อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ตุลาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 25,589 39,786 79,476 1.68 %
2  www.studentloan.or.th 19,203 26,840 55,312 6.21 %
3  www.dla.go.th 11,260 29,694 82,473 0.79 %
4  www.thaitambon.com 9,194 11,017 27,438 9.79 %
5  www.nstda.or.th 5,202 6,495 9,024 22.14 %
6  www.obec.go.th 3,958 5,330 9,282 7.35 %
7  www.prd.go.th 3,721 4,719 6,602 27.42 %
8  www.moc.go.th 3,099 5,943 9,136 0.96 %
9  www.tpa.or.th 2,762 3,481 4,605 0.15 %
10  dric.nrct.go.th 2,681 3,300 10,088 1.71 %
11  www.redcross.or.th 2,319 2,699 5,019 25.42 %
12  www.admincourt.go.th 2,126 6,836 16,712 0.33 %
13  www.tnrr.in.th 2,043 2,591 5,631 2.34 %
14  www4.fisheries.go.th 1,910 3,334 7,520 12.3 %
15  www.thailibrary.in.th 1,897 2,174 2,619 17.56 %
16  www.dld.go.th 1,869 3,655 7,359 8.87 %
17  www.nso.go.th 1,317 2,921 4,806 7.25 %
18  www.culture.go.th 1,249 1,658 4,212 2.13 %
19  www.moac.go.th 1,182 1,355 1,751 65.41 %
20  person.doae.go.th 1,178 3,155 4,624 36.18 %
21  www.fpo.go.th 1,169 2,141 3,513 30.76 %
22  www.thaithesis.org 1,106 1,239 2,073 14.97 %
23  www.moi.go.th 1,100 1,316 2,976 31.68 %
24  www.narit.or.th 746 890 1,562 15.66 %
25  www.opdc.go.th 725 959 1,809 41.95 %
26  www.deqp.go.th 687 955 2,593 5.21 %
27  www.onesqa.or.th 680 951 2,094 44.99 %
28  www.nicaonline.com 672 791 1,206 2.75 %
29  www.thai-explore.net 611 689 958 0.81 %
30  www.tddf.or.th 609 1,298 1,732 3.33 %
31  siweb1.dss.go.th 569 622 969 45.15 %
32  www.industry.go.th 559 942 1,209 1.64 %
33  www.mtec.or.th 547 646 976 9.18 %
34  www.pcd.go.th 540 699 1,352 17.05 %
35  www.nectec.or.th 540 656 1,421 9.24 %
36  www.moe.go.th 538 754 1,016 18.48 %
37  www.ops.moc.go.th 528 1,087 1,246 49.71 %
38  www.ocsb.go.th 499 926 1,691 13.15 %
39  www.otp.go.th 499 618 1,172 1.63 %
40  www.dgr.go.th 451 1,079 1,921 15.86 %
41  www.nimt.or.th 395 560 1,468 13.38 %
42  www.qsbg.org 390 537 719 22.16 %
43  www.glo.or.th 374 585 1,011 8.56 %
44  www.nanotec.or.th 354 425 688 2.61 %
45  www.tistr.or.th 351 847 1,270 5.14 %
46  www.sme.go.th 325 445 913 24.77 %
47  clinictech.ops.go.th 296 491 1,316 4.96 %
48  www.ldd.go.th 280 1,204 2,598 1.82 %
49  www.ffc.or.th 266 315 617 2.21 %
50  www.sirindhorn.net 264 462 1,019 12.87 %
51  www.moj.go.th 228 326 622 85.62 %
52  www.trf.or.th 212 240 345 30.06 %
53  www.onep.go.th 176 271 367 7.37 %
54  www.onec.go.th 173 415 880 16.11 %
55  www.doae.go.th 168 436 561 43.59 %
56  www.psproject.org 165 270 400 21.43 %
57  edoc.redcross.or.th 160 1,737 2,116 0.62 %
58  www.secondary39.go.th 159 314 327 1.85 %
59  www.thaiwater.net 159 227 329 10.42 %
60  www.car.go.th 149 291 586 1.32 %
61  www.khonthai.com 148 199 229 6.47 %
62  www.rid.go.th 146 256 310 29.20 %
63  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 136 210 260 20.93 %
64  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 123 231 383 25.45 %
65  www.nfi.or.th 121 225 356 5.47 %
66  www.sugarzone.in.th 107 300 393 7.00 %
67  www.most.go.th 106 130 147
68  www.tei.or.th 96 190 391 9.09 %
69  www.royin.go.th 89 115 133 99.39 %
70  www.ops.go.th 75 96 117 10.71 %
71  www.m-society.go.th 74 187 248
72  www.senate.go.th 62 178 252 15.07 %
73  www.fpri.or.th 59 70 109 9.26 %
74  pvlo-nak.dld.go.th 57 231 257 6.56 %
75  www.nrct.go.th 56 143 206 36.59 %
76  www.aimc.or.th 56 65 162 52.14 %
77  www.swpark.or.th 55 106 233 1.79 %
78  www.dip.go.th 48 106 153 11.11 %
79  www.rd.go.th 46 71 79 20.69 %
80  www.mof.go.th 44 57 61 4.76 %
81  www.queensavang.org 43 47 79 43.33 %
82  kanchanapisek.or.th 43 46 78 4.88 %
83  www.ybat.org 42 58 103 4.55 %
84  www.oic.or.th 39 101 146 4.88 %
85  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 39 52 56 13.33 %
86  www.nsf.or.th 37 43 85
87  elib.fda.moph.go.th/library/ 29 46 78 12.12 %
88  www.horathai.com 28 36 53 33.33 %
89  www.sklonline.com 28 35 38
90  www.parliament.go.th 25 51 59 16.67 %
91  www.mot.go.th 22 490 1,279 8.33 %
92  www.nhc.in.th 22 28 41
93  www.prasanya.org 22 28 39 4.76 %
94  www.labour.go.th 20 127 133 5.26 %
95  www.khonthai4-0.net 15 20 46 25.00 %
96  www.forest.go.th 14 21 33 33.33 %
97  www.mahadthai.com 13 17 20 18.18 %
98  www.amlo.go.th 12 106 138 98.79 %
99  www.dede.go.th 12 61 74 33.33 %
100  ienergyguru.com 10 11 12 99.4 %
101  www.dld.go.th/nutrition/ 9 12 15 10 %
102  dhds.nha.co.th 8 9 27 27.27 %
103  www.mwa.co.th 7 23 50
104  www.dpiap.org 7 8 10 40.00 %
105  www.doeb.go.th 6 49 51
106  www.ttcexpert.com 6 9 12
107  www.phtnet.org 5 335 336 16.67 %
108  www.eppo.go.th 5 8 10 25.00 %
109  speedtest.nectec.or.th 5 7 8
110  www.qsbg.or.th 5 6 13
111  www.ubonratchathani.go.th 4 5 6 33.33 %
112  www.dft.go.th 3 175 455 94.64 %
113  www.krisdika.go.th 3 7 8 50.00 %
114  www.nia.go.th 2 4 5
115  local.environnet.in.th 2 3 5
116  www.fpo.go.th/S-I/ 2 3 5
117  www.gpo.or.th 2 2 3
118  www.tisi.go.th 1 6 6
119  www.rtaf.mi.th 1 4 4 80 %
120  www.exim.go.th 1 2 3
121  www.moradokislam.org 1 2 2
122  www.mfa.go.th 1 1 1
123  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1