อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 102,552 232,186 1,218,150 21.03 %
2  www.eFinanceThai.com 28,460 64,025 159,035 21.11 %
3  www.settrade.com 27,468 58,030 307,414 17.11 %
4  www.setinvestnow.com 11,413 13,296 17,484 13.04 %
5  www.finnomena.com 7,076 9,454 13,762 75.32 %
6  www.goldhips.com 5,866 17,103 20,015 3.02 %
7  moneyandbanking.co.th 4,040 5,071 6,489 18.41 %
8  www.tfex.co.th 3,499 5,605 11,739 12.36 %
9  thaigold.info 2,445 5,683 6,166 0.33 %
10  www.share2trade.com 2,336 2,614 3,315 49.55 %
11  www.stock2morrow.com 1,726 2,471 4,416 8.55 %
12  www.taradthong.com 1,416 2,996 3,946 0.07 %
13  www.wealthmagik.com 1,209 1,705 6,080 67.6 %
14  www.sctgold.com 206 356 865 8.99 %
15  www.stockwave.in.th 112 153 176 45.45 %
16  thailandwealth.com 4 5 7
17  www.thaihoon.com 1 1 1