อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 25,750 38,253 77,893 52.82 %
2  www.bot.or.th 23,507 37,150 76,123 10.9 %
3  www.royin.go.th 15,900 20,704 23,193 15.37 %
4  www.dla.go.th 11,626 30,003 82,891 3.96 %
5  www.thaitambon.com 10,165 12,266 30,808 2.33 %
6  www.nstda.or.th 7,518 9,239 12,816 3.37 %
7  www.prd.go.th 6,438 8,325 12,635 15.36 %
8  www.obec.go.th 5,158 6,582 11,368 2.32 %
9  www.moc.go.th 3,358 5,644 9,546 0.69 %
10  www.tpa.or.th 2,798 3,603 4,752 2.30 %
11  dric.nrct.go.th 2,634 3,279 10,282 21.49 %
12  www.admincourt.go.th 2,612 6,073 17,592 42.34 %
13  www.redcross.or.th 2,300 2,646 4,728 17 %
14  www4.fisheries.go.th 2,217 3,587 8,151 2.59 %
15  www.dld.go.th 2,208 4,071 8,370 3.24 %
16  www.thailibrary.in.th 2,128 2,432 2,941
17  www.tnrr.in.th 2,076 2,596 5,502 29.99 %
18  ienergyguru.com 1,719 2,023 2,428 11.41 %
19  www.moj.go.th 1,623 2,126 3,909 8.15 %
20  www.nso.go.th 1,478 3,316 5,425 18.24 %
21  www.culture.go.th 1,395 1,827 4,639 25.56 %
22  www.opdc.go.th 1,315 1,644 2,826 40.49 %
23  www.moi.go.th 1,254 1,472 3,072 8.73 %
24  person.doae.go.th 1,017 2,470 3,564 25.71 %
25  www.ops.moc.go.th 961 1,933 2,148 1.48 %
26  www.mot.go.th 894 1,630 3,526 9.24 %
27  www.thaithesis.org 839 947 1,733 44.91 %
28  www.moe.go.th 821 1,051 1,466 6.21 %
29  www.fpo.go.th 773 1,643 3,182 29.54 %
30  www.nicaonline.com 745 855 1,274 2.19 %
31  www.mtec.or.th 735 869 1,326 76.26 %
32  www.tddf.or.th 689 1,387 2,059 20.88 %
33  www.deqp.go.th 665 967 2,486 14.96 %
34  www.nectec.or.th 640 778 1,641 16.79 %
35  www.dgr.go.th 611 1,346 2,395 26.56 %
36  www.thai-explore.net 611 750 1,149 16.16 %
37  www.sme.go.th 596 857 1,786 18.73 %
38  www.industry.go.th 572 1,147 1,424 5.54 %
39  www.onesqa.or.th 554 711 1,474 5.3 %
40  www.narit.or.th 537 625 1,114 65.2 %
41  www.pcd.go.th 533 706 1,479 4.92 %
42  www.qsbg.org 518 688 1,077 0.39 %
43  www.otp.go.th 490 599 1,186 2.08 %
44  www.ocsb.go.th 462 865 1,468 10.79 %
45  www.nimt.or.th 408 634 1,468 9.93 %
46  www.amlo.go.th 405 703 1,892 19.16 %
47  www.sirindhorn.net 387 660 1,760 47.71 %
48  www.glo.or.th 369 604 1,052 2.89 %
49  www.tistr.or.th 365 862 1,311 7.99 %
50  www.nanotec.or.th 317 391 674 44.75 %
51  www.ldd.go.th 296 1,183 2,607 68.87 %
52  siweb1.dss.go.th 293 333 867 72.35 %
53  www.ffc.or.th 284 332 616 12.70 %
54  www.onep.go.th 257 375 536 24.76 %
55  www.trf.or.th 217 245 354 15.43 %
56  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 203 310 388 36.24 %
57  www.psproject.org 198 314 444 23.85 %
58  www.secondary39.go.th 188 374 398 10.9 %
59  www.aimc.or.th 187 208 462 5.65 %
60  www.onec.go.th 181 438 1,016 13.81 %
61  www.car.go.th 171 329 662 19.72 %
62  www.khonthai.com 171 237 274 9.04 %
63  www.rid.go.th 167 315 397 35.77 %
64  www.doae.go.th 165 440 557 22.17 %
65  edoc.redcross.or.th 158 1,736 2,089 6.76 %
66  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 152 263 414 2.01 %
67  clinictech.ops.go.th 143 262 820 19.17 %
68  www.ops.go.th 137 169 189 12.74 %
69  www.thaiwater.net 135 292 391 40.62 %
70  www.most.go.th 133 166 201 33.00 %
71  www.nfi.or.th 129 234 373 6.61 %
72  www.sugarzone.in.th 125 357 479 31.58 %
73  www.rd.go.th 99 163 181 98.22 %
74  www.m-society.go.th 95 236 350 9.20 %
75  www.tei.or.th 84 168 353 21.74 %
76  www.senate.go.th 78 241 311 30.00 %
77  www.dft.go.th 62 236 559 12.73 %
78  www.dip.go.th 62 122 158 26.53 %
79  pvlo-nak.dld.go.th 60 250 287
80  www.fpri.or.th 58 68 103 41.46 %
81  kanchanapisek.or.th 56 69 102 64.71 %
82  www.swpark.or.th 53 144 1,788 3.92 %
83  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 49 69 74 4.26 %
84  www.nrct.go.th 43 123 177 4.88 %
85  www.ybat.org 40 54 79 4.76 %
86  www.oic.or.th 39 101 138 2.5 %
87  elib.fda.moph.go.th/library/ 38 52 78 15.15 %
88  www.sklonline.com 33 42 48 10.00 %
89  www.horathai.com 32 41 57 3.23 %
90  www.queensavang.org 32 36 75 33.33 %
91  www.mfa.go.th 30 49 52 11.11 %
92  www.parliament.go.th 26 40 48 13.04 %
93  www.prasanya.org 26 34 44 36.84 %
94  www.forest.go.th 23 34 57 53.33 %
95  thaisafenet.org 23 28 29 4.17 %
96  www.nhc.in.th 22 29 51 15.79 %
97  www.khonthai4-0.net 19 23 52 17.39 %
98  www.labour.go.th 18 77 85 5.26 %
99  www.mof.go.th 18 22 23 500.00 %
100  www.mahadthai.com 13 16 17 8.33 %
101  www.dede.go.th 12 19 43 7.69 %
102  dhds.nha.co.th 12 14 40
103  www.dld.go.th/nutrition/ 10 14 17 11.11 %
104  www.phtnet.org 7 557 560 41.67 %
105  www.ttcexpert.com 7 9 11 16.67 %
106  www.qsbg.or.th 6 8 18 14.29 %
107  speedtest.nectec.or.th 6 7 8
108  www.rtaf.mi.th 5 33 34 16.67 %
109  www.eppo.go.th 5 7 8 400.00 %
110  www.krisdika.go.th 4 7 9 300.00 %
111  www.doeb.go.th 4 6 8
112  www.dpiap.org 4 5 7 20 %
113  www.ubonratchathani.go.th 3 4 5 40 %
114  www.gpo.or.th 2 3 4
115  www.nia.go.th 2 3 4
116  www.moradokislam.org 2 3 3 33.33 %
117  local.environnet.in.th 2 2 3 33.33 %
118  www.dld.go.th/ict/ 2 2 2
119  www.tisi.go.th 1 13 13
120  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 3 50 %
121  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 1 1 1