อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 30,710 46,293 87,507 20.01 %
2  www.studentloan.or.th 18,058 25,300 48,784 5.96 %
3  www.dla.go.th 10,947 29,342 85,906 2.78 %
4  www.thaitambon.com 8,915 10,547 26,825 3.03 %
5  www.prd.go.th 5,153 6,197 7,936 38.48 %
6  www.nstda.or.th 4,127 5,180 7,335 20.67 %
7  www.fpo.go.th 3,443 4,899 6,553 194.53 %
8  www.obec.go.th 3,356 4,260 7,496 15.21 %
9  www.moc.go.th 3,076 5,831 8,953 0.74 %
10  www.tpa.or.th 2,875 3,665 4,853 4.09 %
11  www.orst.go.th 2,744 3,126 9,201 2983.15 %
12  dric.nrct.go.th 2,510 3,072 9,168 6.38 %
13  www.nso.go.th 2,280 4,985 8,480 73.12 %
14  www.redcross.or.th 2,230 2,592 4,832 3.84 %
15  www.admincourt.go.th 2,046 4,914 17,392 3.76 %
16  www.dld.go.th 1,960 3,858 7,710 4.87 %
17  www.tnrr.in.th 1,842 2,506 5,201 9.84 %
18  www4.fisheries.go.th 1,821 3,079 7,074 4.66 %
19  www.thailibrary.in.th 1,735 1,933 2,306 8.54 %
20  www.moj.go.th 1,304 1,786 3,212 471.93 %
21  person.doae.go.th 1,010 2,578 3,468 14.26 %
22  www.thaithesis.org 969 1,086 1,818 12.39 %
23  www.moi.go.th 846 993 2,189 23.09 %
24  www.opdc.go.th 837 1,090 1,966 15.45 %
25  www.culture.go.th 766 1,030 2,132 38.67 %
26  www.onesqa.or.th 664 980 1,986 2.35 %
27  www.nsf.or.th 641 751 1,307 1632.43 %
28  www.nicaonline.com 601 704 1,111 10.57 %
29  www.industry.go.th 586 976 1,291 4.83 %
30  www.narit.or.th 585 792 1,261 21.58 %
31  www.thai-explore.net 543 618 855 11.13 %
32  siweb1.dss.go.th 519 574 932 8.79 %
33  www.tddf.or.th 518 1,207 1,656 14.94 %
34  www.ops.moc.go.th 506 1,056 1,299 4.17 %
35  www.nectec.or.th 489 590 1,312 9.44 %
36  www.dgr.go.th 485 1,100 1,911 7.54 %
37  www.moe.go.th 482 705 942 10.41 %
38  www.deqp.go.th 466 652 1,699 32.17 %
39  www.ocsb.go.th 444 846 1,450 11.02 %
40  www.mtec.or.th 440 516 813 19.56 %
41  www.otp.go.th 413 512 979 17.23 %
42  www.nimt.or.th 363 543 1,298 8.1 %
43  clinictech.ops.go.th 322 539 1,635 8.78 %
44  www.sme.go.th 310 419 904 4.62 %
45  www.tistr.or.th 294 718 1,080 16.24 %
46  www.ldd.go.th 267 1,159 2,497 4.64 %
47  www.ffc.or.th 265 311 591 0.38 %
48  www.glo.or.th 247 395 671 33.96 %
49  www.nanotec.or.th 242 295 506 31.64 %
50  www.qsbg.org 203 283 488 47.95 %
51  www.trf.or.th 194 219 321 8.49 %
52  www.khonthai.com 171 246 289 15.54 %
53  www.secondary39.go.th 168 313 325 5.66 %
54  edoc.redcross.or.th 158 1,686 2,011 1.25 %
55  www.nfi.or.th 153 286 464 26.45 %
56  www.sirindhorn.net 149 330 692 43.56 %
57  www.psproject.org 148 238 355 10.3 %
58  www.onep.go.th 142 234 312 19.32 %
59  www.moac.go.th 142 160 205 87.99 %
60  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 139 261 427 13.01 %
61  www.pcd.go.th 132 173 331 75.56 %
62  www.doae.go.th 129 347 439 23.21 %
63  www.onec.go.th 124 349 699 28.32 %
64  www.rid.go.th 118 205 264 19.18 %
65  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 114 175 215 16.18 %
66  www.m-society.go.th 107 216 278 44.59 %
67  www.sugarzone.in.th 96 275 354 10.28 %
68  www.car.go.th 90 190 398 39.6 %
69  www.most.go.th 90 110 129 15.09 %
70  www.thaiwater.net 89 157 214 44.03 %
71  www.tei.or.th 77 156 311 19.79 %
72  www.ops.go.th 69 90 109 8 %
73  www.aimc.or.th 64 74 180 14.29 %
74  www.swpark.or.th 60 128 1,854 9.09 %
75  pvlo-nak.dld.go.th 59 226 251 3.51 %
76  www.nrct.go.th 53 145 201 5.36 %
77  www.mof.go.th 49 62 65 11.36 %
78  www.fpri.or.th 47 56 90 20.34 %
79  www.rd.go.th 43 67 73 6.52 %
80  www.ybat.org 40 55 84 4.76 %
81  www.queensavang.org 39 42 64 9.3 %
82  www.senate.go.th 38 126 168 38.71 %
83  www.oic.or.th 38 94 127 2.56 %
84  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 33 45 47 15.38 %
85  www.horathai.com 32 38 52 14.29 %
86  elib.fda.moph.go.th/library/ 30 45 69 3.45 %
87  kanchanapisek.or.th 29 32 48 32.56 %
88  www.khonthai4-0.net 27 36 81 80.00 %
89  www.dip.go.th 24 69 101 50 %
90  www.labour.go.th 22 103 115 10.00 %
91  www.parliament.go.th 19 29 34 24 %
92  www.prasanya.org 19 25 32 13.64 %
93  www.mot.go.th 17 479 1,227 22.73 %
94  www.mahadthai.com 15 19 21 15.38 %
95  www.forest.go.th 13 19 27 7.14 %
96  www.sklonline.com 13 16 18 53.57 %
97  www.amlo.go.th 12 91 113
98  www.nhc.in.th 11 14 22 50 %
99  www.dede.go.th 10 73 82 16.67 %
100  www.dld.go.th/nutrition/ 7 10 12 22.22 %
101  www.ttcexpert.com 7 9 11 16.67 %
102  dhds.nha.co.th 7 8 23 12.5 %
103  www.dpiap.org 6 7 10 14.29 %
104  www.doeb.go.th 5 58 59 16.67 %
105  www.phtnet.org 4 313 313 20 %
106  www.qsbg.or.th 4 5 9 20 %
107  www.eppo.go.th 3 6 9 40 %
108  speedtest.nectec.or.th 3 6 6 40 %
109  www.ubonratchathani.go.th 3 4 4 25 %
110  www.dft.go.th 2 193 554 33.33 %
111  www.krisdika.go.th 2 5 5 33.33 %
112  www.nia.go.th 2 3 4
113  www.dld.go.th/ict/ 2 2 3 100.00 %
114  www.moradokislam.org 2 2 3 100.00 %
115  www.mwa.co.th 1 8 9 85.71 %
116  www.tisi.go.th 1 5 5
117  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 4 50 %
118  www.gpo.or.th 1 2 3 50 %
119  local.environnet.in.th 1 1 2 50 %
120  www.mfa.go.th 1 1 1
121  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 1 1 1