อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 114,524 291,131 1,794,892 3.95 %
2  www.settrade.com 62,558 153,159 817,870 10.63 %
3  www.bangkokbank.com 52,586 75,818 138,295 15.38 %
4  www.eFinanceThai.com 43,097 97,701 224,816 14.58 %
5  www.tmbbank.com 27,024 35,115 70,482 53.03 %
6  www.finnomena.com 24,450 34,318 57,511 2.8 %
7  www.ghbank.co.th 23,808 30,681 77,364 45.14 %
8  www.roojai.com 18,629 21,358 33,301 8.07 %
9  www.wealthmagik.com 9,989 14,331 42,271 11.2 %
10  www.stock2morrow.com 9,589 12,648 27,773 11.78 %
11  businesstoday.co 8,747 9,798 12,008 25.93 %
12  www.goldhips.com 7,502 21,370 24,781 19.22 %
13  thaigold.info 6,031 13,861 18,110 29 %
14  www.scbs.com 3,490 4,493 9,300 1.36 %
15  moneyandbanking.co.th 3,280 4,178 5,087 10.14 %
16  www.share2trade.com 3,047 3,425 4,504 24.98 %
17  www.tfex.co.th 2,258 4,221 9,630 29.42 %
18  www.taradthong.com 2,149 4,541 6,032 21.31 %
19  www.ruayhoon.com 1,780 2,069 3,733 2.57 %
20  www.avaccount.com 1,308 1,737 1,931 18.2 %
21  www.poems.in.th 991 1,638 2,459 14.79 %
22  www.ktb.co.th 860 1,218 1,521 37.45 %
23  www.dhipaya.co.th 569 812 1,008 51.33 %
24  www.silkspan.com 303 317 540 33.48 %
25  www.stockwave.in.th 273 402 433 14.15 %
26  www.Kawna.com 246 814 3,895 7.87 %
27  www.sctgold.com 83 117 161 6.41 %
28  www.hooninside.com 64 55 149 9.86 %
29  www.bangkokinsurance.com 32 47 147 23.08 %
30  www.azay.co.th 26 30 57 18.75 %
31  www.refinance.co.th 24 38 84 42.86 %
32  www.bhunchee.com 24 32 33 17.24 %
33  www.doohoon.com 12 21 22 20 %
34  pinklao-car.com 10 14 16 66.67 %
35  www.thaihoon.com 9 14 21
36  www.bualuang.co.th 9 12 14 30.77 %
37  www.thaimutualfund.com 6 12 42
38  www.start-to-invest.com 3 4 4
39  www.ic.or.th 2 3 4
40  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2