อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 99,915 245,155 1,414,667 0.24 %
2  www.settrade.com 55,345 132,112 660,276 0.89 %
3  www.bangkokbank.com 49,067 72,542 119,786 3.80 %
4  www.eFinanceThai.com 37,710 86,973 207,364 1.05 %
5  www.finnomena.com 21,749 30,813 55,707 4.88 %
6  www.tmbbank.com 19,882 27,165 57,227 3.61 %
7  www.roojai.com 19,875 22,796 35,781 7.92 %
8  www.ghbank.co.th 16,714 21,263 55,593 12.53 %
9  www.stock2morrow.com 9,663 12,285 23,811 1.07 %
10  www.goldhips.com 9,407 30,473 38,774 7.89 %
11  www.wealthmagik.com 8,909 12,944 37,701 3.57 %
12  thaigold.info 6,172 15,221 20,886 2.66 %
13  businesstoday.co 5,939 6,597 8,003 18.50 %
14  www.tfex.co.th 4,696 6,957 14,930 41.28 %
15  www.share2trade.com 4,501 5,009 6,696 1.14 %
16  www.taradthong.com 3,020 7,125 10,584 13.75 %
17  moneyandbanking.co.th 2,886 3,741 4,594 7.97 %
18  www.scbs.com 2,344 2,951 5,606 9.43 %
19  www.rvp.co.th 1,212 1,491 2,627 148.87 %
20  www.poems.in.th 919 1,495 2,135 3.97 %
21  www.dhipaya.co.th 623 887 1,071 4.15 %
22  www.ktb.co.th 530 745 914 72.11 %
23  www.avaccount.com 238 316 354 81.13 %
24  www.Kawna.com 234 863 4,219 5.65 %
25  www.stockwave.in.th 205 302 332 12.02 %
26  www.sctgold.com 115 201 305 19.79 %
27  www.hooninside.com 60 40 117 9.09 %
28  www.bangkokinsurance.com 44 52 145 18.92 %
29  www.bhunchee.com 33 42 43 10.81 %
30  www.refinance.co.th 30 44 54 28.57 %
31  www.azay.co.th 27 29 49 35.00 %
32  www.silkspan.com 12 14 17
33  www.bualuang.co.th 8 11 11 11.11 %
34  www.doohoon.com 7 16 18
35  www.thaihoon.com 7 11 17
36  www.thaimutualfund.com 6 11 33 14.29 %
37  pinklao-car.com 5 7 8 50 %
38  www.start-to-invest.com 3 3 4
39  www.ic.or.th 2 7 10 100.00 %
40  www.kcs-live.kcs.co.th 1 3 3