อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.rd.go.th 52,477 104,442 192,742 63.30 %
2  www.glo.or.th 23,921 39,256 48,019 8.13 %
3  www.bot.or.th 21,722 35,266 75,759 6.99 %
4  www.studentloan.or.th 19,079 26,347 57,390 18.85 %
5  www.royin.go.th 11,306 14,543 16,004 18.50 %
6  www.dla.go.th 11,005 28,979 73,185 8.16 %
7  thailandtourismdirectory.go.th 9,972 11,763 15,336 0.42 %
8  www.prd.go.th 9,491 15,371 20,901 27.96 %
9  www.thaitambon.com 9,346 11,808 31,722 3.07 %
10  www.nstda.or.th 7,577 9,514 12,987 9.32 %
11  www.obec.go.th 4,675 6,296 10,833 0.97 %
12  www.moj.go.th 4,293 5,275 9,015 5.69 %
13  www.moc.go.th 4,024 5,788 10,234 16.74 %
14  www.moe.go.th 3,999 4,730 6,112 14.19 %
15  www.redcross.or.th 3,253 3,675 5,882 44.32 %
16  ienergyguru.com 2,568 3,016 3,539 28.40 %
17  www.tpa.or.th 2,454 3,258 4,572 21.55 %
18  www.dld.go.th 2,256 4,188 8,436 9.36 %
19  www.dft.go.th 2,213 4,771 8,403 16.23 %
20  www.thailibrary.in.th 2,041 2,334 2,816 3.03 %
21  dric.nrct.go.th 2,024 2,483 7,406 13.45 %
22  www.tnrr.in.th 1,829 2,374 4,805 19.39 %
23  www4.fisheries.go.th 1,737 2,683 5,746 1.70 %
24  www.admincourt.go.th 1,734 4,288 15,039 4.09 %
25  www.nso.go.th 1,396 3,170 5,189 8.81 %
26  www.culture.go.th 1,360 1,748 3,740 26.51 %
27  www.pcd.go.th 1,255 1,566 2,640 2.26 %
28  www.mot.go.th 1,119 1,954 3,961 16.08 %
29  www.onesqa.or.th 1,112 1,580 3,367 22.20 %
30  www.mtec.or.th 1,003 1,174 1,662 15.42 %
31  www.onab.go.th 976 1,218 1,438 35.56 %
32  www.moi.go.th 967 1,161 2,389 6.66 %
33  www.nectec.or.th 898 1,038 1,905 40.25 %
34  person.doae.go.th 888 2,255 3,093 4.21 %
35  www.dgr.go.th 863 1,363 3,277 12.37 %
36  www.qsbg.org 859 1,169 1,942 54.22 %
37  www.fpo.go.th 851 1,744 3,031 20.02 %
38  www.clinictech.most.go.th 759 884 1,630 10.96 %
39  www.phtnet.org 736 1,690 2,091 22.06 %
40  www.nicaonline.com 708 812 1,214 14.56 %
41  www.opdc.go.th 646 945 1,944 27.33 %
42  www.industry.go.th 627 1,066 1,405 15.05 %
43  www.amlo.go.th 607 1,027 2,377 31.64 %
44  www.narit.or.th 601 739 1,910 66.41 %
45  www.thaithesis.org 572 634 996 27.41 %
46  www.ops.moc.go.th 549 836 995 8.96 %
47  www.ldd.go.th 510 2,279 3,797 10.15 %
48  www.tddf.or.th 480 1,229 1,847 5.49 %
49  www.doeb.go.th 409 578 755 31.51 %
50  www.thai-explore.net 403 522 807 33.00 %
51  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 396 608 679 29.03 %
52  www.nimt.or.th 382 566 1,492 5.52 %
53  www.otp.go.th 368 450 939 15.36 %
54  www.tistr.or.th 363 821 1,312 2.83 %
55  www.trf.or.th 325 367 560 13.24 %
56  www.ffc.or.th 313 373 726 20.96 %
57  www.ocsb.go.th 293 606 979 17.20 %
58  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 289 405 552 43.07 %
59  www.aimc.or.th 252 289 592 3.82 %
60  www.onec.go.th 241 556 1,430 55.48 %
