อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.rdpb.go.th 5,207 9,404 10,509 559.11 %
2  www.royin.go.th 4,844 5,584 8,650 18.01 %
3  www.trf.or.th 1,928 2,558 10,246 25.76 %
4  www.onab.go.th 1,556 1,966 4,086 17.32 %
5  www.oic.or.th 1,200 2,703 5,800 22.58 %
6  www.sipa.or.th 957 1,108 2,127 27.39 %
7  www.admincourt.go.th 862 2,181 7,678 19.96 %
8  www.phtnet.org 678 920 1,427 18.41 %
9  www.oag.go.th 639 1,317 2,208 18.6 %
10  www.sme.go.th 629 762 2,810 26.69 %
11  www.nrct.go.th 542 753 2,454 49.25 %
12  kanchanapisek.or.th 382 414 1,270 112.22 %
13  www.senate.go.th 377 948 1,467 60.89 %
14  www.gistda.or.th 326 554 837 32.64 %
15  www.secondary39.go.th 314 511 612 30.22 %
16  dric.nrct.go.th 237 307 1,503 35.43 %
17  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 186 267 393 26.77 %
18  www.arda.or.th 159 204 520 23.56 %
19  www.nia.go.th 135 182 463 20.59 %
20  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 87 120 159 17.14 %
21  www.dad.co.th 72 91 238 7.69 %
22  www.stateless4child.net 58 63 103 14.71 %
23  www.nep.go.th 45 93 166 90.57 %
24  www.parliament.go.th/gennews/ 28 41 61 6.67 %
25  irdc.nrct.go.th 7 8 30 58.82 %
26  www.nrct-foreignresearcher.org 6 10 13 33.33 %
27  www.ega.or.th 2 3 7 60 %