อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.glo.or.th 37,271 47,597 89,039 10.56 %
2  www.dla.go.th 19,163 37,519 75,699 19.86 %
3  www.bot.or.th 18,541 27,270 60,467 8.19 %
4  www.rd.go.th 10,751 20,954 37,913 8.01 %
5  www.prd.go.th 10,302 13,815 23,608 12.89 %
6  www.ocsc.go.th 10,219 13,658 29,569 25.05 %
7  www.sso.go.th 9,683 19,372 91,833 15.9 %
8  www.cm108.com 9,253 15,866 21,423 13.84 %
9  www.obec.go.th 8,878 15,502 40,516 27.51 %
10  www.studentloan.or.th 7,892 12,099 19,273 46.65 %
11  www.thaitambon.com 6,165 7,494 21,888 7.96 %
12  www.rdpb.go.th 5,207 9,404 10,509 559.11 %
13  www.royin.go.th 4,844 5,584 8,650 18.01 %
14  www.thaigov.go.th 4,602 6,830 11,076 5.81 %
15  www.mfa.go.th 4,181 7,259 13,518 22.36 %
16  www.moe.go.th 3,900 4,590 7,892 16.24 %
17  www.tpa.or.th 3,763 4,800 7,738 20.11 %
18  www.consumerthai.org 3,269 5,456 11,718 17.37 %
19  www.rubberthai.com 3,218 4,354 11,648 17.21 %
20  www.redcross.or.th 3,154 3,801 10,410 4.25 %
21  www.cgd.go.th 2,789 6,020 6,768 15.68 %
22  www.onesqa.or.th 2,516 3,462 10,487 18.1 %
23  www.rtaf.mi.th 2,448 12,686 18,262 5.66 %
24  www.nstda.or.th 2,144 3,211 5,559 8.69 %
25  www.trf.or.th 1,928 2,558 10,246 25.76 %
26  www.thaithesis.org 1,787 2,173 4,720 16.5 %
27  www.moac.go.th 1,780 2,196 4,235 16.98 %
28  www.sec.or.th 1,778 3,101 8,894 23.85 %
29  www.doae.go.th 1,721 4,218 11,185 4.11 %
30  www.eppo.go.th 1,652 1,943 2,562 11.14 %
31  www.onab.go.th 1,556 1,966 4,086 17.32 %
32  www.labour.go.th 1,549 3,639 6,787 14.94 %
33  www.dld.go.th 1,510 3,630 4,741 21.52 %
34  www.mwa.co.th 1,506 1,946 5,379 13.65 %
35  www.parliament.go.th 1,465 1,975 4,173 45.94 %
36  www.krisdika.go.th 1,322 2,047 6,281 19.44 %
37  www.pcd.go.th 1,321 2,208 3,276 22.93 %
38  www.mot.go.th 1,265 1,560 3,484 12.09 %
39  www.fda.moph.go.th 1,247 1,815 4,278 25.33 %
40  www.most.go.th 1,229 1,485 2,780 20.45 %
41  www.oic.or.th 1,200 2,703 5,800 22.58 %
42  www.moc.go.th 1,188 2,340 3,625 22 %
43  www.dede.go.th 1,187 1,646 3,458 23.67 %
44  www.mtec.or.th 1,166 1,409 2,650 19.86 %
45  www.dft.go.th 1,112 2,340 4,301 12.3 %
46  www.bic.moe.go.th 1,094 1,585 2,043 23.07 %
47  www.pwa.co.th 1,071 3,998 4,503 25.57 %
48  person.doae.go.th 1,041 2,602 3,359 8.84 %
49  www.culture.go.th 1,028 1,295 2,845 18.67 %
50  www.ismed.or.th 985 1,084 1,387 21.39 %
51  www.sipa.or.th 957 1,108 2,127 27.39 %
52  www.whitemedia.org 947 1,588 2,893 7.88 %
53  www.mdh.obec.go.th 905 1,767 2,311 30.38 %
54  www.tisi.go.th 898 1,448 3,348 24.92 %
55  www.nso.go.th 892 1,247 2,665 25.23 %
56  www.clinictech.most.go.th 875 1,013 2,079 19.13 %
57  www.admincourt.go.th 862 2,181 7,678 19.96 %
58  www.forest.go.th 853 2,634 3,971 8.66 %
59  www.exat.co.th 833 1,087 1,939 16.37 %
60  www.energy.go.th 795 1,429 2,068 21.98 %
61  www.qsbg.org 787 999 2,100 14.73 %
62  www.deqp.go.th 703 863 1,874 29.42 %
63  www.acfs.go.th 695 888 2,216 15.04 %
64  www.environnet.in.th 690 806 1,268 16.26 %
65  www.phtnet.org 678 920 1,427 18.41 %
66  www.coastalaqua.com 677 977 3,823 16 %
67  siweb.dss.go.th 656 779 1,931 27.35 %
68  www.moi.go.th 644 1,055 1,908 22.13 %
69  www.oag.go.th 639 1,317 2,208 18.6 %
70  www.tnrr.in.th 633 807 1,538 32.8 %
71  www.sme.go.th 629 762 2,810 26.69 %
72  www.ldd.go.th 628 1,825 3,700 3.97 %
73  www.ocsb.go.th 615 1,150 2,119 10.22 %
74  www.nicaonline.com 555 616 966 10.77 %
75  www.nrct.go.th 542 753 2,454 49.25 %
76  www.SisaketToday.com 525 777 1,384 17.45 %
