อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สังกัด ก.เกษตรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.rubberthai.com 3,218 4,354 11,648 17.21 %
2  www.doae.go.th 1,721 4,218 11,185 4.11 %
3  www.dld.go.th 1,510 3,630 4,741 21.52 %
4  person.doae.go.th 1,041 2,602 3,359 8.84 %
5  www.acfs.go.th 695 888 2,216 15.04 %
6  www.coastalaqua.com 677 977 3,823 16 %
7  www.ldd.go.th 628 1,825 3,700 3.97 %
8  www.nicaonline.com 555 616 966 10.77 %
9  www.oae.go.th 266 709 925 18.65 %
10  www.rid.go.th 258 679 807 28.73 %
11  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 157 197 247 23.79 %
12  www.dld.go.th/ict/ 151 203 356 20.53 %
13  www.dld.go.th/nutrition/ 85 147 205 30.33 %
14  pvlo-nak.dld.go.th 53 222 244 7.02 %
15  www.shrimpaqua.com 49 73 102 10.91 %
16  www.k-center.doae.go.th 39 76 283 25.81 %
17  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 9 17 25 25 %
18  www.sklonline.com 1 2 2