61  siweb.dss.go.th 228 294 525 21.93 %
62  www.sirindhorn.net 207 303 750 41.78 %
63  www.nfi.or.th 176 330 600 1.15 %
64  www.deqp.go.th 175 246 919 43.44 %
65  www.swpark.or.th 160 457 793 12.68 %
66  www.car.go.th 150 280 541 8.70 %
67  www.psproject.org 149 242 362 12.88 %
68  www.onep.go.th 145 242 310 14.71 %
69  www.secondary39.go.th 143 280 289 14.37 %
70  edoc.redcross.or.th 142 1,590 1,961
71  www.ops.go.th 140 178 202 42.86 %
72  www.sugarzone.in.th 139 416 660 5.30 %
73  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 133 223 326 15.65 %
74  www.doae.go.th 131 879 4,291 2.24 %
75  www.thaiwater.net 108 252 318 12.9 %
76  www.rid.go.th 107 274 405 32.10 %
77  www.most.go.th 105 135 155 23.53 %
78  www.tei.or.th 89 158 258 28.99 %
79  www.fpri.or.th 79 88 128 23.44 %
80  www.pwa.co.th 75 102 139 31.58 %
81  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 75 101 106 5.63 %
82  www.senate.go.th 74 201 301 29.82 %
83  kanchanapisek.or.th 68 77 98 36.00 %
84  www.thaigov.go.th 62 280 538 44.19 %
85  pvlo-nak.dld.go.th 61 258 293 5.17 %
86  www.dip.go.th 61 97 177 8.93 %
87  www.m-society.go.th 57 130 201 32.56 %
88  www.ybat.org 45 59 92 18.42 %
89  www.nrct.go.th 41 148 208 12.77 %
90  www.queensavang.org 37 40 68 21.28 %
91  www.oic.or.th 36 97 130 12.50 %
92  www.mwa.co.th 36 51 72 33.33 %
93  www.horathai.com 30 40 55 7.14 %
94  www.parliament.go.th 27 40 52 17.39 %
95  thaisafenet.org 27 37 39 12.50 %
96  elib.fda.moph.go.th/library/ 25 39 64 3.85 %
97  www.mfa.go.th 23 39 41
98  www.intell.rtaf.mi.th 22 61 143 4.35 %
99  www.gpo.or.th 22 28 36 120.00 %
100  www.sklonline.com 22 26 28 4.76 %
101  www.exim.go.th 22 24 45 46.67 %
102  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 18 28 48 5.88 %
103  www.dede.go.th 18 24 35 95.14 %
104  www.labour.go.th 14 53 61 6.67 %
105  www.ega.or.th 14 17 19 17.65 %
106  dhds.nha.co.th 13 14 42 35 %
107  www.dld.go.th/nutrition/ 11 15 20 15.38 %
108  www.prasanya.org 11 14 16 83.33 %
109  www.nhc.in.th 10 12 24 16.67 %
110  gmap.mhesi.go.th 8 12 22 700.00 %
111  www.mahadthai.com 8 9 10 33.33 %
112  www.ttcexpert.com 6 9 10 20.00 %
113  www.moac.go.th 5 7 8 16.67 %
114  www.qsbg.or.th 5 6 18
115  www.khonthai4-0.net 5 6 11 16.67 %
116  www.dpiap.org 5 6 9
117  www.rtaf.mi.th 4 32 33
118  speedtest.nectec.or.th 4 6 6 20 %
119  www.eppo.go.th 4 5 6 100.00 %
120  local.environnet.in.th 4 5 5 33.33 %
121  www.mof.go.th 3 6 6 50.00 %
122  technology.in.th 3 5 7 57.14 %
123  www.dld.go.th/ict/ 3 3 3 25 %
124  www.tisi.go.th 2 26 26
125  www.rajanukul.go.th 2 4 9 66.67 %
126  www.nia.go.th 2 4 8 33.33 %
127  www.fpo.go.th/S-I/ 2 4 5 100.00 %
128  www.moradokislam.org 2 3 3 33.33 %
129  www.krisdika.go.th 1 3 4
130  www.sme.go.th 1 1 2
131  www.dit.go.th 1 1 1