อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 100,153 241,581 1,328,453 13.26 %
2  www.settrade.com 55,842 134,323 667,457 18.22 %
3  www.bangkokbank.com 47,270 70,692 119,085 3.47 %
4  www.eFinanceThai.com 37,319 87,624 202,796 19.59 %
5  www.finnomena.com 20,737 29,136 50,821 13.78 %
6  www.tmbbank.com 20,626 27,459 56,420 4.15 %
7  www.roojai.com 18,416 21,127 32,838 13.12 %
8  www.ghbank.co.th 14,853 19,118 51,107 23.23 %
9  www.stock2morrow.com 9,561 12,194 24,099 14.8 %
10  www.wealthmagik.com 9,239 13,486 37,903 19.73 %
11  www.goldhips.com 8,719 27,707 34,305 13.84 %
12  thaigold.info 6,012 14,605 19,633 5.07 %
13  businesstoday.co 5,012 5,648 6,963 22.13 %
14  www.share2trade.com 4,553 5,080 6,315 12.73 %
15  www.tfex.co.th 3,324 5,348 11,240 10.6 %
16  moneyandbanking.co.th 2,673 3,458 4,457 0.94 %
17  www.taradthong.com 2,655 6,229 8,969 22.69 %
18  www.scbs.com 2,588 3,274 6,425 28.09 %
19  www.ktb.co.th 1,900 2,691 3,231 19.50 %
20  www.avaccount.com 1,261 1,654 1,876 2.19 %
21  www.poems.in.th 957 1,580 2,277 15.38 %
22  www.dhipaya.co.th 650 912 1,111 10.54 %
23  www.rvp.co.th 487 596 1,054
24  www.Kawna.com 248 901 4,393 3.33 %
25  www.stockwave.in.th 233 349 379 11.74 %
26  www.sctgold.com 96 147 222 3.23 %
27  www.hooninside.com 55 39 110 8.33 %
28  www.refinance.co.th 42 57 65 20.00 %
29  www.bangkokinsurance.com 37 50 141 12.12 %
30  www.bhunchee.com 37 45 46 19.35 %
31  www.azay.co.th 20 24 38 16.67 %
32  www.silkspan.com 12 13 15 95.16 %
33  pinklao-car.com 10 14 16 9.09 %
34  www.bualuang.co.th 9 13 14 18.18 %
35  www.thaimutualfund.com 7 13 54 16.67 %
36  www.doohoon.com 7 12 12 30 %
37  www.thaihoon.com 7 11 17 12.5 %
38  www.start-to-invest.com 3 4 4 25 %
39  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 3
40  www.ic.or.th 1 2 3 50 %