อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 8,462 10,924 12,201 2.25 %
2  www.admincourt.go.th 1,623 3,897 13,660 5.25 %
3  dric.nrct.go.th 1,509 1,845 5,583 27.13 %
4  www.tnrr.in.th 1,401 1,629 3,423 23.44 %
5  www.asean2019.go.th 902 1,071 1,896 37.36 %
6  www.amlo.go.th 745 1,252 3,153 37.20 %
7  www.onab.go.th 524 672 849 76.43 %
8  www.phtnet.org 486 1,428 1,715 2.99 %
9  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 335 528 588 13.66 %
10  www.thai-explore.net 236 266 493 22.28 %
11  www.trf.or.th 235 269 461 78.26 %
12  www.secondary39.go.th 139 256 266 9.15 %
13  www.senate.go.th 127 296 432 0.78 %
14  www.nrct.go.th 30 117 168 51.61 %
15  www.oic.or.th 25 56 80
16  kanchanapisek.or.th 16 18 24 80 %
17  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 15 22 37
18  www.ega.or.th 11 13 18
19  www.nia.go.th 4 6 6