อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 84,736 179,663 910,319 15.48 %
2  www.finnomena.com 28,667 37,713 54,719 11.31 %
3  www.eFinanceThai.com 23,499 53,048 129,302 17.26 %
4  www.settrade.com 23,455 48,269 238,472 15.51 %
5  www.setinvestnow.com 10,096 11,789 15,677 5.91 %
6  www.goldhips.com 5,694 16,613 19,375 11.52 %
7  www.wealthmagik.com 3,732 4,979 13,826 31.55 %
8  moneyandbanking.co.th 3,412 4,358 5,602 7.33 %
9  www.tfex.co.th 3,114 5,276 10,764 3.80 %
10  thaigold.info 2,453 5,734 6,255 12.08 %
11  www.stock2morrow.com 1,590 2,213 3,799 19.37 %
12  www.share2trade.com 1,562 1,770 2,282 1.63 %
13  www.taradthong.com 1,415 3,003 3,951 7.03 %
14  www.sctgold.com 189 325 772 0.53 %
15  www.stockwave.in.th 77 112 128 36.36 %
16  thailandwealth.com 4 4 7 20 %
17  www.thaihoon.com 1 1 2 50 %