อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กรกฎาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 54,573 86,514 187,535 0.08 %
2  www.bot.or.th 26,383 39,803 77,947 10.98 %
3  www.royin.go.th 13,782 17,879 20,053 19.18 %
4  www.dla.go.th 12,106 31,777 94,974 0.06 %
5  www.thaitambon.com 9,934 11,831 29,029 23.97 %
6  www.prd.go.th 7,606 9,683 14,606 12.57 %
7  www.nstda.or.th 7,273 9,041 12,448 21.54 %
8  www.rd.go.th 5,549 11,615 26,551 72.64 %
9  www.obec.go.th 5,041 6,435 10,789 11.3 %
10  www.moc.go.th 3,335 5,989 12,292 1.86 %
11  www.redcross.or.th 2,771 3,157 5,315 4.08 %
12  www.tpa.or.th 2,735 3,494 4,611 20.38 %
13  www.dld.go.th 2,282 4,101 8,404 35.21 %
14  dric.nrct.go.th 2,168 2,657 7,827 9.22 %
15  www4.fisheries.go.th 2,161 3,467 8,290 2.08 %
16  www.admincourt.go.th 1,835 4,794 14,093 0.16 %
17  www.moj.go.th 1,767 2,269 4,146 34.29 %
18  www.tnrr.in.th 1,597 2,067 4,193 29.73 %
19  ienergyguru.com 1,543 1,803 2,181 64.15 %
20  www.narit.or.th 1,543 1,764 2,841 191.13 %
21  www.moi.go.th 1,374 1,655 3,851 30.24 %
22  www.nso.go.th 1,250 2,756 4,650 23.40 %
23  www.culture.go.th 1,111 1,429 3,575 65.57 %
24  www.fpo.go.th 1,097 2,063 3,995 56.27 %
25  www.mot.go.th 985 1,682 3,683 5.29 %
26  www.ldd.go.th 951 3,291 5,227 36.05 %
27  www.ops.moc.go.th 947 1,984 2,492 24.77 %
28  www.opdc.go.th 936 1,203 2,060 42.44 %
29  www.dgr.go.th 832 1,838 3,521 0.48 %
30  person.doae.go.th 809 1,860 2,586 3.58 %
31  www.deqp.go.th 782 1,073 2,822 58.94 %
32  www.moe.go.th 773 1,000 1,345 6.92 %
33  www.nicaonline.com 729 821 1,184 2.97 %
34  www.onesqa.or.th 585 755 1,516 56.89 %
35  www.thaithesis.org 579 644 1,161 32.49 %
36  www.tddf.or.th 570 1,264 2,016 1.72 %
37  www.nectec.or.th 548 664 1,427 6.61 %
38  www.industry.go.th 542 1,134 1,388 14.51 %
39  www.thai-explore.net 526 683 1,044 25.84 %
40  www.qsbg.org 516 694 1,021 133.48 %
41  www.pcd.go.th 508 660 1,300 13.01 %
42  www.sme.go.th 502 749 1,706 15.49 %
43  www.amlo.go.th 501 773 2,290 1.83 %
44  www.otp.go.th 480 576 1,096 16.79 %
45  www.nimt.or.th 453 651 1,369 2.49 %
46  www.onab.go.th 424 558 667 42.31 %
47  www.ocsb.go.th 417 934 1,494 7.47 %
48  www.mtec.or.th 417 496 827 15.83 %
49  www.glo.or.th 380 643 1,124 26.78 %
50  www.tistr.or.th 338 799 1,203 12.66 %
51  www.sirindhorn.net 262 484 1,341 136.04 %
52  www.psproject.org 260 439 698 46.89 %
53  www.ffc.or.th 252 294 566 23.53 %
54  www.nanotec.or.th 219 272 529 19.02 %
55  www.car.go.th 213 420 816 18.99 %
56  www.doae.go.th 212 614 869 43.24 %
57  www.secondary39.go.th 211 386 406 12.81 %
58  www.onec.go.th 210 474 1,095 11.70 %
59  www.onep.go.th 206 297 413 20.47 %
60  www.khonthai.com 188 260 298 3.87 %
61  www.trf.or.th 188 212 323 25.33 %
62  www.aimc.or.th 177 200 505 16.11 %
63  siweb1.dss.go.th 170 196 364 78.95 %
64  www.ops.go.th 157 195 226 12.14 %
65  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 149 252 392 4.20 %
66  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 149 220 284 7.45 %
67  edoc.redcross.or.th 148 1,653 1,980 2.63 %
68  www.rid.go.th 123 233 315 3.15 %
69  www.nfi.or.th 121 224 357 6.2 %
70  clinictech.ops.go.th 120 226 660 75.81 %
71  www.most.go.th 100 136 165 33.33 %
72  www.thaiwater.net 96 237 295 1.03 %
73  www.sugarzone.in.th 95 272 364 12.84 %
74  www.m-society.go.th 87 224 332 61.11 %
75  www.tei.or.th 69 144 313 9.52 %
76  pvlo-nak.dld.go.th 60 246 282 14.29 %
77  www.senate.go.th 60 202 289 10.45 %
78  www.dft.go.th 55 234 517 89.6 %
79  www.swpark.or.th 51 114 265 2.00 %
80  www.dip.go.th 49 100 140 3.92 %
81  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 47 63 67 2.08 %
82  www.ybat.org 42 58 92 4.55 %
83  www.nrct.go.th 41 127 180 4.65 %
84  www.fpri.or.th 41 47 75 10.81 %
85  www.oic.or.th 40 110 152 4.76 %
86  kanchanapisek.or.th 34 41 61 41.67 %
87  elib.fda.moph.go.th/library/ 33 47 70 13.16 %
88  www.horathai.com 31 41 62 11.43 %
89  www.sklonline.com 30 35 38
90  www.mfa.go.th 27 45 47 35.00 %
91  thaisafenet.org 24 29 30 14.29 %
92  www.queensavang.org 24 27 56 40 %
93  www.parliament.go.th 23 39 50 64.29 %
94  www.khonthai4-0.net 23 28 57 91.67 %
95  www.labour.go.th 19 70 80 5.56 %
96  www.nhc.in.th 19 25 47 13.64 %
97  www.prasanya.org 19 24 31 11.76 %
98  www.forest.go.th 15 22 33 16.67 %
99  www.dede.go.th 13 18 32 85.71 %
100  www.phtnet.org 12 712 713 97.45 %
101  www.mahadthai.com 12 15 17 7.69 %
102  dhds.nha.co.th 12 14 34 20 %
103  www.dld.go.th/nutrition/ 9 12 14
104  www.qsbg.or.th 7 10 17 16.67 %
105  www.rtaf.mi.th 6 40 41 20.00 %
106  www.ttcexpert.com 6 8 9 20.00 %
107  speedtest.nectec.or.th 6 8 8 33.33 %
108  www.dpiap.org 5 8 10
109  www.ubonratchathani.go.th 5 7 8 400.00 %
110  www.doeb.go.th 4 5 6 20 %
111  www.mof.go.th 3 5 5
112  local.environnet.in.th 3 4 5 50.00 %
113  www.moradokislam.org 3 4 4
114  www.mfa.go.th/business 2 3 6 50 %
115  www.nia.go.th 2 3 3
116  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 3
117  www.gpo.or.th 2 2 3
118  www.dld.go.th/ict/ 2 2 2
119  www.tisi.go.th 1 14 15
120  www.krisdika.go.th 1 3 3
121  www.eppo.go.th 1 2 3
122  www.exim.go.th 1 1 1