 2 3 3
125  www.eppo.go.th 2 2 2
126  www.tisi.go.th 1 17 17
127  www.thaisp.org 1 8 29
128  www.mof.go.th 1 3 3
129  www.moradokislam.org 1 2 2
130  www.ubonratchathani.go.th 1 2 2
131  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
132  www.thailibrary.org 1 1 1