อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 87,965 209,372 1,111,190 3.09 %
2  www.settrade.com 49,097 115,228 544,657 4.03 %
3  www.bangkokbank.com 45,575 67,946 116,364 13.05 %
4  www.eFinanceThai.com 34,617 80,238 186,779 1.81 %
5  www.tmbbank.com 25,285 32,527 61,379 3.64 %
6  www.finnomena.com 21,571 30,067 54,519 2.78 %
7  www.ghbank.co.th 16,954 21,962 53,335 23.20 %
8  www.roojai.com 14,911 16,942 26,728 22.58 %
9  www.stock2morrow.com 10,057 12,500 23,487 8.57 %
10  www.wealthmagik.com 7,909 11,502 34,266 7.49 %
11  www.goldhips.com 6,960 20,298 24,595 12.81 %
12  www.share2trade.com 4,620 5,117 6,559 15.41 %
13  www.tfex.co.th 4,518 6,831 12,550 30.26 %
14  thaigold.info 4,266 10,424 11,683 13.4 %
15  businesstoday.co 2,688 2,984 3,643 9.86 %
16  moneyandbanking.co.th 2,578 3,386 4,221 9.28 %
17  www.scbs.com 2,229 2,703 4,641 8.2 %
18  www.taradthong.com 1,908 4,074 5,478 13.7 %
19  www.rvp.co.th 1,139 1,473 2,433 5.08 %
20  www.poems.in.th 836 1,372 1,958 4.02 %
21  www.ktb.co.th 469 661 824 11.14 %
22  www.dhipaya.co.th 451 708 854 8.33 %
23  www.Kawna.com 234 798 4,138 0.85 %
24  www.stockwave.in.th 133 240 356 3.91 %
25  www.bangkokinsurance.com 109 182 268 28.24 %
26  www.sctgold.com 77 124 188 18.95 %
27  www.hooninside.com 71 89 162 16.39 %
28  www.refinance.co.th 44 61 70 18.52 %
29  www.bhunchee.com 39 50 51
30  www.avaccount.com 14 19 20
31  www.azay.co.th 14 15 27 30 %
32  www.silkspan.com 11 14 16
33  www.bualuang.co.th 8 11 12
34  www.thaihoon.com 7 11 15
35  www.doohoon.com 6 12 12
36  www.start-to-invest.com 3 3 3
37  www.ic.or.th 2 4 5
38  www.kcs-live.kcs.co.th 1 3 3