อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ดนตรีไทย, เพลงไทยเดิม | ประเพณี และวัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ | พิพิธภัณฑ์ | ศาสนา | ศิลปะ และวัฒนธรรมทั่วไป | ศิลปะการแสดง | หนังสือและวรรณกรรม | การถ่ายภาพและภาพถ่าย | พระเครื่อง | เกี่ยวกับงานศพ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ศิลปะ-วัฒนธรรม : ศาสนา ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.dmc.tv 32,907 44,203 101,649 3.12 %
2  www.palungjit.org 31,217 48,111 196,367 6.58 %
3  www.dhammathai.org 8,088 12,483 20,859 21.39 %
4  www.fungdham.com 6,170 11,684 20,369 20.4 %
5  www.dhammajak.net 5,978 8,550 13,969 15.34 %
6  www.kalyanamitra.org 3,509 5,732 9,507 16.81 %
7  www.dharma-gateway.com 2,721 3,670 4,987 15.84 %
8  www.dhammahome.com 2,614 4,223 6,495 16.3 %
9  www.nkgen.com 1,038 1,558 2,266 15.82 %
10  www.watpa.com 564 704 730 12.42 %
11  www.mindcyber.com 535 824 1,528 24.22 %
12  www.kondee.com 378 526 773 7.8 %
13  www.watchanghai.com 347 561 1,064 13.9 %
14  www.dou.us 261 460 674 33.16 %
15  www.cicot.or.th 218 316 568 4.39 %
16  www.abhidhamonline.org 173 232 300 4.95 %
17  www.doisaengdham.org 144 201 417 39.75 %
18  www.kanlayano.org 120 148 385 14.29 %
19  www.praruttanatri.com 96 133 195 5.88 %
20  www.watsomanas.com 76 114 169 27.62 %
21  www.aia.or.th 68 86 93 24.44 %
22  picasupa.blogspot.com 56 78 93 5.08 %
23  www.dharmatv.org 20 42 54 9.09 %
24  www.watmuangsart.com 8 12 15 63.64 %
25  www.somprasong4.org 6 9 14 50.00 %
26  www.samrongplan.com 4 5 7 20 %
27  www.dumrong.com 3 3 5
28  www.dmky.com 2 2 2