77  www.rta.mi.th 524 725 859 19.26 %
78  www.ybat.org 519 1,019 2,454 7.68 %
79  www.khonthai.com 515 770 831 31.38 %
80  www.moj.go.th 511 809 1,225 38.14 %
81  www.tnsc.com 504 710 1,153 20 %
82  www.dip.go.th 502 699 1,982 20.57 %
83  www.thailibrary.in.th 499 566 785 21.29 %
84  www.hsri.or.th 495 607 1,451 19.64 %
85  www.tddf.or.th 489 825 2,505 19.44 %
86  www.dtn.go.th 483 930 1,898 14.51 %
87  www.tourism.go.th 475 655 2,760 1.25 %
88  www.nectec.or.th 472 544 1,161 27.94 %
89  www.sac.or.th 466 606 1,077 17.38 %
90  www.ffc.or.th 464 536 1,388 4.53 %
91  www.dpt.go.th 440 836 1,073 18.82 %
92  www.bnc.co.th 439 1,124 3,352 5.53 %
93  www.mof.go.th 431 1,054 1,722 62.49 %
94  www.aimc.or.th 419 537 1,289 17.36 %
95  elib.fda.moph.go.th/library/ 416 490 1,215 10.54 %
96  www.aerothai.co.th 399 512 1,133 9.32 %
97  www.etda.or.th 386 462 810 26.89 %
98  kanchanapisek.or.th 382 414 1,270 112.22 %
99  www.onec.go.th 378 501 1,764 32.38 %
100  www.senate.go.th 377 948 1,467 60.89 %
101  www.fti.or.th 375 1,261 1,580 22.04 %
102  www.tistr-foodprocess.net 373 459 537 27.15 %
103  www.tistr.or.th 368 674 1,055 26.55 %
104  www.mohanamai.com 347 402 417 5.71 %
105  www.thaiglossary.org 334 403 1,019 50.45 %
106  www.gistda.or.th 326 554 837 32.64 %
107  www.exim.go.th 324 465 906 16.92 %
108  www.aviation.go.th 316 554 1,624 9.71 %
109  www.secondary39.go.th 314 511 612 30.22 %
110  www.khiansapolice.com 310 446 678 10.66 %
111  www.oaep.go.th 301 456 925 25.86 %
112  thailand.prd.go.th 273 382 524 6.83 %
113  www.tei.or.th 267 448 746 25 %
114  www.fpo.go.th 266 785 1,434 57.51 %
115  www.oae.go.th 266 709 925 18.65 %
116  www.rid.go.th 258 679 807 28.73 %
117  www.thaiwater.net 258 362 612 41.89 %
118  www.siamtraffic.net 245 356 452 15.22 %
119  dric.nrct.go.th 237 307 1,503 35.43 %
120  www.nsm.or.th 229 287 662 28.88 %
121  www.rajanukul.com 208 250 522 27.02 %
122  www.nimt.or.th 197 284 632 18.26 %
123  www.ops.go.th 197 234 540 12.44 %
124  www.thaipvd.com 192 304 525 17.6 %
125  www.m-society.go.th 187 362 387 31.25 %
126  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 186 267 393 26.77 %
127  www.tca.or.th 182 329 615 14.95 %
128  www.logisticsclinic.com 182 195 292 33.82 %
129  www.dmbd.org 180 226 321 1.12 %
130  www.sugarzone.in.th 174 603 923 10.13 %
131  www.eit.or.th 173 211 328 40.14 %
132  www.gpo.or.th 167 247 341 19.71 %
133  www.surin.go.th 161 250 303 36.11 %
134  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 160 237 347 11.11 %
135  www.arda.or.th 159 204 520 23.56 %
136  www.governmentcomplex.com 158 173 388 28.51 %
137  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 157 197 247 23.79 %
138  www.dld.go.th/ict/ 151 203 356 20.53 %
139  www.kanchanapisek.or.th/kp14 146 163 328 20.22 %
140  www.pscmt.or.th 142 211 382 18.39 %
141  www.otp.go.th 138 194 427 49.64 %
142  www.krurayong.in.th 136 209 355 34.62 %
143  www.nia.go.th 135 182 463 20.59 %
144  www.mahadthai.com 134 162 177 15.19 %
145  www.navy.mi.th/sctr 131 266 382 11.49 %
146  www.swpark.or.th 131 245 569 49.22 %
147  www.sirindhorn.net 106 120 335 13.82 %
148  www.stkc.go.th 96 132 186 25.58 %
149  www.ditp.go.th 93 179 274 29.01 %
150  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 87 120 159 17.14 %
151  www.thaigo.org 85 159 307 35.61 %
152  www.dld.go.th/nutrition/ 85 147 205 30.33 %
153  download.rd.go.th/vrt/index.php 84 123 158 8.7 %
154  www.rbsc.org 84 96 268 20.75 %
155  www.horathai.com 78 97 132 17.89 %
