อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 104,296 265,156 1,463,927 18.57 %
2  www.settrade.com 59,247 146,558 735,649 20.67 %
3  www.bangkokbank.com 50,394 74,762 124,770 10.57 %
4  www.eFinanceThai.com 39,056 93,181 225,155 12.82 %
5  www.finnomena.com 27,417 39,061 69,200 27.10 %
6  www.tmbbank.com 26,658 35,178 67,078 5.43 %
7  www.roojai.com 14,539 16,586 26,289 2.49 %
8  www.ghbank.co.th 14,226 17,883 45,630 16.09 %
9  www.stock2morrow.com 11,347 14,319 26,523 12.83 %
10  www.wealthmagik.com 10,459 15,489 45,184 32.24 %
11  www.goldhips.com 7,371 21,797 26,075 5.91 %
12  www.tfex.co.th 6,269 8,722 15,736 38.76 %
13  www.share2trade.com 4,728 5,384 6,989 2.34 %
14  businesstoday.co 4,704 5,216 6,230 75.00 %
15  thaigold.info 4,636 11,632 12,955 8.67 %
16  www.scbs.com 3,298 3,977 6,579 47.96 %
17  moneyandbanking.co.th 2,602 3,437 4,232 0.93 %
18  www.taradthong.com 2,128 4,521 6,157 11.53 %
19  www.rvp.co.th 1,238 1,549 2,595 8.69 %
20  www.poems.in.th 977 1,642 3,741 16.87 %
21  www.dhipaya.co.th 478 744 889 5.99 %
22  www.ktb.co.th 272 384 481 42 %
23  www.Kawna.com 236 817 4,145 0.85 %
24  www.sctgold.com 73 114 159 5.19 %
25  www.hooninside.com 68 140 145 4.23 %
26  www.refinance.co.th 44 60 73
27  www.stockwave.in.th 43 59 64 67.67 %
28  www.bangkokinsurance.com 40 94 155 63.3 %
29  www.bhunchee.com 33 43 44 15.38 %
30  www.azay.co.th 17 17 28 21.43 %
31  www.silkspan.com 13 15 18 18.18 %
32  www.avaccount.com 11 15 16 21.43 %
33  www.setinvestnow.com 10 42 217
34  www.doohoon.com 10 21 22 66.67 %
35  www.bualuang.co.th 8 10 11
36  www.thaihoon.com 7 11 18
37  www.start-to-invest.com 4 5 5 33.33 %
38  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2
39  www.claccount.com 1 1 1