อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 102,028 244,229 1,395,796 5.43 %
2  www.settrade.com 60,134 140,916 687,022 1.41 %
3  www.bangkokbank.com 48,595 72,204 114,363 5.2 %
4  www.eFinanceThai.com 36,122 76,726 177,866 6.01 %
5  www.tmbbank.com 23,314 30,491 61,332 15.17 %
6  www.finnomena.com 20,594 27,852 48,266 9.29 %
7  www.ghbank.co.th 17,472 21,997 58,804 15.43 %
8  businesstoday.co 13,618 15,749 19,626
9  www.roojai.com 13,234 15,128 24,246 5.14 %
10  www.wealthmagik.com 11,861 17,476 57,628 0.18 %
11  thaigold.info 9,774 21,784 30,066 18.76 %
12  www.stock2morrow.com 8,664 11,430 24,931 8.72 %
13  www.goldhips.com 8,616 24,287 29,999 16.84 %
14  moneyandbanking.co.th 4,423 5,115 6,202 9.37 %
15  www.tfex.co.th 2,974 5,500 12,400 31.83 %
16  www.taradthong.com 2,739 5,473 7,544 17.65 %
17  www.avaccount.com 1,909 2,545 2,822 4.66 %
18  www.scbs.com 1,699 2,149 4,382 0.18 %
19  www.dhipaya.co.th 1,098 1,501 1,828 107.17 %
20  www.share2trade.com 974 1,092 1,473 0.92 %
21  www.poems.in.th 968 1,610 2,433 2.12 %
22  www.ruayhoon.com 914 1,061 1,936 4.34 %
23  www.ktb.co.th 685 993 1,257 47.63 %
24  www.Kawna.com 335 1,133 4,452 4.29 %
25  www.stockwave.in.th 193 308 332 17.68 %
26  www.silkspan.com 132 140 229 131.58 %
27  www.bualuang.co.th 124 166 188 2.48 %
28  www.sctgold.com 120 185 283 4.35 %
29  www.refinance.co.th 74 114 348 48.00 %
30  www.hooninside.com 55 41 133 5.77 %
31  www.azay.co.th 38 38 76 2.70 %
32  www.bhunchee.com 23 31 33 4.17 %
33  www.bangkokinsurance.com 23 28 82 4.17 %
34  www.rvp.co.th 15 17 25 6.25 %
35  www.krujeabforex.com 13 19 73 18.75 %
36  www.doohoon.com 11 23 24 10.00 %
37  www.thaihoon.com 7 11 18 22.22 %
38  pinklao-car.com 7 10 11 40.00 %
39  www.thaimutualfund.com 6 9 35 25 %
40  www.kcs-live.kcs.co.th 3 6 6 25 %
41  www.start-to-invest.com 3 4 4
42  www.ic.or.th 2 3 4