156  202.44.52.249/thaienergynews 78 97 112 11.36 %
157  www.thaiembassybrazil.com 73 86 167 9.88 %
158  www.dad.co.th 72 91 238 7.69 %
159  dhds.nha.co.th 69 110 123 24.18 %
160  www.thaisp.org 64 93 170 16.88 %
161  www.oic.go.th 62 120 158 83.11 %
162  speedtest.nectec.or.th 62 84 93 12.73 %
163  www.intell.rtaf.mi.th 61 136 210 22.00 %
164  www.chumchon.go.th 60 98 181 49.15 %
165  www.ertc.deqp.go.th 59 93 208 22.37 %
166  www.kayathai.com 59 63 93 57.55 %
167  www.stateless4child.net 58 63 103 14.71 %
168  pvlo-nak.dld.go.th 53 222 244 7.02 %
169  nec.dip.go.th 53 98 118 15.22 %
170  edoc.redcross.or.th 52 345 1,053 23.53 %
171  oac.rta.mi.th 52 107 223
172  doc.deqp.go.th 51 61 93 32 %
173  dpc10.ddc.moph.go.th 49 83 94 24.62 %
174  www.shrimpaqua.com 49 73 102 10.91 %
175  www.ops.moc.go.th 46 134 207 4.55 %
176  www.108ideasaveenergy.com 46 69 362 187.50 %
177  www.nep.go.th 45 93 166 90.57 %
178  www.moradokislam.org 44 67 71 31.25 %
179  www.port.co.th 44 63 85 21.43 %
180  www.prasanya.org 43 59 74 14 %
181  www.opdc.go.th 41 44 59 14.58 %
182  203.147.61.20/www_policestation 39 147 174 17.02 %
183  www.k-center.doae.go.th 39 76 283 25.81 %
184  www.legal.rtaf.mi.th 39 76 96 17.02 %
185  province.m-culture.go.th/chiangrai 37 51 70 31.48 %
186  thaisafenet.org 34 40 53 8.11 %
187  www.queensavang.org 32 35 69 33.33 %
188  www.parliament.go.th/gennews/ 28 41 61 6.67 %
189  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 26 33 35 29.73 %
190  www.thaiembassynigeria.com 25 29 94 28.57 %
191  www.dpiap.org 24 34 56 22.58 %
192  www.sciencepark.or.th 24 34 40 22.58 %
193  www.surin.m-society.go.th 23 44 84 51.06 %
194  www.thaicomfoundation.org 21 23 58 25 %
195  www.nha.co.th 19 27 37 32.14 %
196  mail.redcross.or.th 17 137 157
197  www.isra.or.th 16 24 39 20 %
198  www.en.rmutt.ac.th/prd/ 16 20 23 5.88 %
199  www.bic.ac.th 15 28 36 37.5 %
200  www.tobethai.org 14 16 30 26.32 %
201  www.thaiislamiccenter.com 13 19 27 7.14 %
202  www.rakbankerd.com 13 18 25 55.17 %
203  intranet.ditp.go.th 12 70 229 25 %
204  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 11 17 127 38.89 %
205  www.fpri.or.th 11 14 39
206  www.nesac.go.th 10 16 20 33.33 %
207  local.environnet.in.th 10 11 17 9.09 %
208  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 9 17 25 25 %
209  www.ppat.or.th 9 11 12 12.50 %
210  nectec.or.th/smartintra 8 25 85 71.43 %
211  www.ttcexpert.com 8 11 15 20 %
212  www.onesqa.or.th/e-journal 8 9 16 20 %
213  irdc.nrct.go.th 7 8 30 58.82 %
214  www.pea.co.th 6 36 82 14.29 %
215  www.thailibrary.org 6 17 74
216  surin.nso.go.th 6 14 17 33.33 %
217  www.nrct-foreignresearcher.org 6 10 13 33.33 %
218  www.bannok.com 6 9 11 14.29 %
219  www.ruksadindan.com 6 8 11
220  www.diwsafety.org 6 7 7
221  www.oic.mnre.go.th 5 9 21 16.67 %
222  www.suparsit.com 5 7 40 28.57 %
223  www.songkhlatourism.org 4 8 29 42.86 %
224  www.wsk.or.th 4 7 12
225  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 4 7 8 42.86 %
226  www.nhc.in.th 3 7 8 40 %
227  www.mod.go.th 3 4 5 50.00 %
228  www.doiprabaht.com 2 8 11
229  www.ega.or.th 2 3 7 60 %
230  www.coscap-sea.com 2 3 3 33.33 %
231  www.navy.mi.th/sattahipbase 2 2 3 33.33 %
232  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 3 66.67 %
233  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 2 2 66.67 %
234  www.sklonline.com 1 2 2
235  technology.in.th 1 1 4
236  stat.moj.go.th 1 1 2
237  www.sac.or.th/databases/ichlearningresources 1 1 2
238  www.iamchild.org 1 1 2 50 %