อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 31,390 45,975 110,613 27.63 %
2  www.bot.or.th 25,107 36,785 73,083 20.69 %
3  www.rd.go.th 22,715 43,596 100,620 30.38 %
4  www.royin.go.th 12,049 15,435 17,551 0.65 %
5  www.prd.go.th 11,821 14,520 21,620 43.98 %
6  www.dla.go.th 11,456 32,236 70,358 0.67 %
7  www.obec.go.th 8,549 10,485 16,682 28.23 %
8  www.thaitambon.com 7,539 8,920 23,515 10.88 %
9  www.dld.go.th 6,750 9,751 20,549 179.97 %
10  www.nstda.or.th 6,360 7,478 10,170 10.37 %
11  www.moc.go.th 3,880 5,390 10,429 23.5 %
12  www.moj.go.th 3,244 3,954 7,352 6.51 %
13  www.redcross.or.th 2,611 2,988 4,960 8.42 %
14  www4.fisheries.go.th 2,478 3,565 7,954 65.86 %
15  www.tpa.or.th 2,401 3,040 4,083 5.54 %
16  dric.nrct.go.th 1,895 2,252 6,030 18.14 %
17  www.admincourt.go.th 1,821 4,533 13,647 7.7 %
18  www.dft.go.th 1,631 3,543 6,358 20.52 %
19  www.thailibrary.in.th 1,577 1,736 2,191 14.29 %
20  www.tnrr.in.th 1,278 1,754 3,424 13.77 %
21  ienergyguru.com 1,222 1,399 1,637 17.49 %
22  www.moi.go.th 1,124 1,316 2,710 17.05 %
23  www.mot.go.th 1,104 1,873 4,219 0.18 %
24  www.nso.go.th 1,085 2,375 4,012 20.4 %
25  www.onesqa.or.th 1,046 1,327 3,348 8.06 %
26  www.dgr.go.th 942 1,852 3,270 19.07 %
27  www.phtnet.org 911 1,964 2,272 17.25 %
28  www.fpo.go.th 889 1,828 4,491 72.46 %
29  www.nicaonline.com 778 865 1,231 5.47 %
30  www.industry.go.th 767 1,298 1,540 14.48 %
31  person.doae.go.th 702 1,687 2,329 14.29 %
32  www.pcd.go.th 660 842 1,523 32.24 %
33  www.opdc.go.th 649 871 1,707 13.26 %
34  www.culture.go.th 634 809 1,884 0.94 %
35  www.tddf.or.th 571 1,355 2,018 3.63 %
36  www.ldd.go.th 563 2,233 3,759 6.79 %
37  www.ops.moc.go.th 562 913 1,160 4.85 %
38  www.nectec.or.th 547 635 1,290 5.03 %
39  www.glo.or.th 543 982 1,814 93.19 %
40  www.onab.go.th 534 672 829 21.47 %
41  www.moe.go.th 530 691 984 0.57 %
42  www.thaithesis.org 488 534 941 24.22 %
43  www.nimt.or.th 481 671 1,480 16.78 %
44  www.qsbg.org 480 687 1,107 40.3 %
45  www.amlo.go.th 478 855 2,167 8.14 %
46  www.clinictech.most.go.th 462 540 965 28.37 %
47  www.thai-explore.net 408 619 870 1.92 %
48  www.tistr.or.th 390 832 1,342 4.65 %
49  www.mtec.or.th 380 451 752 29.5 %
50  www.otp.go.th 344 429 895 6.17 %
51  www.sme.go.th 297 400 826 29600.00 %
52  www.narit.or.th 286 322 509 24.34 %
53  www.ocsb.go.th 275 635 919 4.18 %
54  www.deqp.go.th 262 356 1,035 35.94 %
55  www.car.go.th 250 457 919 133.64 %
56  www.aimc.or.th 250 273 563 12.59 %
57  www.ffc.or.th 231 268 503 13.24 %
58  www.secondary39.go.th 223 395 414 21.20 %
59  www.khonthai.com 202 279 317
60  www.trf.or.th 181 206 359 37.37 %
61  www.pwa.co.th 166 234 335 6.21 %
62  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 162 223 299 20.98 %
63  edoc.redcross.or.th 144 1,392 1,690 23.4 %
64  www.onep.go.th 138 207 275 4.17 %
65  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 125 220 346 11.61 %
66  www.ops.go.th 123 150 172 8.89 %
67  www.doae.go.th 122 670 3,321 1.61 %
68  www.onec.go.th 119 320 781 12.5 %
69  www.psproject.org 118 208 299 24.21 %
70  www.rid.go.th 105 202 278 3.96 %
71  www.nfi.or.th 101 187 298 17.21 %
72  www.sirindhorn.net 99 613 813 82.63 %
73  www.sugarzone.in.th 99 263 340 15.38 %
74  www.thaiwater.net 93 249 327 3.33 %
75  www.nanotec.or.th 89 104 190
76  pvlo-nak.dld.go.th 88 453 599 29.41 %
77  www.most.go.th 80 103 120 8.11 %
78  www.m-society.go.th 71 151 228 208.70 %
79  www.tei.or.th 64 140 302 3.03 %
80  siweb1.dss.go.th 60 81 238 300.00 %
81  www.senate.go.th 54 175 250 5.88 %
82  www.dip.go.th 46 103 151 8 %
83  www.ybat.org 43 59 94 104.76 %
84  www.nrct.go.th 42 114 163 13.51 %
85  www.fpri.or.th 41 48 80 36.92 %
86  www.oic.or.th 36 100 139 26.53 %
87  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 33 44 46 5.71 %
88  www.horathai.com 31 38 52 10.71 %
89  kanchanapisek.or.th 29 43 61 3.33 %
90  www.swpark.or.th 28 63 445 50.88 %
91  www.sklonline.com 26 31 35 23.81 %
92  elib.fda.moph.go.th/library/ 25 37 57
93  www.queensavang.org 22 23 39 4.35 %
94  www.labour.go.th 21 75 96 19.23 %
95  www.nhc.in.th 20 26 51 25.00 %
96  thaisafenet.org 18 21 22 18.18 %
97  dhds.nha.co.th 17 19 53 6.25 %
98  www.mfa.go.th 16 32 34 5.88 %
99  www.prasanya.org 16 20 23 128.57 %
100  www.parliament.go.th 12 24 32 7.69 %
101  speedtest.nectec.or.th 10 13 15 25.00 %
102  www.mahadthai.com 10 12 14
103  www.dede.go.th 9 14 23 10 %
104  www.dld.go.th/nutrition/ 9 12 16 18.18 %
105  www.khonthai4-0.net 8 10 32 33.33 %
106  www.moradokislam.org 7 9 10 16.67 %
107  www.mof.go.th 6 10 10 14.29 %
108  www.ttcexpert.com 6 8 11 20.00 %
109  www.dpiap.org 6 7 11 20.00 %
110  www.doeb.go.th 5 6 9 94.25 %
111  www.rtaf.mi.th 4 33 34 20 %
112  www.qsbg.or.th 4 5 11 20 %
113  www.dld.go.th/ict/ 3 3 3
114  www.nia.go.th 2 6 6 33.33 %
115  www.gpo.or.th 2 3 6
116  www.forest.go.th 2 3 4
117  local.environnet.in.th 2 3 3 33.33 %
118  www.tisi.go.th 1 5 5
119  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 1 2 2 85.71 %
120  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2 50 %
121  www.exim.go.th 1 1 2